Rubriky
160

Bez rodiny se z nás stávají jenom roboti na baterky

Obsah není dostupný.
Prosím povolte cookies kliknutím na Souhlasím v zobrazeném okně

Ideologie je zde díky protekci. Protekce vytváří problémy, na které není řešení, a následkem je vznik ideologie, která je; náboženská, politická, módní, vědecká, filosofická, ekonomická, atd. stvořitelem boha je protekce, dobytka je mnoho a koryt je málo, následkem jsou kariéristické závody o to, kdo bude první u koryta. Rozděluji lidi na úspěšné a neúspěšně kariéristy, myslíme a jednáme podle situace, z 99% je lidské jednání podle pravidel, která s námi manipulují jako s loutkami, svoboda je jenom u povrchních bezvýznamných rozhodnutí které nic nemohou změnit k lepšímu.

Jedna věc je chtít být úspěšný v tom co děláme, a druhá věc je to, že ve veliké konkurenci je naše naděje na úspěch minimální. Když se k jednomu přiblížíme tak se musíme od jiného logicky vzdálit, v současnosti jsme se mnoho přiblížili k profesionální aktivitě a tím jsme se vzdálili od rodiny a tak nemáme čas na svoje děti a na našeho partnera v manželství. Bez rodiny se z nás stávají jenom roboti na baterky, následkem je veliká konzumace slivovice a cigaret, komu není rady, tomu není pomoci, stvořili jsme konzumní očistec a divíme se tomu, že je nám život peklem.