Temné období vlády Miloše Zemana

P1080227

Proč u nás, nechtějí emigranti z Afriky žít, a naše ubohá malá republika, je pro ně jenom ekonomickou pouští, kde nemá smysl se vůbec zastavovat! Ryba smrdí od hlavy, a hlavou je zde Miloš Zeman, tím ovšem nechci tvrdit to, že předchůdci kterými byl, Václav Klaus a Václav Havel, byli v něčem lepší, v okamžiku kdy zde skončil socialismus, a nastoupil zde kapitalismus, nastalo zde temné období vlády, ve kterém nám vládnu-li političtí mocní kaskadéři, (Václav Havel, Václav Klaus, Miloš Zeman) co zastupovali nadnárodní korporace, aby zde nadnárodní korporace (http://www.federalreserve.gov/), mohli z nás učinit ubohé konzumní otroky. V mnohém se bohužel už podobáme Číně, a tak logicky Miloš Zeman, rád často jezdí do Číny, aby zde načerpal inspiraci na to, jak z nás udělat dokonalé ekonomické ubožáky, co nemají už žádnou šanci na to, se zde mít ekonomicky lépe.

Nedostatek je následkem nadbytku

P1080228

Od narození do smrti máme problémy s nedostatkem, a většinou nedokážeme nijak tyto problémy s nedostatkem správně eliminovat! Nedostatek je následkem nadbytku, aby někdo mohl mít nadbytek, musí mít někdo nedostatek, vše je duální, a tak úspěch je možný díky neúspěchu. Jaký má vlastně život zde smysl? Smyslem života je vítězství, ovšem vítězství je možné díky tomu, že konkurent nebo nepřítel prohraje, pokud moderní armáda přepadne cizí území a vyhraje, tak ona získá pro sebe nadbytek, a ti co prohráli mají nedostatek, svět života je světem konfliktů, ve kterých vítěz získává nadbytek, a poražený má nedostatek.
Veliké plynové komory, ve kterých mocná svatá nacistická elita, zavraždila miliony bezmocných židovských ubožáků, za druhé světové války, nám ukazují objektivně to, že konzumní člověk je už jenom ubohý ekonomický dobytek, s nulovou hodnotou, pro vládnoucí elitu co má zde nadbytek. Násilí je následkem snahy o zisk nadbytku, kde se v nás bere myšlenka na násilí, díky kterému získáme nadbytek? V našem lidském těle je mnoho virů a parazitů, a viry a paraziti nás ovládají jako loutky, oni chtějí sobecky parazitovat, a tak z nás dělají sobecké parazity bez citu a charakteru, co vraždí bezcitně miliony lidí v plynových komorách, nebo konkurenty a nepřátele vraždí jiným moderním módním způsobem.

V depresi je to co neumí vyhrávat

P1080230

Proč subjekty a objekty zde neumí konkurenčně vyhrávat, a tak je zde deprese u; politiky, ekonomiky, náboženství, vědy, školství, zdravotnictví, dopravy, rodiny, obchodu, podnikání, psychiky, umění, atd. Příčnou je monopolní centrální uzavřený systém, který násilně eliminoval tržní konkurenci, tržní konkurence je tam, kde se lidi smějí vraždit, a nikdo je za to nesoudí a nekritizuje, násilí nelze prohlásit za zločin, protože dobrota má za následek vždy jenom žebrotu. Je snad veliká ryba dobrá k malé rybě, a tak hladoví a má deprese, aby ona malé rybě sobecky neublížila? Veliká ryba zabije malou rybu, a proto v přírodě vše funguje, a není tam deprese!
Představme si dokonale altruistický konzumní svět, ve kterém už není možné sobectví lidí, jak by vlastně taková lidská altruistická globální kultura asi v realitě vypadala? Vše by zde bylo v depresi, a snažilo by se to uniknout před depresí, do světa iluzí, nebo do světa drog. Altruismus je spojen se ztrátou svobody a divoké zvíře se ocitá v kleci, ve které je bezmocné a ubohé, proto se snaží uniknout do světa drog, a světa iluzí, co jsou v pohádkách a snech! Nemá cenu řešit následky, cenu má řešit jenom příčiny, příčinou globální deprese je zde informační a programová špína v nás a okolo nás, dokud tu informační a programovou špínu (feudalismus, kapitalismus, socialismus, byrokratismus, centralismus) optimálně trvale neuklidíme, do té doby budeme mít z té informační a programové špíny deprese!

