Manuál jak se stát zde prezidentem republiky

P1070327

Vědecky a statisticky jsem dospěl k závěru, že ten kdo se zde chce stát prezidentem republiky, musí být dokonalým hercem, lidi potřebují, aby byl prezident dokonalý herec, co zde hraje roli prezidenta tak, že mu diváci tleskají. Politika je dneska už jenom mediálním divadlem a z politiků se tak stali herci, co zde hrají svoje mediální role, když se divákům nelíbí nějaká politická hra, tak dojde k politickým změnám, a nabídne se divákům nová politická hra, pokud jdete k demokratickým volbám, tak si vybíráte kariéristické politické herce, co budou zde hrát politické divadlo. 

Jak vlastně došlo k tomu, že se z politiky stalo mediální divadlo? Vše je dneska o komerci, úspěch je na prvním místě a vše ostatní je už bezvýznamné, lidi se umí přizpůsobit a tak se politici přizpůsobili tomu, že se z nich stali herci co si jedno myslí a jiné zde říkají na veřejnosti, kdo ale ovládá politické loutky? Politické loutky ovládá strach z toho, že nebudou mediálně populární, a tak budou muset politiku opustit, aby uvolili místo populárním loutkám.

Ano, nejvíce zaostalosti nacházíme v politice

P1070328

S příchodem inteligence přišla i lež a krádež, ve snaze o to dosáhnout hodnotného cíle se začali porušovat pravidla a normy, mnohdy se začalo zacházet i do extrému, úspěch byl vždy na prvním místě. Základem bylo rozdělení na to co je nám blízké a to co je nám cizí, blízké jsme milovali a cizí jsme nemilovali.
To vedlo ke snaze oklamat druhé pomocí dezinformací a divadla, problém nastal, že jsme došli v klamání tak daleko, že jsme oklamali i sami sebe a ocitli jsme se v začarovaném kruhu ze lží a krádeží, ten druhý se nám stal peklem, a tak jsme začali mít rádi psy, protože zde jsme se nemuseli bát podrazu. Zloděj honí zloděje a lhář honí lháře, o tom to zde už velmi dlouho všude je, mnozí rezignovali a říkají to neřeš, stejně to nevyřešíš, takový je život.
Podívejme se na extremismus spojený s; náboženstvím, sektami, politikou, reklamou, uměním, mafiemi, korporacemi, drogami, atd. náš svět je plný problémů které nikdo nechce řešit. Dobrota má za následek žebrotu, proč jsme dobří k tomu, co si naši dobrotu zde vůbec nezaslouží, podívejme se třeba na lidi, co jsou na okraji společnosti, a snaží se na nás ekonomicky parazitovat, proč zde nezakročí policie a armáda?
Za posledních sto let se svět restartoval od základů, když čteme knihy staré sto let tak si uvědomíme to, že je zde už zcela jiná doba se zcela jinými prioritami. Nejrychleji se dneska mění internet a nejvíce zaostalosti nacházíme v politice, politika se musí přizpůsobit digitalizaci, nepotřebujeme politiky na to, aby se předváděli v televizi, potřebujeme politiky na to, aby provedli změny u ekonomiky a sociálních systémů tak že se budeme mít lépe.

Mnichovská dohoda z nás udělala ubožáky

P1070330

Tento svět je o lži a krádeži, zlo nekonají jenom jedinci, zlo konají i národy, a tak veliké národy jsou zlé k malým národům, zamýšlel jsme se nad tím od kdy je zde blbá nálada a dospěl jsem nakonec k tomu, že vše začalo Mnichovskou dohodou, kdy se cizí státy dohodly o tom, že nás okradou o naše území. Je třeba požadovat odškodnění za škody které nám tyto státy svým sobectvím způsobili, požadujeme zde eliminování blbé nálady tím, že se zde budeme mít stejně dobře, jako se mají lidi ve Švýcarsku. 

Pokud tyto státy odmítnou zaplatit za svoje chyby tak to vyřešíme pomocí násilí a učiníme z těchto států svoje kolonie, mnozí si myslí, že jsme slabí a že si něco takového nemůžeme dovodit. Nejsme slabí za námi stojí veliká Čína, která má velikou moc a může tyto státy donutit k tomu, aby zaplatili za to, co nám zde sobecky způsobili. 

