Odložme masky pastýřů

IMG_3024 [Max. šířka 1024 Max. výška 768]

Hříšníci zde jsou trvale, a bohové zde jsou dočasně. Bohem nám to je, co naše egoistické závislosti uspokojuje, je to hříšné mít egoistické závislosti, ale takový je život, že vše zde jenom hra o výhody a jistoty je. Zvolte mě za svého pastýře, to lháři a zloději neustále hlásají, a následkem je to, že málo lidí chodí volit, za své politické zástupce, staré kleptokraty. 

Odložme masky pastýřů, a pod maskami spatříme vlky, co nosí masku pastýře, člověk je člověku vlkem, od té doby, co jsou zde; regulace, daně, cla, poplatky, atd. myslíme a konáme podle situace. Žijeme obrazně v domech, co stojí na písku, a tyto domy logicky často padají, tím pískem jsou teoretická dogmata, co jsou nám svatá, máme snahu u všeho změnit jenom povrch, a neměníme nikdy to co je pod povrchem, ano žijeme v povrchní kulturní civilizaci. 

Vše je o kritice, která funguje jenom z vrchu dolů, ten kdo je dole, nesmí nikdy kritizovat ty, co jsou nahoře, to je dogmatická diktatura, naučme se nazývat vše správně. Paradoxem zde je to, že ti co zde svojí prací vytvářejí ekonomiku, se zde mají nejhůře, a nejlépe se zde mají ti, co ekonomice škodí, dobytka je zde nadbytek, ale plných koryt je zde nedostatek, navíc začíná práce ubývat a lidí na světě začíná přibývat, vše směřuje jistě k velikým válkám, ve kterých se budou zase lidi vraždit po milionech jako dobytek.

Ano, USA je prioritně o lakomosti

IMG_1727 [Max. šířka 1024 Max. výška 768]~2

Globální digitální ekonomika, eliminuje zaostalé dogmatické ideologie. Vše je jako ve škole, složíte zkoušky a postoupíte do dalšího ročníku, nebo školu s diplomem ukončíte, a přejdete do praxe, když je žák vyučen, může se stát z něj učitel, zkušený tak pomáhá nezkušeným, o tom je naše konzumní civilizace. 
Dokud zde nebyla digitalizace, tak byla ekonomika založená na dogmatické ekonomické ideologii, a malá elita v centru rozhodovala o pracujících bez pracujících, z pracujících se tak stal pokusný levný materiál, na kterém dělala pyšná elita ekonomické pokusy. 
Digitalizace přinesla pracujícím více svobody, a tím elita začala ztrácet svoje výhody a jistoty. Základním pravidlem ekonomiky je to, že bez informací ekonomika nefunguje, ten kdo nemá informace, chybuje a tím ekonomiku poškozuje. Třeba nemáte informace, a tak jdete k soudu, a přitom bylo soudní jednání odloženo, z nějakého důvodu a vy jste naštvaní. Proč zkrachovalo socialistické RVHP
Příčinou byl problém s informacemi, informace jsou krví ekonomiky, bez informací ekonomika onemocní a zanikne. Podívejme se na úspěšné formy života, za jejich úspěchem jsou informace, díky kterým našli způsob jak zde uspět, informace jsou jako klíč který vám otevře zavřené dveře, a tím jste zde úspěšní. 
Podívejme se na lidi, co žijí v místech, kde rostou banány, tito lidé nemají hodnotné informace, a tak jsou zaostalí, vše je dneska v rychlém pohybu a tak potřebujeme levné a rychlé informace, jenom tak zde budeme úspěšní. Většina informací je centralizovaných, a tyto informace jsou často dezinformacemi, jádrem všech problémů je lakomost.

Jak poznáte psychicky zdravého člověka

IMG_5015 [Max. šířka 1024 Max. výška 768]

Je to jednoduché, psychicky zdravý člověk mlčí a neodpovídá na otázky, taky nečte časopisy a knihy, nesleduje; televizi, internet, rádio, atd. jelikož mlčí tak nemá logicky ani telefon. V okamžiku kdy začne dítě mluvit tak dochází k tomu, že psychika onemocní, tak jako se vzduchem přenáší chřipkové viry, tak se pomocí mluvení, přenáší psychické nemoci. Všichni chtějí hrát hlavní role, kde budou mnoho mluvit, a nikdo nechce v jevišti mlčet. Se vznikem internetu a sociálních sítí pro ubožáky, se ukázalo to, že ubožáci mluví natolik uboze, že je třeba cenzurovat jejich aktivity. 

