Svatý dogmatismus

IMG_4935 [Max. šířka 1024 Max. výška 768]

Není zde demokratický kapitalismus, je zde svatý dogmatismus, mnoho let se snažím do hloubky pochopit konzumní civilizaci, kde mají idioti blbou náladu, a nikdo neví co je pravou příčinou blbé nálady? Tento konzumní svět neovládají prezidenti a ředitelé, vše ovládají svatá dogmata, vše je zde hra a tato hra se hraje podle svatých dogmat, kdo nerespektuje pravidla hry, ten zle dopadne. Kdo chce v klidu s idioty žít, musí idiotem i být, pokud nejsi poslušným idiotem, stane se z tebe mučedník jako; Jan Křtitel, Ježíš Kristus, Jan Hus, atd. taky zde jsou i svaté války a zde se idioti ve velkém po mnoho století zabíjejí. 

Vlastně každá revoluce a každá válka, je svatým konfliktem, mezi idioty co věří na dogmata. Moderní doba je spojená s moderními dogmaty, takovým moderním dogmatem je to, že ti co mají velikou moc, musí mít i imunitu, a musí je chránit státní policie, aby se jim nic zlého nestalo. Svatý dogmatismus potřebuje mít k dispozici; armádu, policajty, byrokraty, soudce, vězení, atd. následkem je ekonomické otroctví, kdy většinu dní v roce pracujete zadarmo pro veliký nenažraný stát. Mzdy jsou vypočítané tak že máte pořád dluhy, pokud se vám zvedne plat tak jistě se i zvednou ceny. 

Elita dělá vše pro to, aby systematicky skrytě eliminovala malé soukromé podnikání, je totiž snadné mít pod kontrolou veliké podnikání, a je těžké, mít pod kontrolou malé podnikání. Velikým problémem jsou dneska nekryté peníze, banky půjčují státům a lidem peníze, které nejsou podložené hodnotami, virtuální peníze jsou jenom dočasnou iluzí, a proto mnozí mění peníze za zlato, nebo jiné stabilní hodnoty. Nekryté peníze jsou dočasnou bublinou, a když tato bublina praskne, tak je zde veliká krize. Těžko se stoupá nahoru a lehko se padá dolů, dům, který nestojí na skále, brzo jistě spadne, a tou skálou je lidová moudrost, vše co je v rozporu s lidovou moudrostí, to je svatým dogmatem. 

Vše zde je v pohybu díky napětí mezi protiklady, jakmile svatá dogmata napětí mezi protiklady eliminují tak se pohyb zastaví a přichází bída a zaostalost, to se u nás stalo s příchodem svatého socialismu, kdy se na vysoké státní funkce dostali svatí idioti, a tento problém se nám dosud zde nepodařilo optimálně eliminovat. Je třeba začít globálně vysokoškoláky nahrazovat za autonomní GVKB roboty, s umělou GVKB inteligencí, zaměstnavatelé přeci potřebují, aby zaměstnanci makali jako roboti, otázkou je z čeho budou idioti žít, když místo nich zde budou pracovat roboti? Nejspíše nás roboti odsunou do rezervací, a zde dojde k zániku našich svatých dogmat, a stanou se z nás zlá divoká zvířata.

Konzumenti chtějí kvalitu

IMG_5604 [Max. šířka 1024 Max. výška 768]

Za kvalitně odvedenou práci zde musí být i kvalitní služby a kvalitní zboží, vlna kritiky se snesla na vše co je nekvalitní, a je třeba, aby ti co jsou nahoře, začali rychle řešit kvalitu, jinak dojde k tomu, že se ocitnou dole. Problém s kvalitou není jenom náš lokální problém, jde o globální problém, jádrem problému je to že kvalita snižuje elitě zisky, protože je kvalita spojená s většími náklady. 

Jak to dopadne, pokud se nedbá na kvalitu, ukazuje internet, na internetu je většina informací a programů nekvalitních, stejně tak je nekvalitní i vzhled a programový systém, já tento problém vnímám jako problém města a vesnice, ve městě se dbá na kvalitu, a na vesnici se na kvalitu nedbá, veliký příliv lidí z venkova do měst, vedl k tomu, že se z měst stali veliké vesnice. Statistiky objektivně hovoří o tom, že lidí na světě rychle přibývá, a dobré práce rychle ubývá, logicky následkem je extremismus. 