Musí skončit období, ve kterém se netrestali státy za svoje chyby, není rozdíl mezi subjektem a objektem, vše zde jsou příčiny a následky, kdo lže a krade, ten musí být za to potrestán bez ohledu na to kolik času uplynulo od spáchání zločinu a jak mocný a bohatý je ten, kdo zločin realizoval. Je třeba skončit s dobrotou ke zločincům, oko za oko a zub za zub, rodiče mého otce zahynuli v koncentráku v plynové komoře, protože to byli židé, kam tento svět spěje! 

Extremismus je třeba eliminovat tím, že potrestáme ekonomicky i veliké národy, je snadné trestat jedince co je extrémistou, a je těžké trestat veliké národy. My jsme Češi. Sklopte vaše pyšné hlavy a vzdejte se nám. Přidáme vaši biologickou a technologickou osobitost k naší vlastní. Vaše konzumní západní kultura se nám přizpůsobí a bude nám otrocky po věčné časy sloužit, jakýkoli odpor je marný, za námi stojí veliká Čína.

Ježíš Kristus nám svým ukřižováním ukázal cestu ke spasení

P1070331

Podívejme se statisticky a vědecky na zlo, které lidi zde dělají už od té doby, co zde existují, nejvíce zla je zde spojeno s pyšností u těch, co zde získali násilím výhody a jistoty. Pyšnost je opakem pokory, když jsme dole jsme pokorní a když jsme nahoře tak jsme pyšní o tom to zde je, pokud chceme s pyšností bojovat musíme z konzumního systému eliminovat možnost být nahoře a mít zde výhody a jistoty. 

Je třeba lidi digitalizovat a jejich těla eliminovat v krematoriu, místo lidí zde budou GVKB roboti, u robotů nebude problém s pyšností, člověk je evolučně zastaralý systém zaměstnance, se kterým jsou jenom samé problémy. Vše je zde dočasně, a tak jako každý jednou musí zemřít, tak i jednou zde musí skončit období, kdy zde existoval pyšný člověk, který mnoho škodil tomuto ekosystému. 

Ježíš Kristus nám svým ukřižováním ukázal cestu ke spasení v tom, že zde už evolučně nebudeme, jakékoli snahy o to proměnit pyšné lidi v pokorné lidi jsou naivní, z parazita hostitele neuděláš. Podívejme se na; rodinu, sektu, náboženství, umění, politiku, atd. jak selhali v převýchově pyšných lidí na pokorné lidi, problémem je náš mozek, který je postaven systémově na pyšnosti! 

Za každým násilím, je konflikt mezi pyšnými lidmi, nebo pyšnými národy, jakmile jsme začali stavět opevněná města, tak se města začala stávat centrem pyšnosti, a ve městech byli mocní a bohatí lidé, co pomocí armády parazitovali na okolí města. Pořád z nás elita dělá hlupáky a slibuje nám zázraky, pravda a láska je zde už jenom za peníze, vše je zde postaveno na centralismu, kde v centru je ráj pro pyšné parazity, a ten kdo není v centru, ten má blbou náladu.

Zamyšlení nad tím že je si zde vše podobné

P1070332

Lidi myslí a jednají v mnohém stejně jako rostliny a zvířata, lišíme se od zvířat hlavně tím, že umíme hovořit, a tak si můžeme sdělovat informace, a můžeme snadno pomocí řeči i manipulovat s cizími lidmi. Jenže každá výhoda je spojená s nevýhodou, díky mluvení máme veliké problémy s naší psychikou, protože jsme donucení si jedno myslet, a jiné zde říkat. Bylo nám líto to, že naše mluvení zde dlouho nebylo, a tak jsme se naučili mluvení zaznamenat na papír, v současnosti je naše mluvení zaznamenané pomocí mikrofonů, nebo je v psaném textu na internetu. 
Veliký význam je přikládán tomu kdo zde mluví, když mluví; prezident, ministr, král, papež, dalajláma, celebrita, ředitel, vědec, atd. tak tento mluvený projev je medializován, pomocí televize a rádia, aby si mnoho lidí mohlo tento projev vysoké autority poslechnout. Nikdo se ale nezajímá o to, co zde mluví skladník ve skladu, protože on je zde jenom ekonomickým otrokem s nulovou hodnotou. 
Každý se často setkává s tím, že jej druzí neposlouchají, nebo mu drze skáčou do řeči, příčinou zde je toužení po úspěchu, naše toužení po úspěchu je zdrojem našeho psychického soužení, ten kdo je dole, touží po tom, aby byl nahoře, a ten kdo je nahoře, má strach z toho, že by mohl být dole. Když nelze dosáhnout úspěchu normálními metodami a způsoby, tak dochází k extremismu, nejprve nastupuje psychické násilí a když to nestačí, tak nastupuje fyzické násilí, a mnohdy dojde i k válce, ve které zemře velmi mnoho lidí.