Podle mě třeba jít dále, je třeba nahradit lidi za roboty, člověk je evolučně zastaralý zaměstnanec, který pracuje pomalu a draho, robot pracuje rychle a levně, nejsou psychicky nemocní zaměstnanci, tak zde nejsou ani s těmito zaměstnanci problémy. Člověk už nemůže být lepší, i kdyby se o tom mnoho snažil, z čerta anděla neuděláš. Naše konzumní kultura je psychickým peklem, protože lidi myslí jako zvířata, a s tím nejde nic dělat, roboti myslí jako roboti, a o tom to je, berme to jako zánik elektronek, a vznik integrovaných obvodů, a později i robotů. Extremismus a války v nahotě ukazují to, že lidi nejsou psychicky zdraví, nemocný zde léčí nemocné, pomocí toxických návykových drog.

Ano, jsi tím, na co nejvíce myslíš

full

Na co nejvíce lidi myslí? Nejvíce lidí myslí na to, co nemají a co by chtěli mít, jde o; výhody, jistoty, lásku, informace, zdraví, krásu, moc, bohatství, úspěch, štěstí, popularitu, svatost, genialitu, čas, sex, drogy, luxus, potravu, hry, atd. Ano, jsme loutky, které snadno ovládají naše závislosti, následkem je zde extremismus, který může snadno způsobit ekonomickou a politickou krizi, nebo revoluci či válku. 

Adolf Hitler je klasickou ukázkou kam až může vést extremismus, vůdcové národů si často hrají na bohy ale každá dogmatická diktatura je dům bez základů, základem pro fungující civilizaci je odmítnutí dogmat a diktatur. Největším dogmatem je že roboti nemohou nahradit vysokoškoláky, je to stejné svaté dogma jako když lidi slepě věřili tomu, že je země placatá, a tak i existuje konec světa. Zde se dostáváme k otázce nadhledu, díky kterému odhalíme dogmata a diktatury. 

Pokud má někdo nadhled nad nějakou hodnotnou specializací, tak je označen za blázna, a mnohdy se z něj stává mučedník, který je mučen a potom zavražděn. Zájem pyšné elity, je vždy nad zájmem pravdy a lásky, roboti mohou bez problémů nahradit pyšnou elitu, prezident robot bude udělovat medaile robotům a lidi skončí v rezervaci, protože zde nebude pro lidi už nikde zaměstnání za mzdu. 

Když roboti vzali zaměstnání lidem, co neměli maturitu (rok 2018-2023) mlčel jsem, když roboti vzali zaměstnání lidem, co mají maturitu (rok 2024-2029), mlčel jsem, když začali brát roboti zaměstnání těm, co mají vysokou školu (rok 2030-2035), křičel jsem, ale nebyl zde už nikdo, kdo by mohl můj křik slyšet!

Nejlepším psychickým lékem je smích

IMG_3287

Pokud ale budeme lidi léčit smíchem tak nebudeme už potřebovat psychiatrické nemocnice ve kterých jsou psychiatři a nebudeme taky potřebovat chemické léky na psychické nemoci ani nebudeme potřebovat alkoholické nápoje a cigarety, to by znamenalo velikou ekonomickou ztrátu pro podnikatele a stát, taky by mnoho psychiatrů a lidových léčitelů bylo nezaměstnaných. 

Na všem lze vydělávat, z cizího krev neteče a peníze nesmrdí. Je třeba proto udělat vše pro to, aby se lidi nesmáli, a měli trvale blbou náladu, tím zde bude veliký zisk z deprese, a mnoho lidí bude mít zaměstnání. EU má v velikou praxi v tom jak vytvářet blbou náladu pomocí blbých pravidel a snah zavádění multikulturalismu.

Multikulturalismus je myšlenkový a politický směr (kulturní ideologie), který zastává stanovisko, že v jednom demokratickém státě mohou společně žít nejen jednotlivci, ale i skupiny s různou kulturou a zdůrazňuje prospěšnost kulturní rozmanitosti pro společnost a stát. 

Je živý v zemích, jejichž obyvatelé pocházejí z rozdílného kulturního prostředí a v některých z nich se uplatňuje i jako konkrétní politika státu. Cílem je politicky sjednotit všechny občany bez ohledu na jejich původ, etnicitu či přesvědčení, a to tak, že si pokud možno zachovají své kulturní odlišnosti.