Na věčné časy je zde pravda a láska

IMG_1324

Vše je zde založeno na pravidlech která jsou přirozená a jednoduchá, lidem mnohá pravidla nevyhovují a tak si vytvářejí svoje lidská pravidla kterým věří že jsou správná nebo svatá. Vše je zde hra podle pravidel, hráči si nemohou vytvářet vlastní pravidla protože následkem je hra která nemá smysl a logiku.

Jde o; nábožensví, politiku, reklamu, pohádky, dogmata, dezinformace, vymývání mozků, módu, pověry, rituály, symboly, atd. Vše zde je jednoduché a proto to i funguje pokud do toho egoisticky pyšný a lakomý člověk nezasahuje, proč nosíme plavky co je na nahém těle neslušného, jenom člověk se stydí za nahotu a sex na veřejnosti. 

Proč platíme; daně, clo, poplatky, atd. když víme, že tím podporujeme mnoho lenochů a parazitů, proč věříme na zázraky po smrti, nebo po politických volbách, stali se z nás loutky které snadno ovládají ti, co jsou nad námi, protože oni mají výhody a jistoty, které my nemáme, ti co jsou nad námi egoisticky rozhodují o nás bez nás. 

Je to tak snadné, udělat z kritiků špatného konzumnéího systému mučedníky, nikdy zde na světě nebyla demokracie, vždy zde byla jenom diktatura egoistické elity, a elita vládla díky; armádě, policii, soudům, vězením, popravám, mučení, byrokracii, politice, nábožensví, dogmatům, dluhům, dezinformacím, atd. 

Stvořitelm je zde napětí mezi protiklady, pokud je napětí mezi protiklady minimální, přichází problémy a tím i blbá nálada, z lidí se stávají konzervy ve kterých jsou zakonzervované informace a programy, změna je proto u lidí od 21 let už nemožná a období adolescence je dobou, ve které se lidi uzavírají do psychické konzervy a tak na deprese musí konzumovat pivo, nebo kouřit cigarety. 

Na věčné časy je zde pravda a láska, lež a nenávist je zde dočasně, kultury plné lží a nenávisti jsou zde dočasně, stejně tak i lidi ve kterých je mnoho nenávisi a lží jsou zde dočasně, lidová moudrost je ve které je pravda a láska je zde trvale, dobrota musí být k tomu co je dobré a zlé jednání zde musí být k tomu co je zlé, o tom to je, že zlo z dálky často vypadá jako dobro. 

Nepotřebujeme zbraně k tomu abychom se měli lépe, potřebujeme zdravé a moudré lidi ve kterých bude pravda a láska, jak si to uděláme takové to zde i budeme mít, naučme se nazývat vše správnými slovy, pokud je někdo blázen, tak o něm neříkejme, že je on psychicky nemocný.

Proč vytrvalost nevede k úspěchu?

IMG_1126

Ano, ten kdo je nahoře, nemá čas na ty, co jsou dole, ale ti co jsou dole, musí mít čas na ty, co jsou nahoře, ti co jsou nahoře, ovládají egoisticky ty, co jsou dole, jako by to byli loutky. Vše je zde o egoistické manipulaci pomocí; strachu, lásky, pravdy, ideálů, peněz, vlastnictví, dluhů, smluv, strategie, pověr, rituálů, fetišů, symbolů, módy, dogmat, pohádek, reklamy, drog, sexu, atd. 
 
Následkem je deprese, a snaha zbaběle uniknout tomu že jsme mnohým manipulování, někdy to může vést až k sebevraždě. Ryba smrdí od egoistické hlavy, všechny změny naší kultury k lepšímu vždy narazili na lakomost a egoismus, a tak neuspěli! Pokud se dítě narodí těm, co jsou dole, je jeho osudem být dole, a je minimální naděje na to, že by zde byla možnost se dostat nahoru, bohužel ti co jsou dole, mají mnoho dětí, a ti co jsou nahoře, mají většinou jenom jedno dítě, které je rozmazlené. 
 
Nenávist je zábavou těch, co jsou nahoře, a láska je zábavou těch, co jsou dole, těžko se stoupá nahoru a lehko se padá dolů. Víte to, že 1% lidí na světě vlastní většinu bohatství, a 99% lidí na světě proto žije v bídě, nadbytek je postaven na nedostatku, v mnohém to připomíná sport, vyběhne sto běžců na dlouhý závod a ten kdo je první je slavný a dostane i velikou odměnu. Problémem je to, že každý má svoje genetické limity, které nelze překročit, tvrzení že vytrvalost vede k jistému úspěchu, je lež jako věž, když na to nemáš geneticky, tak první nikdy v ničem nebudeš. 
 
To ovšem neznamená si říci, takový je život, a smířit se s tím, že je tvým osudem být jenom dole, a nikdy nepoznat jaké je to být nahoře, naděje umírá poslední, velikou nadějí pro ty co jsou dole, je trpělivé hledání možnosti jak se dostat nahoru, jde o to zjistit, na co máme talent a ten optimálně rozvinout, je to dlouhá cesta a naděje je zde malá, jenže je to pořád lepší než podlehnout hříšnému konzumnímu životu, a upsat svoji duši pekelnému očistci. To že většina lidí na světě je konzumními hříšníky, neznamená to, že i ty musíš být hříšníkem. 
 
Pýcha je definována jako touha po vyšší atraktivitě a důležitosti než mají ostatní. Slovo pýcha se dá také vyjádřit jako: nadutost, domýšlivost, vyvýšenost, přehnaná sebeúcta, nerozumná nadřazenost kvůli kráse, bohatství, postavení ve společnosti nebo nadání. Pýcha se projevuje nadřazeným chováním. Jedná se o chorobný stav srdce. Opakem pýchy je pokora. Lakomství, též lakota, se vyznačuje neochotou se dělit s bližními nebo potřebnými. 
 
Závist je pocit nelibosti při úspěchu nebo štěstí jiného člověka. Vzniká tehdy, kdy určitá osoba vášnivě touží po majetku druhé osoby. Závist může vyústit v poškozování druhé osoby, ke krádeži, nebo k sabotáži. Hněv se projevuje nezvladatelnými pocity zlosti a nenávisti vůči jiné osobě. 
 
Smilstvo označuje nevěru, nestálost ve vztahu k jednomu jedinému partnerovi v manželství nebo v jiném podobném svazku. Nestřídmost, též obžerství, se vztahuje k přílišnému požívání nápojů i potravin. Lenost, též malomyslnost, duchovní znechucenost. Projevuje se jako absence víry v sebe, víry v Boha, snahy cokoliv zlepšit i jako nezájem uskutečnit svoje dobré úmysly.