GVKB 037

IMG_3504

Toužení po cizím je příčinou naší hříšnosti a následkem je lež a nenávist. Kde se v nás vzala lež a nenávist? Příčinou je ekonomicky a ideologicky uzavřený systém, tam kde existují daně a clo, tam není otevřený systém, a ti co násilím daně a clo vybírají, udělali z těch, co daně a clo platí ubožáky, následkem je to, že ubožáci jsou plní nenávisti a lží. 

Vše, co by mohlo nějak pomoci ubožákům k tomu, aby se systém změnil k lepšímu pro ubožáky, to je elitou zakázané, a za překročení zákazu jsou tvrdé tresty. Není zde kapitalismus nebo socialismus, je zde jenom egoistický kariérismus! Vše se točí kolem toho, jak udělat kariéru, a mít se lépe než druzí, tak jako jsou sportovní závody, tak jsou i kariéristické závody. Pokud chceš být milionářem, tak musíš vyhrát kariéristické závody, a potom se staneš i milionářem, dobytka je mnoho, ale koryt je málo, o tom to zde je. 

Proč se nesmí prodávat; drogy, jedy, zbraně, tajné informace, atd. příčinou je to, že elita potřebuje, aby byl lid v pozici, ve které se nemůže bránit před parazity. Přichází ale doba digitalizace a robotizace, nebude to trvat dlouho a zaměstnání za mzdu zde už nebude, protože vše udělají stroje a umělá inteligence, tím se vše restartuje a místo lidí budou v civilizaci roboti, proč zaměstnávat lidi, když roboti pracují zadarmo a nechybují, běž se podívat do krematoria, ať víš, co tě bude už brzo jistě čekat, komu není ode mě moudré rady, tomu už není ani pomoci.

GVKB 036

IMG_3546

Když lidi vynalezli peníze, tak z toho Boha trefil šlak, a od té doby zde všemu kraluje Satan. Satan stvořil konzumní očistec, ve kterém je nám ten druhý peklem, a tak zde jsou; malé mzdy, bída, nezaměstnanost, epidemie, ekonomická migrace, války, revoluce, extremismus, rasismus, fetišismus, kapitalismus, socialismus, nacismus, atd. 

Proč peníze eliminovali nejprve náboženství a potom i politiku? Svatá ideologie to je ubohá teorie, peníze to je reálná praxe, která určuje logická funkční pravidla hry. Podívejme se do minulosti, a poznáme, že vše vyřešili jenom peníze, a náboženství a politika, zde nikdy nic nedokázali vyřešit. 

Veliké zadlužení je způsobeno náboženstvím a politikou, ryba smrdí od svaté hlavy prezidenta nebo ředitele. Ze společného krev neteče, o tom je náboženství a politika, protože svatá ideologie zde vždy na cizí práci egoisticky parazituje, a nic zde nedokáže hodnotného vytvořit. 

K čemu je lidem na světě drahá armáda, k čemu je lidem na světě politika a byrokracie, je třeba nahradit lidi za roboty, nejsou lidi, nejsou s lidmi problémy, roboti se obejdou bez; armády, politiků, byrokracie, náboženství, atd. 

Takto skončí doba temna, ve které zde kraloval všemu Satan. Náboženství, politika, reklama, pohádky, atd. to je psychická droga, která škodí ekonomice, a proto tuto drogu eliminujeme tím, že egoistické lidi nahradíme za altruistické roboty, takto zde bude konečně ekonomický ráj, ve kterém se nelže a nekrade.

GVKB 035

IMG_0729

Moje politická reforma, lidi z EU přestěhujeme do USA a Kanady a EU přenecháme Asijským státům jako je; Rusko, Čína, Indie, atd. tím nebudou už problémy s ekonomickými migranty a jazykové problémy. USA a Kanada potřebuje kvalitní lidi a ty z EU dostane, logicky z USA a Kanady vystěhujeme do Mexika ubožáky, co by chtěli jenom zde ekonomicky parazitovat a vystavíme velikou vojensky hlídanou zeď mezi USA a Mexikem. U nás vždy bylo turecké hospodářství a tak zde budou žít samí Turci z Turecka. 