Poslední dobou se stává velikým problémem fanatický extremismus, kdy pod vlivem drogy nebo svaté víry, někdo zabíjí cizí lidi, a myslí si, že jedná správně. Je třeba přistoupit k preventivním opatřením které zablokují lidské chybování, začneme pomocí GVKB dotazníků co budou na internetu lidi globálně digitalizovat, a po úspěšné GVKB digitalizaci, se bude člověk v krematoriu eliminovat, protože je zde už pro GVKB systém zbytečný. Místo lidí zde budou v civilizaci jenom GVKB roboti a lidem bude pod trestem smrti vstup do civilizace zakázán. Nejsou v civilizaci lidi tak zde nejsou ani s lidmi už problémy, podívejme se dneska do moderních továren, všude jsou stroje a roboti, člověk je zde už zbytečný.

Ano, přichází období decentralizace a pružnosti

P1070335

Život to je snaha zasáhnout zbraní cíl, problémem je to že se nám cíl většinou nepovede zasáhnout z mnoha příčin a tak v životě neuspějeme, nejčastějším cílem je zde to co milujeme a potřebujeme, k tomu abychom se zde měli dobře. Mnohdy nemusí být chyba zrovna na naší straně, v některé životní situaci nelze cíl zasáhnout, a nezbývá nám trpělivě čekat na vhodnou situaci, a připravit na to že se budeme snažit zasáhnout cíl. 

Podívejme se na umělce, vytvoří něco uměleckého, ale není o to zájem, protože se jim nepodařilo zasáhnout cílovou skupinu lidí, stejné je to i s novinkami u zboží, mnohé novinky na trhu neuspějí a tyto chyby dělají i úspěšní obchodníci a podnikatelé. 

Vše je zde řekou událostí, ve které se neustále vše mění, to co dříve fungovalo, to dneska už nefunguje, a musíme hledat nová řešení, která povedou k zasažení cíle. Končí období, ve kterém bylo vše násilně centralizované a tím i nepružné, přichází období decentralizace a pružnosti, už brzo zde bude osobní přístup ke každému člověku díky umělé inteligenci, a skončí dlouhé období, ve kterém nebyl osobní přístup, a s lidmi se jednalo jako s dobytkem, a ten kdo se nepodřídil centrální diktatuře ten byl diktaturou násilně eliminován. 

Nebude to trvat dlouho a informace budou mít větší hodnotu než peníze, a tak místo honění za penězi, se budeme honit za hodnotnými informacemi. Umělá inteligence je systém založený na hodnotných informacích v nějaké specializaci, je to jako ve škole kde získáváte hodnotné informace a tak jste v nějaké specializaci inteligentní.

Je třeba zrušit všechny vysoké státní funkce

P1070336

Každá vysoká státní funkce je zde k ničemu a o ničem společnost bude fungovat lépe bez; prezidenta, předsedy vlády, ministrů, poslanců, senátorů, starostů, předsedů, atd. lidi se mohou společně dohodnout pomocí hlasování o tom, co chtějí, nepotřebují k ničemu lidi ve vysokých funkcích. Dosud se škrtali náklady dole, a je třeba začít škrtat náklady nahoře. Je zde přeci demokracie a tak zde nepotřebujeme už lidi ve vysokých funkcích. 

