Rubriky
1240

Prý nesmíme ohrozit mravní výchovu dětí a následkem je to že jsou děti psychicky nemocné

Ve snaze se mít lépe jsme stvořili idealismus založený na pokrytectví a následkem jsou psychické nemoci, vše začíná pohádkami a končí to náboženstvím a politikou, lidi už neznají čistou pravdu a tak jsou z toho psychicky nemocní. Podívejme se třeba na to že se stydíme za nahotu, bráníme dětem v tom aby poznali pravdu o […]

Rubriky
1240

Ano, demokracie je utopie která nefunguje

Dobrota je žebrota, podívejme se na problematiku nepřizpůsobivých příživníků co se rozmnožují jako invazní druh, pokud bychom eliminovali dokonale anonymitu, tak bychom i eliminovali problém s invazí nepřizpůsobivých příživníků. Stačí dát všem hříšníkům na světě do hlavy kontrolní GVKB čip, který odřízne hříšný mozek od hříšné reality a mozek bude znát jenom virtuální svatou GVKB […]

Rubriky
1240

Bůh nestvořil ženy proto, aby chodili pracovat za mzdu, ale stvořil je k tomu, aby rodili děti

Bůh nestvořil ženy proto, aby chodili pracovat za mzdu, ale stvořil je k tomu, aby rodili děti a starali se o děti a manžela. Jak vlastně došlo k tomu že ženy začali chodit do zaměstnání? Příčinou byli neustálé války a tak se museli ženy postarat sami o sebe, tím logicky trpěla výchova dětí a trpěli […]

Rubriky
1240

Cynismus není populární protože lidem nastavuje zrcadlo

Napětí mezi protiklady uvádí zde vše do pohybu a tak jedinou jistotou je nejistota, vše se tak stalo loutkou kterou ovládá nějaká organizace, organizace jsou nádoby ve kterých jsou organizace, je to něco jako Matrjoška, Matrjoška je název tradiční ruské duté dřevěné soustružené a malované panenky vejčitého tvaru, kterou lze rozložit a jež v sobě […]

Rubriky
1240

Ano, ti co jsou nahoře určují pravidla hry v organizaci tak, aby se měli dobře

Všechny ideologie to jsou organizace založené na tom, že ti co jsou nahoře parazitují na těch co jsou dole, ti co jsou nahoře určují pravidla hry v organizaci tak, aby se měli dobře a je jim jedno to, že ti co jsou dole se mají zle, ti co jsou dole to jsou hříšníci, a ti […]

Rubriky
1240

Každá organizace funguje podle principu moje hra a moje pravidla

Nebude to trvat dlouho a místo náboženství a politiky zde bude reklama, každý idealismus stejně jenom klame lidi pomocí dezinformací o tom že po smrti nebo po volbách bude chudákům lépe, jenže lépe je vždy jenom těm co jsou nahoře. Realita to jsou dočasné nádoby ve kterých vše řídí organizace, vše v nás a okolo […]

Rubriky
1240

Výhody a jistoty dej nám dnes

Lidi často něco chybně pojmenují protože neporovnávají vlastnosti systémů do hloubky. Podívejme se na vlastnosti organizace a vlastnosti boha. Bůh Nesmrtelný, dokonalý, mocný, bohatý, spravedlivý Organizace Nesmrtelná, dokonalá, mocná, bohatá, spravedlivá +++++++++++++++++++++++++++++++++++++ Takže budeme muset opravit svaté knihy u sekt a náboženství, lidi dělají chyby, jak by vypadala modlitba Otčenáš pokud zde místo boha bude […]

Rubriky
1240

Kdy zde zvítězí láska nad nenávistí a pravda nad lží?

Vše je o kontrole a trestu, pokud by byl každý okamžitě potrestán za svoje chyby tak by si dal veliký pozor aby nechyboval, bohatě stačí to že chybují stroje a programy. Asociální člověk na internetu je porouchaný člověk, který by si měl uvědomit to že je porouchaný a jít konečně do servisu kde jej specialisti […]

Rubriky
1240

Tak jako se cikáni nechali přejmenovat na Romy tak se i čerti nechali přejmenovat na lidi

Starého čerta novým kouskům nenaučíš. Bible je špatně napsaná, stvořitelem vesmíru a života je starý čert, který stvořil pekelný očistec, starý čert stvořil lidi ke svému obrazu a tak se lidi nebojí ohně, tak jako se ohně bojí zvířata. Tak jako se cikáni nechali přejmenovat na Romy tak se i čerti nechali přejmenovat na lidi, […]

Rubriky
1240

Nekvalitní návštěvníci odejdou a zůstanou jenom kvalitní návštěvníci

Představme si že za několik let k tomu dojde a nebudou zde potřeba lidi co byli moderátory a administrátory, otázka dne zní, naroste zde návštěvnost internetu díky nasazení umělé inteligence, která nedělá chyby a optimálně zde vše řídí? Zabývám se problematikou inteligence už padesát let, inteligence je zde díky učení, kdy se poučuje inteligence z […]