Ono stačí se posadit k televizi a začít přepínat programy, najednou vám dojde to, že kvalitní programy z televize zmizeli, místo kvalitních programů zde jsou jenom reklamy a nekvalitní programy s nulovou hodnotou, zisk z reklam je na prvním místě, a tak se kvalita programů šidí, jak se dá. Podobné je to i s potravinami, s konzumenty potravin se zachází jako by to byl dobytek, který vše sní. 

Kvalita je horký brambor, který si elita mezi sebou přehazuje, a každý alibisticky říká, mě se to netýká! Teprve když je zde nějaká katastrofa tak se problém začne řešit, největší katastrofou jsou války, války v nahotě odhalují to, že naše konzumní civilizace potřebuje restartovat, musíme přestat být závislí na svatých dogmatech, které se nesmí mediálně kritizovat, budeme muset svaté diktátory nahradit za zkušené profesionály, co eliminují vše co je zde nekvalitní, tak by zde místo špíny, byla zase čistota.

Já bych chtěl být kouzelníkem

IMG_2249

Naivní dítě si myslí, že je možné se stát kouzelníkem, který si vykouzlí to, co chce, mnoho vysokoškoláků myslí ale pořád jako děti, a tak si myslí že; prezident, ředitel, guru, papež, celebrita, milionář, atd. umí vykouzlit to, že jim bude líp, tak to v realitě ale nefunguje. Vše je zde vyrobeno a nastaveno k nějakému účelu, a má to svoje limity, které nelze překročit, pravidla vše zde ovládají, protože díky pravidlům je zde pravidelnost, na kterou se lze spolehnout, zájem celku je nad zájmem jednice, malé se musí podřídit velikému, tak to je, jsou věci, které se nikdy nezmění, protože jsou v centru kolem kterého, se zde vše točí. Lidi dělají chyby, protože nechtějí přijmout svět takový jaký skutečně je, a touží po světě, který je podle jejich dětských představ. 

Mnohdy lidské chyby mohou způsobit ekonomické krize nebo války, jde o to se poučit z minulosti a v budoucnosti už neopakovat staré chyby, největší chybou minulosti je závislost na dogmatech, dogmatem je to, co se nesmí kritizovat, kritizovat smějí jenom ti, co mají moc a bohatství, co je dovoleno těm, co jsou nahoře, to je zakázáno těm, co jsou dole. Mnozí tvrdí, že náboženství zaniklo? Tak to z dálky vypadá, z blízka poznáme, že náboženství se jenom přizpůsobilo nové době, místo papeže je zde prezident a on je pro nás svatou celebritou, místo malého zlatého kříže s Ježíšem na krku, je zde mobilní telefon, místo kázání v kostele sledujeme politické debaty v televizi, atd. nechtěj změnit svět, chtěj změnit sebe.

Ukřižování Ježíše Krista změnilo svět

IMG_4950 [Max. šířka 1024 Max. výška 768]

Minulost byla plná extrémů a tak docházelo k eliminování; kacířů, jinověrců, neznabohů, hříšníků, ubožáků, atd. na mnoha místech dosud lidi žijí ještě v otroctví (Severní Korea), boj dobra proti zlu neskončil a trvá neustále, dobrem je čistota a zlem je špína. 

Psychická špína ukřižovala psychickou čistotu, a tak máme blbou náladu, a jíme v konzervách ubohé drůbeží separáty. Ježíš Kristus je symbol psychické čistoty, protože on lidem nastavil psychické zrcadlo, a v něm lidi spatřili pravdu o tom, že mocní parazitují na bezmocných, a tak mocní ukřižovali Ježíše Krista. Povrch naší konzumní kultury se mění podle situace, ale pod povrchem se nic nemění, pořád zde všemu kralují mocní a bohatí lháři a zloději, po mnoho století. 