Je třeba skončit období centralizace, kde v centru byl nějaký pyšný starý lenoch, který si myslel o podřízených, že to jsou jeho sluhové a otroci. Stát není podnik, podnik potřebuje ředitele, ale stát nepotřebuje prezidenta a ministry, stát potřebuje především specialisty, co zajistí, aby se stát netuneloval a aby zde už nebyl obrovský státní dluh. Z díla je spatřen tvůrce, a jaké je dílo lidí, co zde byli ve vysokých státních funkcích od roku 1948? 

Nepotřebujeme zlé vlky, co si zde hrají na hodné ovce, potřebujeme očistit náš stát od lhářů a zlodějů, díky kterým je zde od roku 1948 blbá nálada! Odejděte dobrovolně z vysokých funkcí, nebo budeme nuceni k tomu vás přemístit do Bohnické psychiatrické nemocnice, a zde vás budeme léčit z vaší pyšnosti a lakomosti.

Ano, bude zde průmyslová výroba lidí

P1070337

Nespatřuji v konzumní společnosti žádné originály, ale jenom samé levné kopie, něco se stane zde módním, a tak se to kopíruje ve velikém množství, spokojený je zákazník i obchodník, takže je zde vše normální. Nebude to už trvat dlouho a dojde k tomu, že se už lidi nebudou rozmnožovat klasicky pomocí sexu jak dobytek, ale bude zde průmyslová výroba lidí, kdy zde bude geneticky modifikovaný, naklonovaný zaměstnanec, s GVKB čipem v mozku. 

Půjde zde ještě vůbec o člověka? Nebude to už jenom levná konzumní kopie, vyrobená nejspíše v Číně? Jde přeci prioritně o to, aby zde vše bylo podřízeno konzumní globální ekonomice, a nějaká lidská práva, to je jenom ubohý anachronismus. Takový naklonovaný, geneticky upravený člověk s čipem v mozku, nebude dělat zde žádné problémy, on bude jenom levnou loutkou, ovládanou globální umělou inteligencí. 

Výrobce poskytne na svůj lidský produkt záruku na deset let, a po záruce se bude tento člověk recyklovat, a místo něj zde bude novější model člověka. Už nebudeme potřebovat k ničemu lidi s vysokou školou, ani nebudeme potřebovat; soudce, policajty, vojáky, kněze, politiky, byrokraty, atd. konečně si budou lidi globálně ekonomicky a sociálně rovní, a tak zde bude digitální demokracie, takto konečně láska a pravda zvítězí na věčné časy, nad nenávistí a lží.

Otestovat a roztřídit, o tom je život

P1070339

Máte složité otázky, na které vám nikdo neodpoví? Neřešte to, co nejde vyřešit. Naučte se splynutí s konzumním stádem, tento konzumní svět je o přizpůsobení se konzumnímu stádu, věřte tomu, že časem se jistě vše vyřeší, a pokud se to nevyřeší, tak vy už stejně budete mít jiné problémy a starosti. 

Základem spokojeného života je odpočinek, podívejte se na psy, jak jsou díky neustálému odpočívání spokojení. Jsou zaměstnavatelé, co si myslí, že jejich zaměstnanci nesmí odpočívat, a že musí pracovat pořád jako roboti za malé mzdy, neřešte to, a odejděte tam, kde budete moci odpočívat za velikou mzdu, a nikomu to nebude vadit. 

Tento svět není ideální, protože je zde vše v pohybu, největším zdrojem všech problémů je dobrota k tomu, co si dobrotu nezaslouží. Za každý dobrý skutek je zde spravedlivý trest, naučte se neustále říkat, nemám čas, pokud někdo drze bude chtít vysvětlit, proč nemáte čas tak se nebojte lhát, ostatní to dělají stejně, nikdo nemá čas na to, aby si ověřoval to, že mu lžete, že nemáte na něj čas. Vše je zde pokrytecké divadlo, víte o tom, že v naší republice 20% lidí musí svojí prací uživit 80% lidí. 

Logicky je zde fyzická práce posledním zoufalým pokusem, jak si zajistit zde dobrou existenci, měl jsem sen, ve kterém jsem fyzicky pracoval, a měl jsem s prací mnoho složitých problémů, když jsem se probudil, tak jsem nechápal, proč jsem měl tak hloupý sen? 

