Jak to zde vše funguje vysvětlení

IMG_0781

Neustále je zde všude mnoho problémů, a lidi tak mají blbou náladu, nikdo nezná odpověď na základní otázku vesmíru života a tak vůbec, kde je zakopaný pes? Vše se točí okolo limitů, limity jsou tím začarovaným kruhem, jsme limitování; časem, penězi, inteligencí, situací, atd. mnohé limity jsou skryté. Není to ale problém jenom u lidí, tento problém je i v přírodě a vesmíru, limity jsou základním principem, na kterém zde vše stojí, my jako lidi se snažíme mnohé limity násilně překročit, třeba v tom že stavíme města a létáme letadly. 

Každá akce logicky vyvolá reakci, podívejme se třeba na zavedení letního času, nějaký hlupák vymyslí hloupost, a ostatní hlupáci s ním souhlasí, dneska už víme, že letní čas byla hloupost. Komu není rady, tomu není ani pomoci, lidi se opijí dočasnými úspěchy, a potom toho litují, spěch je dobrý akorát pro hloupý dobytek, nespěchejte a přemýšlejte, jaké to bude mít následky, když překročíte násilně nějaké klasické limity.

Podívejme se třeba na okrádání dělnické třídy, těmi co jsou nahoře, následkem musí být jistě deprese u; ekonomiky, politiky, filosofie, náboženství, rodiny, školství, psychiky, atd. všechny kultury zanikly díky otroctví, i dneska je zde otroctví, místo okovů na nohou, zde jsou dluhové ekonomické okovy. Co je dovoleno těm, co jsou nahoře, to je zakázáno těm, co jsou dole, není zde; feudalismus, kapitalismus, socialismus, atd. je zde dogmatismus, vše ovládají dogmata, která jsou nám svatá, tato dogmata narušují svévolně správné limity, a následkem je; revoluce, válka, extremismus, terorismus, bída, nezaměstnanost, drogy, mafie, atd.

Ano, jsi špatný hospodář

IMG_0811

Z díla se pozná hospodář, jaké je zde tvoje dílo? Slova mohou vytvořit iluze o tom, že jsi dobrý hospodář, to je ale jenom divadlo, statistika je jasná, lidi mají u nás blbou náladu, protože se mají blbě, pořád nám vládnou jenom bezcharakterní kariéristi, pro které je pracující lid, jenom dobytek s nulovou hodnotou. Jádrem všech problémů jsou dogmatická pravidla, která z tebe udělala špatného hospodáře, vše je zde hra podle pravidel, a pokud jsou pravidla špatná, tak je z tebe špatný hospodář. 

Ti co jsou nahoře, vytvořili chybná dogmatická pravidla, a díky těmto pravidlům se mají dobře, a je jim jedno že ostatní se mají zle. Na fyzicky pracujícího člověka se hledí jako na robota, pokud robot chybuje, nebo pracuje pomalu, tak se robot vyhodí, a nahradí jej nově přijatý robot. 

Jenže doba se mění a najednou zde roboti nahradí i ty co jsou dneska nahoře a tak zde bude robot; král, papež, prezident, předseda vlády, ministr, poslanec, senátor, diplomat, byrokrat, generál, soudce, ředitel, milionář, celebrita, atd. jelikož lidi nebudou mít peníze na nakupování zboží tak lidi opustí města a přesunou se na vesnice, jenže z vesnic je brzo vytlačí roboti a lidi budou muset odejít tam, kde není civilizace, nebo skončí v rezervaci, kterou budou hlídat roboti. 

Často je zde slyšet názor že vývoj inteligentních autonomních robotů jde velmi pomalu dopředu, a že jenom maluji čerta na zeď. Rychlost vývoje robotů a umělé inteligence je otázkou investic, mnoho investorů pochybuje o tom, že se jim veliké investice brzo vrátí, a tak investují do něčeho jiného. 

Otázkou je, jestli je vůbec naše doba, připravená na to, že zde budou pracovat jenom roboti, pokud za nás budou pracovat roboti, tak nemá smysl, abychom chodili do školy, a brzo dojde k tomu, že budeme negramotní a zaostalí.

