Rubriky
2040

Boj s viry nejde vyhrát, každý boj s viry skončí tak, že místo starých virů zde jsou nové viry

Obsah není dostupný.
Prosím povolte cookies kliknutím na Souhlasím v zobrazeném okně

Ano, vládnou nám nuly, co si hrají na velká čísla. Žijeme v očích druhých, následkem je sebeodcizení a tím i syndrom vyhoření, dobytek si zde hraje na svaté pastýře, a to nemůže logicky dlouho fungovat, a následkem musí být konzumní očistec! Adolf Hitler a jeho svatý Nacismus, nám nastavil psychické zrcadlo, a ukázal to, že jsme dobytek, co si hraje na svaté pastýře, a tak vznikly veliké plynové komory, kde se lidi vraždili průmyslově po milionech, jako dobytek na jatkách.

Nelze sloužit mnoha pánům, není ten, co by se zavděčil všem, dobrota je žebrota, buď tím čím jsi, a nehraj si na to, co nejsi, jsi dobytek, který zde má nulovou hodnotu. Z díla spatříme to, že ten druhý je dobytek co zde má nulovou hodnotu, nemá smysl chodit k volbám, když na kandidátkách je jenom dobytek s nulovou hodnotou, nemá smysl vraždit ty, co nám zde špatně vládnou, protože na jejich výhodná a jistá místa, jistě zase nastoupí veliký dobytek.

Nechápu lidi, proč chodí do divadla a kina, vždyť všude je to jenom divadlo a kino, proč ještě platit drahé vstupné? Jsi loutka, kterou ovládá to co je nad tebou, nejsi pánem ve svém domě, pánem je zde virulentní virus, to co je evolučně nejmenší, to je zde nejmocnější. Boj s viry nejde vyhrát, každý boj s viry skončí tak, že místo starých virů zde jsou nové viry! Člověk je obrazně virus, který invazně egoisticky napadl ekosystém, a řídí se heslem po mě potopa. Parazit křičí, ty jsi parazit, vyndejte si z oka trám, než začnete poukazovat na třísku v mém oku, o tom tento pokrytecký svět je!