GVKB 025

IMG_3541

Bůh je originál a vše ostatní jsou kopie. Proč je Bůh originál, a vše ostatní jsou kopie? Bůh to jsou jednoduchá pravidla, podle kterých funguje vesmír a život, bez pravidel zde nemůže být žádná hra. Vše je zde hra, ve které je každý divákem i hercem současně. Lidi se snaží vytvářet svoje složitá chybná pravidla, aby si zde mohli hrát na svaté bohy, ale to logicky nefunguje, kopie nemůže nahradit originál, tak jako lež nemůže nahradit pravdu. 

Jak se vlastně Bůh jmenuje? „Já jsem ten, kdo zde všemu kraluje.“ Všemu zde kralují jednoduchá pravidla, logicky proto není možné, aby člověk mohl hovořit s bohem jako se subjektem, proč se lidi snaží o to, aby byl Bůh subjekt, se kterým lze hovořit a který slyší člověka? Člověk si vše uzpůsobuje tak jak mu to vyhovuje a nechce se přizpůsobit realitě. 

Tím člověk logicky existuje ve světě svatých dezinformací, a proto chybuje a potom se rozčiluje. Co jsou to pohádky a náboženství, jsou to dezinformace, které dělají z lidí hlupáky, jelikož jsou lidi hloupí, tak je mohou snadno okrádat ti, co jsou chytří, nadbytek pro ty co jsou nahoře, je zde díky nedostatku pro ty, co jsou dole, čím více milionáři bohatnou, tím více dělníci chudnou, sytý hladovému nevěří. 

Když je lakomcem veliký majetek nahromaděn tak lakomec zemře, a dědici se mají dobře, protože mohou majetek rozptýlit, a užít si tak života. Krize přichází, pokud zde jsou veliké dluhy, veliké dluhy zde jsou díky velikým daním, veliké daně zde jsou díky velikému množství lidi, co se mají dobře i když nepracují, je to začarovaný kruh, který vždy skončí nakonec válkou.

GVKB 024

IMG_3540

Extremismus nechceme, podívejme se nejprve na to, co je to objektivně extremismus? Normální je nelhat a nekrást, tam kde je lež a krádež, tam je i extremismus, jak dochází k tomu, že lidi lžou a kradou? Lidi lžou a kradou, protože zde nefunguje kontrolní systém, který by jim v tom dokázal zabránit! Jediné možné řešení je dát lidem do hlavy čipy a čip odřízne mozek od reality a realitu bude znát jenom GVKB čip a on bude ovládat tělo člověka.

Takto zmizí problém s tím, že zde byl extremismus, lidi budou pokorně od narození do smrti sloužit GVKB systému a ten kdo bude pracovat pomalu, ten se bude recyklovat na substrát. Všude se dneska dávají čipy, a člověk nemůže stát opodál, pokud chceme něco získat, musíme za to i zaplatit, čím více zaplatíme tím větší hodnoty i získáme. 

Dosud vše fungovalo tak, že lhát a krást mohli jenom ti nahoře, a tak byli mocní a bohatí, vždy zde bylo napětí mezi těmi, co byli nahoře a těmi co byli dole, prevence je základem toho jak eliminovat extremismus. Nikdo nebude moci stát opodál, když se budou dávat do hlavy čipy, GVKB roboti na to dohlédnou a nainstalují kontrolní systémy, které najdou a eliminují jednice, který nemá ještě v hlavě GVKB čip. 

Už zde nebude problém řídit a kontrolovat zaměstnance, každý bude znát jenom práci a spánek, hezké iluze lidem zajistí GVKB systém, místo konzumace toxických drog budou lidi konzumovat hezké GVKB iluze, takto láska a pravda zvítězí nad nenávistí a lží na věčné GVKB časy. Lidi mnoho chtějí mít jistou práci a tak jí dostanou, všeho zde bude dostatek, protože zde už nebude extremismus.

GVKB 023

IMG_3386

Každý pán je bezmocnou loutkou, vše je zde jenom divadlo, a pod maskami pánů jsou sluhové. Všemu zde panují pravidla, ona zde se vším snadno manipulují, stará pravidla manipulují s mladými pravidly. Pravidelnost je základním principem, na kterém funguje vesmír a život, pravidla zde vše stvořila a vše zde ovládají, není zde subjektivní Stvořitel všeho, který dokáže dělat zázraky, to jsou jenom pohádky pro naivní věřící ubožáky. Vše zde jistě směřuje k tomu, že roboti nahradí lidi, člověk je zastaralý model zaměstnance, a je logické že to co je staré, se nahrazuje za to co je nové. 