Deprese z bídy

IMG_0876

Největším problémem u ekonomiky a politiky je deprese z bídy, je zde dlouhodobě blbá nálada, co s tím uděláme? Uděláme to, že budeme recyklovat lidi, co nemají vysokou školu, a lidi co neplatí vysoké daně, život to jsou dostihy a potřebujeme zde jenom kvalitní dostihové koně, nejsi kvalitní dostihový kůň tak budeš recyklován, nejsme tak bohatí abychom ekonomicky podporovali ubožáky. 

Zákony přeci nezakazují robotům, aby recyklovali ubožáky, roboti jenom pracují podle programu a ten program jasně říká, nejsou na světě ubožáci tak není na světě deprese z bídy. Ostatně nejde o nic nového, už mnoho tisíciletí se ubožáci eliminují v pracovních táborech nebo ve válkách, každý je přeci snadno nahraditelný, když zemře král nebo prezident je to tragédie, když zemře za války milion ubožáků je to statistika. Začneme ve velkém vyrábět GVKB policejní roboty, a jejich prioritním úkolem, zde bude to tady vyčistit od ubožáků, se kterými zde jsou jenom problémy. 

Mnozí namítnou, že každý člověk zde má právo na život, a že roboti nemohou lidi eliminovat jako dobytek, jaký to je ale život, žít jako ubožák, a nic ze svého života nemít, nenarodili jsme se proto, abychom zde žili jako ubožáci, co mají blbou náladu. Jablko nepadne daleko od stromu, ubohá rodina vychová z dětí jenom ubožáky, tento začarovaný kruh můžou eliminovat jenom roboti, nastane globální hon na ubožáky, nikdo zde nebude mít imunitu, a výjimku, skončí zde; vandalismus, extremismus, terorismus, dogmatismus, idiotismus, atd. 

Skončí období, ve kterém jsme byli dobří ke lhářům a zlodějům. Radím vám, přestěhujte se do míst, kde není civilizace a zde žijte v souladu s přírodou, pokud to rychle neuděláte, tak budete už brzo recyklováni. Ubožáků je na světě už jako much, a eliminovat mouchy je přeci správné, pošleme do všech míst na světě kde je bída a zaostalost GVKB roboty a tím tam skončí bída a zaostalost. Ubožáci jsou jako rakovina, která napadla ekonomiku a politiku, a jenom GVKB roboti jsou lékem na tuto rakovinu.

Vysokoškoláci selhali, a proto je zde bída a nezaměstnanost

IMG_7049

Teorie vychází z ideálních podmínek, praxe ale musí počítat s tím, že podmínky nebudou ideální, a musí se tomu přizpůsobit. Teoreticky by ta stavba neměla spadnout, ale prakticky ta stavba spadne, protože se zapomnělo na to, že podmínky nebudou ideální. Podívejme se na statistiky délky života, tam kde jsou ideální podmínky pro život, tam lidi i dlouho žijí, naopak tam kde jsou špatné podmínky pro život, tam lidi žijí krátkou dobu. Dogmatismus je rakovinou, která z lidí udělala ubožáky, co bylo, to bylo, tento svět je živý, a tak se zde vše mění podle situace. 

Vše se zde recykluje, musíme tedy i recyklovat logicky stará dogmata, stvořitelem všeho není subjektivní svatý Bůh, který je trvale nad námi, to je jenom ubohé svaté dogma, stvořitelem všeho je čistá pravda, logicky ničitelem všeho, je špinavá lež. Pokud se něco děje dlouho pravidelně tak se to pro nás stává pravdou, která je; subjektivní, objektivní, relativní, čistá, lidová, dočasná, svatá, atd. každá pravda má svoje limity, to si uvědomíte, když třeba vystudujete vysokou školu, a v cizině je vám naše vysoká škola k ničemu, protože cizinci uznávají za pravdu jenom svoje vysoké školy. 