Nejspíše u toho snu šlo o vědecký experiment, pomocí kterého se testovalo, jak budu fungovat v situaci, na kterou nejsem systémově připraven. Otestovat a roztřídit podle hodnoty, o tom je tento konzumní svět, z lidí se stali jenom levné konzervy, na kterých je napsáno, jaký je jejich obsah a jak jsou použitelné. 

Fascinuje mě to, jak jednají programy a přístroje, uživatel si musí prostudovat složité návody a pokud udělá chybu má veliký problém, představte si, že by se muselo stejně jednat se zaměstnanci, nadřízený by dostal pro každého zaměstnance složitý návod a musel by se řídit jenom tímto návodem, jinak by měl veliký problém. Místo vyhazování zaměstnanců, by se vyhazovali nadřízení za to, že neumí zacházet se zaměstnanci.

Zamyšlení nad extrémy

P1070340

01

Nejde si nevšimnout toho, že jsou zde extrémy, nejvíce na nás působí extrémy u počasí a potom extrémy u ekonomiky, s extrémy se setkáme i v přírodě a vesmíru, takový je život. Rád fotografuji, pokud narazím na extrémy tak mám problémy, někdy je zvládnu, ale většinou je bohužel nezvládnu. 

02

Pro pochopení toho co je to extrém bych použil rychlost aut na silnici, extrémem je pomalý traktor, nebo rychlé závodní auto s mladým člověkem, který porušuje vyhláškou povolenou rychlost. 

03

Jak se vyrovnat s extrémy v nás a okolo nás? Někdy stačí málo a problém je vyřešen a jindy zase poznáme, že problém vyřešit nejde, naše možnosti jsou velmi omezené, zázraky jsou možné akorát ve snu nebo v pohádkách. 

04

Podívejme se třeba na konflikty mezi jedinci a konflikty mezi národy, příčinou konfliktu je toužení po úspěchu, toužení je nám proto soužením, většinou je naše štěstí spojeno s tím, že naši konkurenti budou nešťastní. 

05

Poslední dobou se mnoho hovoří i ideologických problémech u politiky a náboženství, ve jménu nějakého velikého ideálu dochází k extremismu, a mnoho lidí zbytečně umírá, nebo se dostává do deprese a bídy. 

06

Problém s nepřizpůsobivými jedinci co jsou závislí na sociálních dávkách je způsoben ideologickými problémy které z lidí udělali ubožáky. Pokud tvrdě zasahujeme proti konzumaci drog, musíme brát extrémní ideologie jako nebezpečnou drogu, je třeba lidi léčit nejenom z toho že konzumují chemické drogy ale i z toho že konzumují extrémní ideologie, takovou extrémní ideologií je; Hinduismus, Islamismus, Judaismus, Komunismus, Nacismus, atd. 

07

Křesťanství je mladá tolerantní ideologie která není extrémní, a tak zde nejsou s křesťanstvím problémy, sice zde bylo krátké období ve kterém se upalovali kacíři, ale toto krátké období už skončilo, a bylo prohlášeno za extrémistické vykolejení víry, v Ježíše Krista. 

08

Extremismus poznáme podle násilí, řešit rasový problém pomocí plynových komor v nacistickém koncentráku, to je ideologický extrém, který by se už neměl v budoucnosti nikdy a nikde už opakovat, lidi nejsou dobytek, který lze v plynových komorách vraždit po milionech! 

09

Kudy ven ze světa plného extrémů? Je třeba začít lidi pomocí GVKB dotazníků co budou na internetu digitalizovat a po digitalizaci se budou těla lidí v krematoriu eliminovat. Místo lidí zde budou v civilizaci jenom GVKB roboti co budou využívat informace získané ze skenování lidí.

10

Berme to jako když se ze starého počítače uloží data na externí HDD a potom se tato data nahrají do nového počítače, člověk není tělo, je to především duše, tělo to je jenom dočasný genetický obal pro duši. Nejsou lidi tak nejsou s lidmi ani problémy, pokud nejde něco už evolučně opravit, musíme to za nové nahradit, neberte si to lidi osobně, je to jenom evoluce, která je zde pro vaše dobro.