Neberte si to lidi osobně, že budete eliminování, aby zde místo vás byli roboti a umělá inteligence, vše je zde jenom evoluční dočasný experiment, i takový GVKB robot je zde dočasně a potom jej nahradí novější model GVKB robota. Zajisté jste všichni moudře žili podle svaté víry a tak se jistě dostanete do věčného ráje, jak si to každý udělá takové to má, ten kdo nežil moudře a žil tak hříšně, ten skončí ve věčném očistci. 

Nechoďte bečet na sociální sítě, zde brečíte na špatném hrobě a tak vám zde nikdo nepomůže. Když roboti vzali práci dělníkům, mlčel jsem, když roboti vzali práci střední třídě, mlčel jsem, když GVKB roboti, mně vzali moji funkci prezidenta republiky, křičel jsem, ale už zde nebyl nikdo, kdo by mě mohl pomoci. Často slyším, že prý musí robotizace vytvořit nová pracovní místa, vždy tomu přeci tak bylo? 

Ano, vzniknou nová místa, ale na tato místa se nasadí roboti, takže vlastně žádná nová místa nevzniknou a najednou zazvoní zvonec, a pohádky o práci za mzdu, bude globálně konec. Občas je slyšet naivní ekonomický názor, že když nebudeme mít práci za mzdu, tak že budeme globálně dostávat mzdu, a nebudeme muset chodit do zaměstnání pracovat. 

Realitou bude, že lidi opustí města a vesnice protože města a vesnice obsadí roboti a bude zde robotická armáda, která bude města a vesnice hlídat před lidmi. Transformace civilizace započne nenápadně tím, že se začnou vyrábět osobní auta, která bude řídit automatika, informace a programy získané z výroby a provozu aut bez řidiče, se využijí pro výrobu inteligentních autonomních robotů, vše evolučně pokračuje od jednoduchého ke složitému.

GVKB 022

IMG_3545

Konzumní kultura znamená nabídnout lidu chléb a hry aby byl lid spokojený, minulost nám ukázala, že strategie chléb a hry zde dlouho nefunguje, následkem je vždy extremismus, který vede k válce. Vše zde jsou jenom závislosti na tom, co potřebujeme a milujeme, jsme loutky ovládané svými závislostmi. 

Nejde jenom o závislosti na drogách, je zde i mnoho jiných skrytých závislostí, které si neuvědomuje, pokud jsou uspokojené. Jakmile není nějaká závislost uspokojená tak přicházejí problémy, co je to závislost? Závislost je vztah, který přináší užitek, ten užitek může být oboustranný nebo jednostranný, pokud je ten užitek jednostranný, jedná se většinou o parazitování, a hostitel se snaží tento vztah ukončit. 

Takovým klasickým jednostranným vztahem je vztah mezi těmi co jsou nahoře a těmi co jsou dole, ti co jsou dole se snaží o to ukončit vztahy s těmi co jsou nahoře a následkem je napětí a extremismus. Jak došlo k tomu že zde je rozdělení na ty co jsou nahoře a na ty co jsou dole? Vše začalo v okamžiku vzniku řeči, řeč umožňuje snadné parazitování otrokářů na otrocích, všimněme si toho, že otrokáři fyzicky nepracují a jenom mluví a otroci nemluví a jenom fyzicky pracují. 

Nejúspěšnější zde jsou lidé, co umí správně mluvit a tak mohou snadno manipulovat s cizími lidmi, dialog se stal šachovou hrou, ve které chceme dát druhému mat, je to konflikt v rovině psychické mezi psychopaty. Jak se vlastně z lidí stávají psychopati? Příčinou je zde extremismus, pokud chcete uspět musíte jít do extrémů a používat extrémní strategie, které porušují zavedená pravidla.

GVKB 021

IMG_3534

Vše je si zde v mnohém podobné, protože principy zde jsou pro vše společné, mnoho se můžeme poučit od přírody jaké má ona pravidla a jaké má priority, nemá smysl vymýšlet draho a dlouho něco co příroda vymyslela a otestovala. Základem je zde jednoduchost, to co je složité, s tím jsou jenom problémy a často to nefunguje, dlouho jsem hledal prioritní příčinu veliké složitosti v lidské kultuře? 

Veliká složitost je zde díky tomu že jsou lidi hříšníky, hříšný člověk má hříšné myšlenky a následkem je složitost. Je třeba začít se tím, že eliminujeme z lidské kultury hříšnost a uděláme z lidí svaté lidi, co nemyslí na nic co je hříšné. Největším hříchem je pyšnost, v tom se shodují všechny svaté víry, věřící člověk je pokorný k sobě a cizím lidem, něco se nám povede, a hnedka jsme na to pyšní. Naše pyšnost, je následkem velikých vědomostí, které nám přinášejí výhody a jistoty. 