Digitální globalizace je prioritou

P1080231

Vše je zde v evolučním pohybu, a tak vše jistě směřuje ke globální digitalizaci, v rovině fyzické a rovině informační a programové, musíme se smířit s tím, že zde zanikne mnohé, co bylo staré, aby zde mohlo vzniknout nové. Nový globální digitální člověk, bude zcela jiný, než ten současný člověk, nový člověk to bude GVKB robot, který bude vyroben v továrně GVKB roboty. Započne období, ve kterém se budou lidi skenovat, a jejich těla se budou po naskenování optimálně ekologicky eliminovat.
Všechny snahy o to člověka digitalizovat, aniž bychom jeho tělo nenahradili tělem robota, jsou naivní, genetické tělo už nejde optimálně digitalizovat, z genetického hovna, digitální bič neupleteš! Vše je zde evolučně dočasně, co bylo to už nezměníme, důležité je co zde bude, začíná období globálního šetření zdroji, abychom neplýtvali globálně hodnotami, a nejvíce se ušetří tím, že se lidi nahradí roboty. Tak jako v USA nejsou už indiáni, tak i na světě nebudou už lidi co lhali a kradli, vždy to co je vyspělejší, eliminuje evolučně to, co je evolučně zaostalé, to je přirozená evoluce.

Ekosystém to je tělo Stvořitele

P1080233

Aby mohlo zde něco žít musí jiné zemřít, vše je dualita i absolutno, absolutno to je hmota a inteligence, to co považujeme za život, to je inteligence, která dává hmotě více svobody, než je většinou v absolutnu běžné. Tam kde je genetický život, tam je i Stvořitel všeho, nacházíme se v mozku Stvořitele, a každý člověk je nervovou buňkou v mozku Stvořitele. Ekosystém to je tělo Stvořitele, a lidi jsou tím co řídí toto tělo, stádo potřebuje pastýře, a když ekosystém potřeboval mozek, tak evolučně stvořil inteligentního pracovitého člověka, aby se on stal mozkem ekosystému, bohužel zde je člověk teprve velmi krátkou evoluční dobu, a tak jako mozek za moc ještě evolučně nestojíme, jsme obrazně bohužel jako Windows 95, a bude trvat velmi dlouho, než se evolučně z nás lidí stane Windows 10.

Každý je zde naladěn na nějaké vlny

P1080234

Je kruh, pro nás prioritní? Kruh znamená nekonečno, a pokud na kruhu vznikne bod, je on začátkem a koncem kruhu. Vše zde jsou jenom kruhy, na kterých je bod, je to jako vypínač na elektrickém okruhu, který může zapnout a vypnout elektrický okruh. Vše co je zde živé, anebo to pracuje, to je založené na kruhu, na kterém je bod. Kruh z jiného pohledu, se nám může jevit jako vlny, na vodní hladině, je zde vrchol vlny, a nejnižší bod vlny, co to jsou vlastně vlny? Vlny to jsou kruhy, které pracují, práce je možná díky vlnám, a tak ve vlnách přichází; vítězství a porážka, život a smrt, láska a nenávist, zisk a ztráta, atd. každý je zde naladěn na nějaké vlny, a je tím na co je naladěn, někdo je rozladěn a potřebuje se proto naladit.
Otec to je programátor, syn to je program, duch svatý to je uživatel, co užívá programy, a on rozhoduje o tom, které programy jsou správné, a které jsou chybné, každý člověk je zde; programátorem, programem, uživatelem programů, situace určuje člověku to, čím on zde právě je. Bůh není nad námi, on je v nás a okolo nás, pokud jsme optimálně naladění, je nám božsky, a jsme i v psychickém ráji, zde si musíme ale dávat pozor na idioty, co by nás mohli rozladit, a uvrhnout nás do očistce toužení, po dobrém naladění.

Proč mají politici v hlavě nasráno?

P1080236

Nejprve si povíme o tom, co to vlastně objektivně znamená, pokud o někom lidově řekneme, že on má v hlavě nasráno? Pokud mě někdo nasere, tak on má v hlavě nasráno, a díky tomu mě on nasral, politici zde nedělají nic jiného, než že způsobují lidem to, že lidi jsou z nich nasraní, protože z nich politici dělají hlupáky a ubožáky, a je jedno to, o jaký čas a jaký prostor se zde jedná, v principu všichni politici, jednají stejně, a jediný rozdíl mezi politiky je v tom, kolik toho mají v hlavě nasráno.
V systému je někde prioritní chyba, a tu chybu je třeba logicky opravit, tou chybou je svatý zákaz, zabít člověka, který má v hlavě nasráno. Pokud bychom zabili každého, kdo má v hlavě nasráno, tak by zde nebyla deprese u; ekonomiky, politiky, náboženství, rodiny, psychiky, atd. naše dobrota k těm, co mají v hlavě nasráno, z nás udělala žebráky, co jsou nasraní, a tak konzumují drogy, nebo věří na pohádky a sny. Lépe nám bude, až zde nebudou na světě konečně lidi, co mají v hlavě nasráno, a tak nasírají druhé lidi, tím že na nich sobecky parazitují jako; králové, šlechtici, prezidenti, ministři, ředitelé, podnikatelé, celebrity, milionáři, byrokrati, mafiáni, atd.

