Rubriky
1360

V přírodě je vše přirozeně jednoduché a tak je zde každý problém rychle eliminován

Pochopení podstaty práce, je klíčem k ekonomice a politice. Absolutno, ve kterém je vesmír a život je prioritně o práci, vše zde pracuje, práce je výkon realizovaný za čas, aby zde mohl být výkon je nutný příkon a čas. Vše co pracuje, to něčemu slouží, neslouží jenom člověk člověku, slouží i zvíře rostlinám tím že […]

Rubriky
1360

Nic nezmění ani revoluce a stávky, totalitní socialismus není nemocí, na kterou by byl lék, je to evoluční vada

To co nazýváme demokratickým kapitalismem to je totalitní socialismus, co si hraje na demokratický kapitalismus. V čistém kapitalismu, není potřebný stát, založený na protekci, který centrálně vládne a vybírá; daně, clo, poplatky, atd. stát to je vždy totalitní socialismus, a v totalitním socialismu nemůže být čistý kapitalismus. Prý by společnost nemohla bez státu existovat a […]

Rubriky
1360

Proč ale řešíme neustále to, že je ten druhý nenormální, copak to můžeme vyřešit

Nenormální, je vždy všude jenom ten druhý, svět lidí je o tom, že já jsem normální, a ty jsi nenormální, každý má v sobě subjektivní hodnotový metr, kterým vše poměřuje, následkem musí být konflikt a někdy i válka. Jakmile jsme začali zaznamenávat informace tak jsme mohli začít porovnávat současnost s minulostí, to co bylo dříve […]

Rubriky
1360

Mysli a konej tak, jako by dnešní den, byl tvým posledním hříšným dnem zde

Každé ráno k sobě promlouvej takto. Setkávám se s hříšníkem; pyšným, lakomým, vlezlým, nevděčným, domýšlivým, pokryteckým, závistivým, sobeckým. Všechny tyto vady vyplývají z neznalosti reality, já jsem dospěl k poznání, že realita je krásná a iluze jsou ošklivé, přirozenost toho kdo pracuje každý den na sobě, aby nebyl hříšníkem je příbuzná se mnou, nemohu od […]

Rubriky
1360

Vše co lidem dokáže stát zajistit, to si mohou lidi zajistit i bez státu

Problémem není to, že chybujeme, problémem je to že svoje chyby opakujeme, to jistě musí mít nějakou příčinu? Tou příčinou je naše nemoc, která blokuje naši přizpůsobivost, se vznikem státu který vybírá clo a daně, lidi onemocněli mnoha tělesnými a duševními nemocemi, stát z lidí učinil hospodářská zvířata, o které se špatně starají hospodáři. Stát […]

Rubriky
1360

To je super, budou za nás pracovat počítače a stroje, budeme mít více času a peněz, to je naivní představa

Na vše jsou dneska teorie, je zde dokonce i teorie relativity, které většina lidí stejně nerozumí, teorie manipulace je založená na tom, že vše je zde manipulováno, není v Absolutnu nic, co by nebylo manipulováno, jsou manipulace, které dokážeme pochopit a manipulace které pochopit nedokážeme. Pro pochopení se podívejme na počítač a tiskárnu, počítač pomocí […]

Rubriky
1360

Pokud je náš svět nemocnice tak lékařem je zde pravda a láska, proto si pořizujeme psy, abychom poznali pravdu a lásku

S příchodem výhod přicházejí nevýhody, vše je o napětí mezi protiklady, pokud zde není napětí mezi protiklady, tak je zde mnoho starostí, na které není už řešení. K čemu zde jsou pravidla a limity, když přijde válka nebo ekonomická krize, a zavedená pravidla a zavedené limity najednou neplatí, tento svět nejde spoutat pomocí; náboženství, filosofie, […]

Rubriky
1360

Jelikož se v rezervaci oddělí muži od žen, tak za krátkou dobu dojde k zániku lidí

Nasazení inteligentních autonomních robotů ve třetí světové válce je možné, bude to souboj vyspělosti vědy a techniky mezi vyspělými civilizacemi, bude to válka záškodnická, kdy nepřátelští roboti proniknou do míst, kde je nepřítel, a budou zde konat záškodnickou činnost, aby ochromili nepřítele, tím že nebude mít; elektřinu, vodu, dopravu, servis, atd. nemocný nepřítel, je neschopen […]

Rubriky
1360

Nějaký proud změní směr, kterým teče a my to vnímáme jako smrt

Naše vědomosti jsou povrchní a subjektivní, vím, že nic nevím, vše je v pohybu, není zde pevný bod v rovině hmotné ani informační, vše je tekoucí řekou, která se neustále mění, vezměte si velmi starou knihu a nebudete vůbec chápat svět, který kniha popisuje. Pokud někdo dokáže to, že čas je iluze tak se celý […]

Rubriky
1360

Ano, člověk byl stvořen evolucí k profesionální práci, a nebyl stvořen k tomu, si hrál na to, co není

Nejprve k tomu co je to syndrom sebekontroly, je to psychická nemoc která se projevuje tím, že nemocný jedinec chce mít vše v sobě pod dokonalou kontrolou a tak kontroluje svoje myšlenky a to co říká, kontroluje svoje zdraví a odmítá dělat to, co by nějak mohlo jeho zdraví poškodit. Postižený člověk se neustále hezky […]