Nemá smysl řešit to, co nejde vyřešit, je třeba migrovat tam, kde je vše už vyřešeno, největší radost z této migrace budou mít nepřizpůsobiví příživníci, co si zde neustále stěžují na to, že jim nechceme postavit za státní peníze památník na místě, kde stála veliká výkrmna prasat. USA a Kanada jsou multikulturní vyspělé země, a jistě se tam pro nás najde práce a ubytování, jsme přeci spojenci v NATO, a spojenci si v nouzi pomáhají. Takto konečně skončí konflikty mezi Evropou a Asií, není Evropa, nejsou konflikty.

GVKB 034

IMG_3540

Rada do života, od toho kdo vše zná a všude byl. Lidi jsou dobytek, který myslí a žije jako dobytek, pokud chceš, aby tě ten lidský dobytek miloval, musíš s lidmi zacházet jako s dobytkem. Lidi používají slova a nevědí, co ta slova znamenají, lidi hromadí peníze a nevědí, co mají s penězi dělat, lidi mají děti a nevědí jak je vychovat, atd. z díla poznáváme to, že člověka nestvořil ke svému obrazu Bůh, ale stvořil jej Satan ke svému obrazu tím, že mu nabídl zakázané ovoce ze stromu vševědoucnosti a nesmrtelnosti. 

Tím zakázaným ovocem v ráji je lidská řeč, díky lidské řeči můžeme vyřešit složité problémy, ovšem každý zisk sebou nese ztrátu, s možností mluvit přišla i možnost lhát a být pokrytcem, každá mince má rub a líc, nemůžeme ale obviňovat božskou řeč z toho že lidi lžou, obvinit musíme naše hříšné ego, čím větší je zde ego, tím větší je zde snaha o to parazitovat na druhých. 

Vše co říkáme, to je popis který nám umožňuje něco pochopit, všechny knihy něco nějak popisují, pokud autor knihy je profesionál tak z díla spatříme velikého tvůrce, jde o to umět složité popsat jednoduše, na to je ovšem potřeba genialita a talent, pokud na to nemáš tak to nedělej a místo psaní se raději věnuj tomu co je ti blízké. Psaní knih je umění není to řemeslo, bohužel umělců je málo a tak knihy místo umělců píší řemeslníci, nebude to trvat dlouho a knihy bude psát umělá inteligence a číst tyto knihy budou roboti.

GVKB 033

IMG_3389

Většina lidí jsou naivní idealisti, a následkem je zde konzumní očistec, je třeba být objektivním realistou, jenom tak vám dojde, že cestou k úspěchu je vytrvalost, pomocí které vše optimalizujete, v nějaké specializaci která je vám blízká. Nejdůležitější je u všeho začátek, pokud je začátek chybný nemá smysl dál pokračovat a je třeba začít znova, zde je jádro problému, díky kterému je zde konzumní očistec. 

Podívejme se na plození dětí, je statisticky dokázáno to, že nejvíce dětí mají zaostalí idioti, a nejméně dětí mají vyspělé celebrity, následkem je konzumní očistec. Podobné je to i s výrobou zboží, nejvíce se vyrábí nekvalitního levného zboží, a kvalitního drahého zboží je nedostatek. Jádrem problému je práce za mzdu, následkem je to, že se z konzumentů stal kariéristický dobytek, co soutěží a bojuje o plná koryta. Lidi se díky mzdě, rozdělili na ty, co jsou dole, a ty co jsou nahoře, co je dovoleno těm, co jsou nahoře, to je zakázáno těm, co jsou dole. 

Bylo zde v minulosti mnoho naivních pokusů o to, eliminovat závislost na mzdě, ale tyto pokusy selhali, mzda je droga, kolem které se zde vše točí, bez této drogy se zde vše zastaví. Zlo je pácháno proto, aby se někdo měl dobře, nadbytek je zde díky nedostatku, na vrcholu mocenské a ekonomické pyramidy jsou lháři a zloději, které chrání soudy a policie, z díla spatříme tvůrce, o tom je politika a podnikání.

Všichni lžou a kradou, rozdíly jsou jenom v tom, jak je zde každý úspěšný v egoistickém parazitování. Cestou k lepší budoucnosti je digitalizace a robotizace, nejsou lidi, tak nejsou s lidmi problémy, člověk je parazit a s parazity nelze mít smilování, místo výpovědi zde bude pro zaměstnance recyklace na substrát, z prachu vše vzniká a v prach se to navrací, život to je jenom hra a smrt to je konec hry, zazvonil zvonec, a tak je zde konec egoistické kultury.