Stejný je zde i globální problém s migranty, kdy my neuznáváme jejich jazyk, a jejich pravidla, co jsou jim svatá, a tak je zavíráme do vězení, nebo jim odmítáme dát dobré zaměstnání, nikde na světě nestojí o nepřizpůsobivé parazity. Vše zde má smysl, když jsi nahoře, protože jsi zdravý tělesně a psychicky, stres a deprese přichází, když jsi dole, všude je konkurence a tím se z lidí stávají bezcharakterní kariéristé, co závodí o výhody a jistoty po celý život, za chyby se platí tím, že se z tebe stane ubohý žebrák. 

Vždy jde o naše vztahy, některé vztahy pomáhají a jiné vztahy škodí, lidi sepisují dlouhé smlouvy a potom tyto smlouvy porušují, proto zde musí být fungující kontrolní systémy, které rychle a správně trestají ty, co zde lžou a kradou. Selhání ekonomiky a politiky je selháním kontrolních systémů, je to jako u počítače, špatně zabezpečený počítač se funkčně zhroutí, nebo dojde k ukradení vašich informací a programů. Vysokoškoláci selhali, a proto je zde ekonomická a politická krize, je třeba nahradit globálně vysokoškoláky, za GVKB umělou inteligenci a GVKB roboty, nejsme tak bohatí, abychom mohli šetřit na modernizaci a optimalizaci.

Pravda o sociálním inženýrství na internetu

IMG_8824

Manipulaci si lze obrazně představit jako pyramidu, na vrcholu je to co má největší možnosti manipulace jde o; strach, toužení, egoismus, peníze, dluhy, vlastnictví, drogy, lásku, nemoci, dogmata, čas, informace, programy, atd. pokud manipulace jde do extrémů tak následkem je stres a deprese, mnohdy říkáme to, že stres a deprese je rakovinou moderní konzumní kultury. Nevěřte na zázraky, že vás lékaři uzdraví pomocí léků, léky mají omezené možnosti, a většinou jenom zvládnou dočasně utlumit vaše psychické problémy, pomocí chemických iluzí. 
 
Nemoc to je signál že jsme dole a měli bychom se snažit o to dostat se nahoru, jak se dostat nahoru a být zdravý, o tom je úspěch v životě. Nebuďte idealisty a buďte realisty, jenom tak můžete uspět ve svém životě, dejte si veliký pozor na dogmata a reklamu, tento svět to je soutěž a boj o výhody a jistoty, dobrota je zde žebrota. Podívejte se na internet z nadhledu, a zamyslete se nad tímto novým informačním systémem, snažte se objektivně pochopit, jak vše zde funguje, podobně funguje i naše egoistická civilizace, internet je o egoistické manipulaci, to je zde prioritou, ten kdo neumí manipulovat, ten na internetu neuspěje. 
 
V minulosti se pro manipulaci využívala svatá víra v zázraky, v zaostalých ekonomikách je dosud ještě silná svatá víra v zázraky, s příchodem digitálních ekonomik, selhala logicky svatá víra v zázraky, a bylo třeba přijít s něčím zcela novým! Novou formou manipulace je sociální inženýrství, které je způsobem moderní digitální manipulace, za egoistickým účelem, egoistický manipulátor nepřichází do osobního kontaktu s těmi, se kterými on manipuluje. Velmi často je sociální inženýrství maskované vyskakovacími okny na internetu, nebo podvodnými e-maily, obrazně je to jako marný boj s viry a parazity, lidově řečeno, peníze lakomcům nesmrdí. 
 
Poslední novinkou je používání botů, internetový bot je program, který pro svého majitele opakovaně vykonává nějakou jednoduchou činnost na internetu, obvykle sbírá citlivá osobní data, ty odesílá a zpracovává, aby z toho majitel botů měl zisk, většinou je zde snaha o cílenou reklamu. Končí doba velikých konfliktů a velikých válek, přichází doba malých konfliktů a malých válek, je to princip oblehnutí pevnosti a čekání na to až lidi v pevnosti vyhladoví, tento způsob manipulace se využívá mnoho v ekonomice a politice. Kolonialisté se mají dobře a lidi v kolonii se mají zde, tak to funguje i na internetu, sledujme statisticky pohyb zisků z internetu, a dojde vám, kdo jsou digitální kolonialisté, nemoc a bohatství nikdo dlouho neutají.