Chovají se politici jako dobytek?

P1080238

Nejprve k tomu, jak by se měl správně chovat politik, který veřejně vystupuje, a zastupuje zde svoje voliče, politik se musí chovat tak, aby o něm někdo nemohl říci, že se on chová jako dobytek, pokud o něm někdo řekne, že se on chová jako dobytek, tak se politik chová chybně, a nelze tvrdit to, že ten kdo to řekl, je dobytek. Politik je herec a obchodník, on je placen za to, aby zastupoval profesionálně ty, co jej zvolili, amatérismus nemá v politice co dělat, tak jako nemá amatérismus co dělat i v jiné lidské práci, která je dobře zaplacená zákazníky.
Vše je o politických rituálech, které se musí politici profesionálně naučit, a potom tyto rituály dodržovat tak, že jim budou tyto správné politické rituály svaté, ten kdo rituály amatérsky poruší, musí politiku opustit a jít dělat něco jiného. Je proto třeba pro politiky konečně zavést vysokou politickou školu, kde se politici naučí tomu, jak se má dělat politika profesionálně. Jestliže někdo chce dělat zde elektrikáře tak na to on musí mít odbornou školu, proč zde ale není odborná škola pro politiky? Nepotřebujeme politické amatéry co se chovají v politice jako dobytek, potřebujeme politické profesionály, co splní to, co voličům slíbili, a pokud budou tvrdit, že bude lidem lépe, tak taky bude lidem i lépe, a tak zde už konečně nebude nezaměstnanost a bezdomovci.

Dospělí lidé by už neměli věřit na pohádky

IMG_8862

Je třeba vysokoškoláky, připravit na nezaměstnanost? Období ve kterém se nemuseli vysokoškoláci bát nezaměstnanosti skončilo a mnoho vysokoškoláků se stává nezaměstnanými, práce globálně rychle všude ubývá a to i pro lidi co zde mají vysokoškolské vzdělání. Nevěřte tomu co slyšíte z mediálních zdrojů, že zde není už globální ekonomická deprese, a ekonomika se globálně uzdravuje, to jsou jenom mediální pohádky pro naivní ubožáky.
Vše jistě směřuje k velikým válkám o teritoria a zdroje, nejde o nic nového vždy to probíhá podle stejných rituálů a když se ekonomika dostane na dno řeší se to vždy pomocí revoluce nebo války, vojenské násilí je klasickým lékem na ekonomické deprese už mnoho století, a zatím nikdo nedokázal přijít s něčím novým, co by lépe vyléčilo ekonomiku z deprese.
Ideologie vždy žije na dluh, a když se stanou dluhy už nesplatitelnými, musí se to řešit válkou, utrácení je pro lidi drogou na které je naše konzumní kultura založená, komu není rady tomu už ani není pomoci! Víra v zázraky má vždy za následek depresi u ekonomiky a politiky, dospělí lidé by už neměli věřit na zázraky!

Jak spáchat správně sebevraždu?

P1080240

Naše myšlení a konání vychází ze situace, pokud nemá existenční situace řešení, nastupuje násilí které obrátíme proti cizím lidem, nebo proti sobě. Každou minutu na světě jsou spáchány dvě sebevraždy, protože se lidi ocitli v situaci co nedokázali vyřešit jinak, než sebevraždou. Internet je plný chybných návodů, jak spáchat správně sebevraždu, a stejně tak i statistiky odhalují to, že 99% sebevražd je chybně spácháno, mohli bychom dokonce i konstatovat, že nejvíce lidi chybují v tom, jak spáchat správně sebevraždu. Proč preferovat utopení před obstaními druhy sebevraždy? Utopení je svatá klasika, vždyť náš svatý Stvořitel poslal na hříšníky potopu světa, aby je utopil, je třeba navázat na svaté tradice a jít se optimálně utopit, když jsme konečně poznali, že už z nás andělé zde nebudou.