GVKB 032

IMG_3489

Proč je tvoje mzda malá? Mnoho lidí není spokojeno se mzdou a chtěli by větší mzdu, kde je problém? Najednou se dostáváme k zatajování informací a používání dezinformací, pravda je zde zabetonovaná. Vysvětlení je jednoduché mzda odpovídá tomu, jak vysoko jsi v mocenské a ekonomické pyramidě, nejsi placen za práci, ale jsi placen za to, jak jsi vysoko v konzumním systému, čím výše jsi, tím více máš peněz. V každém národě vypadá tato pyramida jinak, protože je zde jiná kultura a jiný systém. 

Není zde tedy kapitalismus nebo socialismus, je zde kariérismus, kariéristi mezi sebou závodí o to, kdo získá možnost, postoupit na lepší pozici. Jestliže je veliký rozdíl mezi platem řidiče u nás a platem řidiče v Německu je to tím, že v Německu je jiná pyramida, logicky ekonomičtí migranti berou naši zaostalou chudou zemi jako tranzitní na cestě do Německa nebo do Anglie. Proč je u nás tato pyramida tak malá že máme malé mzdy? 

Příčinou je socialismus, který nás uvrhl do zaostalosti ekonomické a psychické, socialismus je nemoc a zotavení po této nemoci bude trvat velmi dlouhou dobu, a nejde odhadnout to, kdy budeme mít konečně mzdy stejné jako v sousedním Německu. Sice zde jsou politici, co mediálně tvrdí, že nám všem bude lépe, jenže lépe bude jenom politikům, naši ekonomiku nepozvedne fyzická práce v Amazonu, potřebujeme psychickou práci pro; Google, Microsoft, Adobe, atd. nestojíme o to dělat zde otroky v továrně, nebo velikých skladech, chceme sedět u počítačů, a vytvářet novou digitální dobu spojenou s virtuální realitou a umělou inteligencí.

GVKB 031

IMG_0736

Pokud se něco koná pravidelně, bereme to za pravdu, tato pravidelnost je k subjektu, nebo k objektu a tak je zde subjektivní a objektivní pravda, jsou pravdy hodnotné a nehodnotné, ty nehodnotné pravdy, jsou zadarmo v lidové moudrosti, ty hodnotné pravdy jsou drahé, protože je získáváme za peníze, nebo nás stojí jejich získání mnoho času. Velikou pravdou je, že díky napětí mezi protiklady, byl stvořen vesmír a později život, nemoc je následkem toho, že zde už není napětí mezi protiklady, protože jsme se od protikladů zbaběle izolovali. 

Pokud nerozumíte tomu, co říkám, je to tím že máte hlavu plnou ubohých myšlenek, na to jak vyřešit vaše ubohé problémy, ale to je na dlouhé povídání na které nemáte náladu, protože máte v hlavě ubohé problémy, proto bude nejlepší se jít vyspat, protože ráno je moudřejší večera. V hlavě se rodí neustále mnoho otázek, protože díky vědomostem jsme zde úspěšní, jenže aby někdo mohl být úspěšný, musí být někdo jiný neúspěšný, zde se dostáváme ke kariéristickým závodům o výhody a jistoty, místo namáhání svalů zde namáháme mozek, co se stane, pokud je mozek díky špatnému zacházení porouchaný? 

Takový kariérista se stává nebezpečný svému okolí, a mnohdy se z něj může stát i extrémista, který bude vandalsky ničit cizí hodnoty, nebo vraždit cizí lidi, je třeba začít s prevencí kdy se v EU zavede povinnost chodit na měsíční prohlídky zdraví těla a psychicky, od 7 let do 70 let, vadní jedinci se budou recyklovat ekologicky na substrát, nejsme tak bohatí abychom mezi sebou měli vadné lidi, co škodí svému okolí, podívejme se do přírody, zde zvíře udělá chybu jenom jednou, nebudou zde pro nikoho v EU výjimky, recyklujeme na substrát; papeže, krále, šlechtice, celebritu, prezidenta, soudce, ředitele, milionáře, atd. lidí je v EU už jako much, a eliminovat mouchy je správné.

