Rubriky
190

Ano, strach z nás dělá ubohé loutky, jsme manipulování pomocí odměny a trestu

Obsah není dostupný.
Prosím povolte cookies kliknutím na Souhlasím v zobrazeném okně

Co vlastně potřebujeme k tomu, abychom se měli dobře? Co jsme si navařili, to si musíme i sníst, tento svět nebyl a nebude ideálním místem pro život člověka, můžeme násilně změnit povrch v rovině fyzické s duševní, ale nedokážeme už nikdy násilně změnit to, co je skryto pod povrchem. Pod povrchem je strach z trestu a toužení po odměně, strach z nás dělá ubohé loutky, jsme manipulování pomocí odměny a trestu.

Problém není v tom, že jsme manipulování pomocí odměny a trestu, problém je v tom že pravidla, která s námi násilně neustále manipulují, neodpovídají často aktuální situaci, ve které existujeme, to co je pro jednoho správné, to je často po jiného chybné, dobrota je potom příčinou naší žebroty.

Veliká vzdálenost má za následek nepochopení toho druhého a naši povrchnost, je snadné trestat a je těžké pochopit sebe a druhé. Blázen dovede blázny do blázince, nikdo z lidí není normální, každý je do něčeho blázen, být bláznem není chybou, jak hlásají ti, co mají zde díky protekci výhody a jistoty, chybou je být pokrytcem který vyměnil charakter za výhody a jistoty.

Každý zisk je spojen s nějakou ztrátou, když se k jednomu přiblížíme tak se musíme od jiného vzdálit, to je realita, které se musíme podřídit, jde o to, abychom obrazně mnoho netlačili na pilu, protože tím jenom vylámeme u pily zuby.

Nepotřebujeme svaté pastýře, co rozhodují pyšně o nás bez nás, nepotřebujeme centralismus kde v centru je nadbytek a daleko od centra je nedostatek, co vlastně potřebujeme?

Potřebujeme se mít všichni dobře, nestačí nám to, že se bude mít dobře jenom elita! Už bylo dost náboženských a politických slibů, potřebujeme činy, které povedou k tomu, že se budeme mít všichni dobře, zavedeme všude anonymní známkování od narození do smrti, rozdělíme lidi podle známkování do pěti kategorií.

V první kategorii budou ti, co mají nejlepší známky, protože jsou nejlepší a v páté kategorii budou ti, co mají nejhorší známky, protože jsou nejhorší, každý bude muset na oblečení nosit číslo kategorie, do které byl známkováním zařazen, a každý měsíc se budou známky aktualizovat.

Logicky zde bude snaha o to, aby lidi podváděli, jak tomu zabráníme? Bude zde za podvádění trest smrti ukřižováním, pro nikoho zde nebudou výjimky, každý je snadno nahraditelný, skončí období protekce, kdy se na vysoká místa dostávali lháři a zloději.

Nebude to rozhodně diskriminace lidí, co jsou hloupí a líní, jak si to každý udělá takové to i má, lidi co budou mít na oblečení číslo pět, nebudou smět žít ve městě a na vesnici, budou muset žít daleko od ostatních slušných lidí, a pokud poruší zákaz tak budou ukřižováni. Pro lidi co budou mít na oblečení číslo čtyři, zde bude jenom ubohá práce za ubohou mzdu, vše je o správné neustálé kontrole, spojené s roztříděním podle hodnoty.

Někdo vám řekne sprosté slovo a vy mu okamžitě dáte za to špatné oznámkování, najednou zmizí neslušná slova, protože se každý bude bát toho, že se mu zhorší známkování, a on bude nakonec nucen dělat ubohé práce, za ubohou mzdu i když má vysoké vzdělání.