Rubriky
1260

Konečně zde na věčné GVKB časy zvítězí pravda a láska nad nenávistí a lží

Většina neznabohů si myslí, že bůh jenom jeden ale tak to není, bohem je to co je mocné a neznabohem je to co je bezmocné, morálka rozděluje lidi na mocné a bezmocné, co je dovoleno mocným, to je zakázáno bezmocným, všechny lidské kultury, jsou o tom jak vytvořit společnost, rozdělenou na mocné a bezmocné lidi. […]

Rubriky
1260

Když zjistíte, že vaše naděje na to být nahoře je nulová tak následují psychické problémy

Jsme všichni loutky, které ovládá situace, když jsme dole, myslíme na sebevraždu, a když jsme nahoře, myslíme na to jak zde žít co nejdéle je to možné. Tvůj život to je evoluční dočasná hra, logicky smrt to je konec hry, jak být v této hře vítězem o tom zde, toužení po úspěchu zdrojem našeho soužení […]

Rubriky
1260

Často si lidi stěžují, že si připadají jako otroci, a že by si tak nechtěli připadat

Lidi žijí ve světě kde je nadbytek lží, tím není jejich psychika v rovnováze a tak je nemocná, lékem je zde logicky pravda, když je nemocným nabídnuta pravda lékařem, tak ji nemocní odmítají, protože je pravda hořká. Často si lidi stěžují, že si připadají jako otroci, a že by si tak nechtěli připadat, lékař jim […]

Rubriky
1260

Strom, který nerodí ovoce, bude nahrazen stromem, co rodí ovoce

Ano statistika odhalila to, že je nám orgasmus ukradený, a zlodějem je blbá nálada, způsobená tím že se máme ekonomicky a psychicky dlouhodobě blbě. Mnoho lidí proto od nás uteklo jinam, aby se neměli blbě a měli zase orgasmus a mnoho dětí. Pro ekonomické migranty, jsme jenom tranzitní zemí na cestě do Německa, to je […]

Rubriky
1260

Velmi dlouho byli otroci poslušní a pokorní díky negramotnosti a náboženství, s příchodem gramotnosti a filosofie se lidi začali bouřit proti otroctví

Za světovou bídu může ekonomické otroctví, nadbytek pro globální otrokáře, vytváří logicky nedostatek pro ekonomické otroky, dluhy se stali ekonomickými okovy a následkem jsou konflikty a války, ve válkách poznáváme to, že člověk je zde jenom číslem ve statistice a miliony zbytečně mrtvých ve válce co je jenom statistika. Velmi dlouho byli otroci poslušní a […]

Rubriky
1260

Ano, jsou lidi, co tě stáhnou dolů a lidi co tě vytáhnou nahoru

Jak být snadno a rychle úspěšným milionářem, tak to opravdu nevím, protože zázraky jsou jenom v pohádkách nebo reklamě, v realitě je ve všem konkurence, tak jako je tomu ve sportu, ukaž, že jsi lepší a budeš se mít lépe. Další věcí je, že jsou na světě místa, kde lze rychle být bohatý, a jsou […]

Rubriky
1260

Ano, naši občané pracují zase jako otroci pro německou říši

Zaměstnavatelé u nás potřebují jenom inteligentní otroky. Česká republika se potýká s nedostatkem obsazených pracovních míst. Tyto místa se firmám nedaří obsadit z důvodu nízkých mezd, které zaměstnancům nabízejí a ti pak odcházejí pracovat do zahraničí kvůli pětinásobně vyšším výdělkům a nejrůznějšími sociálními úlevami, kterým české firmy ani zdaleka nekonkurují a tak odcházejí zaměstnanci. Kdyby […]

Rubriky
1260

Před tím než lidská těla eliminujeme tak lidi pomocí dotazníků umístěných na internetu naskenujeme

Současná civilizace nefunguje optimálně a tak potřebuje optimalizaci, nemá smysl provést kosmetické změny na povrchu, aby civilizace z dálky lépe vypadala, je třeba provést změny hluboko pod povrchem a to nebude snadné a jednoduché. Budeme muset vysvětlit lidem to, že jejich genetická těla jsou nepoužitelná v digitální civilizaci a že budeme muset tato těla eliminovat […]

Rubriky
1260

Neustále slevujeme ze svých mnohých nároků a následkem je to že náš život nemá žádnou hodnotu

Soužení je zde díky toužení po tom co milujeme a potřebujeme, aby se nám zde dobře žilo. Spatříme, že ten druhý má to co my nemáme a tak po tom začneme toužit a snažíme se to získat. Když ale konečně získáme to, po čem jsme dlouho marně museli toužit, začneme toužit po něčem jiném, naše […]

Rubriky
1260

Není to globální genocida, je to o příčině a následku, vše je zde dočasně

Veškeré problémy lidí a národů jsou způsobené tím, že spí a tak chybují, následkem jsou konflikty a války mezi spícími lidmi, jak probudit lidi a národy? Člověk není tělo, je to inteligence a svojí inteligencí se odlišuje od zvířat, problémem člověka je jeho genetické, tělo, probuzení bude možné tím, že se lidi pomocí dotazníků, co […]