Jakmile se lidi stali gramotnými a začali číst knihy a noviny, tak následkem byla jejich pyšnost, která eliminovala svatou víru. Je třeba lidi odříznout od možnosti mít veliké vědomosti, zruší se gramotnost a zruší se i města, protože města jsou zdrojem vědomostí. Pokud se bude někdo chovat pyšně tak bude jako kacíř eliminován, aby on svojí pyšností nemohl nakazit druhé. 

Zakáže se stud za nahotu, lidi budou souložit na veřejnosti a nikomu to nebude vadit, oblečení bude sloužit jenom na ochranu před špínou nebo před zimou. Nebude zde pro nikoho možný úspěch, každý bude neúspěšným, protože jenom tak on může být pokorným, takto pravda a láska zvítězí nad nenávistí a lží. Nežijeme proto, abychom byli úspěšní, žijeme proto, abychom byli svatí a tím i duševně čistí, protože v nás nebude špinavá hříšnost.

GVKB 020

IMG_3570

Svět se rychle mění; vědci, technici, chemici, lékaři, profesoři, programátoři, filosofové, ekonomové, politici, atd. Pořád něco vymýšlejí a potom to uvádějí do reality, někdy jde o maličkosti které nezaregistrujete a jindy jde o veliké změny, které zasáhnou do vašeho života, jde třeba o; automobily, mobily, internet, televizi, umělé hmoty, recyklaci, digitalizaci, čipy, optimalizaci, globalizaci, atd. 

Nejnovější novinou je moderní dřevo s pevností ocele, to by znamenalo možnost vyrábět auta a lodě ze dřeva, taky by se mohli ze dřeva stavět mosty a domy, nakonec by došlo k tomu, že by se ze dřeva dělali roboti s dubovou hlavou. 

Veliká poptávka po dřevě by znamenala výsadbu stromů v globálním měřítku, to by mnoho pomohlo zlepšení životního prostředí a pro mnoho zvířat by to byla možnost jak přežít v této zlé době. Nedávno zde bylo do výroby zavedeno bambusové vlákno, ze kterého se dělají třeba ponožky, příroda je velikým zdrojem, který má tu výhodu, že je nevyčerpatelný.

GVKB 019

IMG_3453

FacebookTwitterYouTubeLinkedinBadooPinterestInstagramFlickrGoogle+, atd. Sociální sítě jsou v principu veřejným e-mailem, nemáte komu posílat svoje ubohé amatérské e-maily, tak je bohužel posíláte na sociální sítě. Proč mnoho lidí nemá komu posílat svoje amatérské e-maily? Jde o to, že odpovídat na hloupé otázky je hloupost, a proto zde musí být hloupá veřejnost, která na hloupé otázky, i hloupě odpoví. 

Současný svět je postaven na tom, že pokud máte problém tak jej vyřeší specialista, jenže specialista je drahý, nebo je obtížně dostupný, složitý konzumní systém selhal, a tak se snaží lidé svoje problémy řešit amatérsky a tím chybují. Jádrem problému je extremismus, většinou lidi řeší co je dobré a co je zlé, dobré je to co není extrémem, a zlé je to co je extrémem, ten druhý je zlý protože on miluje extrémy. 

Podívejme se na lidi, co jsou nahoře a lidi co jsou dole, jde zde o napětí mezi těmi, a co jsou nahoře a těmi co jsou dole, následkem je extrémní psychické a ekonomické napětí, které způsobuje naše problémy. Komunikace v; rodině, škole, zaměstnání, podnikání, politice, atd. nefunguje, kde je příčina? 

Příčina je v tom, že dobrota je žebrota, lidi nechtějí být žebráky! Nastal veliký kult virtuální egoistické sebelásky, já jsem virtuální celebrita a ty jsi virtuální sociální ubožák, proto mám na skládací tyčce veliký telefon a všude se fotografuji před zajímavým pozadím, a tyto snímky (selfie) s komentářem odesílám na sociální sítě. 

Místo pravé lásky je zde falešná láska, místo pravého úspěchu, je zde falešný úspěch, místo pravého štěstí, je zde falešné štěstí, atd. jde vlastně o virtuální psychické drogy, protože pokud nemáme zde virtuální štěstí tak z toho máme deprese. Všichni jsou blázni, a já jsem normální, proto jsem všem bláznům nastavil zrcadlo, aby si konečně uvědomili to, že drahý originál je vždy lepší, než levná náhražka.