Z díla poznáme tvůrce a dílem těch co pyšně rozhodují o nás bez nás, je blbá nálada a tím zde je veliká konzumace léků na deprese, nebo alkoholu a cigaret. Není zde kapitalismus nebo socialismus, je zde egoistický kariérismus, hadi v oblecích zde mají imunitu, a tak si zde mohou dělat, co se jim chce.

Politika a náboženství udržují idioty pod kontrolou

IMG_4014

01
Zabereš cizí teritorium a máš více zdrojů, a tím pádem i síly. Nejjednodušší způsob, většinou ale doprovázený dalšími způsoby, protože je nestabilní. Obyvatelstvo se brzo vzbouří. Drogy, alkohol, cigarety, prostituce, daně, clo, atd. tu nejsou jen tak. 
02
Díky nim se dá manipulovat a ovládat obyvatelstvo. Na člověka nemusíš útočit, když ho učiníš závislým. Je pozoruhodné, jak tento způsob manipulace nikdo dneska nebere příliš vážně. Však jsi to přece chtěl zkusit sám. Tento prostředek způsobuje jisté přeprogramování mozku. 
03
Dneska se kacíři za své názory neupalují. Dneska se za špatné názory likvidují existenčně. Mnoho obyvatel pro tebe pracuje a ani o tom neví, že otročí. Dnes nejprosazovanější a nejnápadnější způsob, schovávaný za slovem láska a svoboda. Je to ale náročný způsob. Ale přináší dlouho velké ovoce. 
04
Politika a náboženství udržují idioty pod kontrolou, když se totiž v něco kolektivně věří, daleko lépe se pak ovládá. Zatím nejefektivněji se toto daří altruistickému náboženství. Kapitalismus se tomuto systému vyhýbá, je dnes již snadno prokouknutelný, zejména díky vědě, průmyslu a technice. Nejlepším prostředkem k vymytí mozku slouží média, televize, internet, noviny, ale nejčastěji právě televize, ta je taky nejvíce vymývavá. 
05
Televize a masmédia obecně programují tvoji realitu. Kdo nezná z knih minulost, je odsouzen si ji zopakovat v budoucnosti. Jestli chceš, aby člověk vyznával tvoje GVKB náboženství, či ideologii, přepiš vše dezinformacemi. Vyhrál jsi nad starým systémem, osvobodil jsem tě, dav jásá pro GVKB osvoboditele. 
06
Když se tvoje lži stanou pravdou, uděláš si svoje obyvatelstvo vstřícnějším a budou ti věřit. První generace, pamatující si minulost ti na to však skočit nemusí. Taky se lži o tobě můžou z generaci na generaci předávat infikace potomků. Další generace už ale budou daleko lehčeji zmanipulovatelnější. Pokud chceš dokonale porazit egoistického nepřítele, vychovej altruisticky globálně jeho děti pomocí GVKB robotů ve výchovných GVKB táborech pomocí nového GVKB jazyka. 
07
Jdeš na něho násilím a on ti utíká. Ale když vychováš pomocí GVKB robotů jeho děti, doženeš ho a tak vyhrajš na věčné GVKB časy. Zmanipuluj mu dítě takovým způsobem, aby ti bylo absolutně věrné a ne už svým rodičům. Aby každý večer a každou noc špízovalo za dveřmi, zdali se náhodou tvůj nepřítel nedopustí GVKB zločinu. Aby bylo věrné GVKB a ne svým rodičům, každý rodič je přeci do něčeho blázen. 
08
Dej všem lidem globálně minimální mzdu, a nech lid pro tebe 365 dní v roce pracovat, po 12hodin, od 10 let do 90 let. Ale nech ho žít v tom, že takhle mnoho pracují i ostatní a všichni lidé na zemi. Nemusí vědět, že máš miliardy dolarů na účtech. 
09
Stačí mu, že ten vedle něho má doma stejné dluhy jako on sám. A taky že má v hlavě stejně prázdno. Nech ho žít se ve vlastním omylu. 
10
Nejznámější způsob zotročení je GVKB čipová ideologie, pomocí GVKB čipů v mozku. Hlavně ať si lid myslí, že GVKB je bůh, který vše z ničeho stvořil a vše má pod kontrolou.