GVKB 030

IMG_0737

Stroje neznají štěstí a neštěstí, jsou mrtvé, s příchodem života přišlo i štěstí, je ovšem veliký rozdíl mezi pravým štěstím a falešným štěstím, tak jako nelze platit falešnými penězi tak nelze slibovat falešné štěstí; náboženství, politika, pohádky, reklama, drogy, atd. lidem slibují falešné štěstí a následkem je zde blbá nálada a konzumace cigaret a piva, ano, konzumní civilizace je psychicky nemocná. 

Vše je zde jenom pyramida moci a bohatství, ti co jsou nahoře, z vysoka kašlou na ty, co jsou dole, je jedno, jestli je zde; feudalismus, kapitalismus, socialismus, komunismus, idealismus, realismus, atd. všechny ideologie jsou jenom divadlem, ve kterém si čerti hrají na anděly, z dálky může čert vypadat jako anděl. 

Peníze nesmrdí, o tom je konzumní kultura, co si lze myslet o vandalech, díky kterým je zde bída a nezaměstnanost, příčinou lidského vandalství je bída, když je na tom někdo bídně, tak se z něj stává vandal. Neustálé krize a války jsou jenom projevem vandalství, z člověka se stal invazní vandalský druh, který se řídí heslem, po mě potopa. Všechny snahy o to, aby se člověk změnil k lepšímu selhali, člověk už lepší nebude, jedinou možností je nahradit lidi za roboty, nejsou lidi tak nejsou s lidmi problémy.

GVKB 029

IMG_0777

Film je o ději, fotka je o okamžiku, slovo je o popisu reality, atd. vše je zde o něčem, nad tím je se třeba do hloubky zamyslet, nakonec nám dojde, že vše je zde; rybník, jezero, řeka, moře, oceán, atd. a ty jsi zde jenom rybou, co je zde dočasně. Milujeme to, co nás miluje, nenáviďme to, co nás nenávidí, poučujete se z chyb druhých, nepoučujete se z vlastních chyb. 

Veliké ryby, požírají malé ryby, tak to bylo a bude, ten kdo se nad tím podivuje, ten hloupý a naivní je. Pokud máme v životě štěstí, tak se z malé ryby stane veliká ryba, ale každé štěstí je zde dočasné, jenom přirozená pravidla a lidová moudrost, zde jsou trvale. Smrt je zde rybářem všeho, co je živé, smrt to je konec hry o výhody a jistoty, ve které každý touží po štěstí, jenže moje štěstí, je zde díky tvému neštěstí.

GVKB 028

IMG_3473

Vše co je živé to je lovcem a kořistí zároveň, to co není živé, je už jenom svatým symbolem, který nám ukazuje, že vše je zde dočasně. Ano všechny náboženské a politické ideologie, to jsou jenom mrtvé symboly, a proto ekonomicky nefungují, život je jenom o tom, jak lovit a nebýt uloven. Moderní doba je o rychlém občerstvení, které je zde proto, že lidi nemají čas se věnovat jídlu, a musí mnoho pracovat, aby mohli mnoho utrácet. Vše směřuje k tomu, že mnoho pracovat za nás budou; stroje, programy, roboti, systémy, atd. tak my budeme mít čas, ale nebudeme už mít peníze na jídlo a zboží, mnozí naivně věří, že politici nějakým zázrakem vše vyřeší, a tak lidi budou mít peníze, i když nebudou pracovat. 

Vše je o prioritách, jakmile se stane digitalizace globální prioritou, tak na lidi co jsou dole, už nebudou peníze a začnou se pro tyto lidi stavět obrovské vězení, kde budou ubožáci pod dozorem kamer a robotů, pracovat doživotně zadarmo jako roboti. Vše je o tom, že to co je; rychlé, levné, jednoduché, optimalizované, čisté, moderní, atd. to funguje, víme velmi dobře to, že to co je; pomalé, složité, neoptimalizované, špinavé, zastaralé, atd. že to nefunguje. Ve vězení je každý extremismus eliminován v zárodku, jak si to uděláme takové to i budeme mít, kdo nebude platit veliké daně, ten skončí automaticky ve vězení, jako nepřizpůsobivý příživník.