Jak jsem stvořil vesmír a život

IMG_3712

Neustále se mě někdo ptá, jak jsem stvořil vesmír a život? Sepsal jsem svatá pravidla a nechal si je patentovat a certifikovat. Jde o zákon zachování energie, gravitaci, dualitu, příčinu a následek, logiku, evoluci, dočasnost, atd. Vše zde to jsou jenom programy, realita je iluze založená na hologramech, která vypadá reálně, smrt to je konec programu, a po smrti nic není. 

Jsi jenom program zavřený v kleci z programů, moderně řečeno, vše je Matrix. Není zde tedy nic k dosažení všechny úspěchy jsou jenom dočasnou iluzí. Mnozí nejsou spokojení s životem a chtějí jej ukončit, být nebo nebýt, klasické dilema? Pokud jsi dole tak hledej žebřík, věř tomu, že tam ten žebřík je, a pokud budeš trpělivý tak jej najdeš.

Nacházíme se v druhé digitální vlně

IMG_2146 [Max. šířka 1024 Max. výška 768]~2

Podívejme se na internet a mobilní telefony, tato modernizace mnohé zjednodušila a následkem je to, že mnohé podnikání zaniklo, ale zase jiné podnikání vzniklo. Digitalizace restartovala civilizaci, obzvláště v místech kde je drahá pracovní síla, tam kde je levná pracovní síla, tam teprve digitalizace začíná nastupovat. Digitalizace sebou přináší nárůst nezaměstnanosti a tím i bídy, digitalizace přichází ve vlnách a každá vlna znamená velikou ztrátu pracovních míst, a to zejména u lidí co nemají vysokou školu a jsou staří. 

Jsou malé vlny, které ani nepostřehneme a jsou veliké vlny, které působí obrovské změny a tím i škody, takovou první velikou vlnou bylo založení levného a rychlého internetu a prodej jednoduchých mobilních telefonů, zhruba se jedná o období dlouhé deset let, od roku 2000 do roku 2010, to byla první veliká digitální internetová vlna, a logicky od roku 2010 do roku 2020 je zde druhá digitální vlna, spojená hlavně s velikými mobilními telefony s operačním systémem a malými levnými dotykovými notebooky, třetí digitální vlna začne rokem 2020 a skončí rokem 2030 v této vlně se zbude zavádět umělá inteligence a započne výroba levných autonomních robotů na baterie.

Nové bude brzo staré

IMG_4950 [Max. šířka 1024 Max. výška 768]

Nejde si nevšimnout toho, že doba, za kterou se stává z nového staré, se u mnohého zkracuje, příčinou je většinou veliká konkurence, která nutí výrobce k tomu, aby staré neustále nahrazovali novým. Některé změny k novému jsou jenom povrchní a jiné změny jsou zásadní, zásadní změnou je to že nám modernizace bere práci, a tím i možnost si vydělat prací peníze. Třeba dochází k tomu, že nové materiály a nové výrobky mají velmi dlouhou životnost, a tak není třeba provádět drahé opravy, nové stroje pracují bez lidské obsluhy, už se i začínají vyrábět auta, ve kterých není volant a tak profese; řidiče, strojvůdce, kapitána, pilota, atd. už brzo zanikne. 

Vysokoškoláci si myslí, že jsou nenahraditelní, jenže na dveře už klepe umělá inteligence a roboti, najednou i vysokoškoláci přijdou o dobrou práci. Je naivní si myslet to, že nás budou roboti ekonomicky podporovat, pro roboty se staneme nepřizpůsobivými příživníky, a tak skončíme na okraji civilizace jako bezdomovci. Vše jde naprogramovat a automatizovat tak že se globální civilizace obejde bez lidí! Velikým zlomem zde bude robotický voják, ten kdo bude mít továrnu na robotické vojáky, ten zde získá i moc nad civilizací. 

Války budou probíhat tak, že z velikých letadel, se vyhrnou vojenští roboti a začnou obsazovat strategické cíle. Bude to založeno na překvapení, a než se nepřítel vzpamatuje, tak bude eliminován, skončí tak politika a náboženství, a místo toho, zde bude globální robotická diktatura spojená s přídělovým systémem a identifikačními čipy pod kůží. Skončí období daňových rájů, ve kterých se měli dobře lháři a zloději, ten kdo bude pracovat pomalu, ten bude recyklován na substrát.

Ano, velké požírá malé

IMG_6353

Veliký národ, přepadne malý národ, a udělá z tohoto národa svojí kolonii, ve které je bída a zaostalost, veliká ryba zabije malou rybu, veliký podnik eliminuje malý podnik, o tom to zde je! Z malého vzniká veliké, ve snaze mít z velikosti výhody a jistoty, kdysi vedli všechny cesty do mocného Říma, dneska vedou všechny cesty do mocného Washington, D. C. v USA. To co je veliké to může zvládnout i veliké problémy o tom to je, ovšem s velikostí přicházejí i veliké nároky na zdroje. Každý růst narazí na strop, kterým jsou existenční zdroje, je to jako s auty, čím větší je auto, tím větší je zde spotřeba pohonných hmot, a tím větší je i cena toho auta. 

Podívejme se na veliké množství zaměstnanců, co jsou v organizaci nebo podniku zbyteční, třeba v EU je polovina zaměstnanců v zaměstnání zcela zbytečná, jak k tomuto jevu dochází, to musí mít nějakou příčinu? Tou příčinou je špína v řídicím systému, v přírodě, je v řídicím systému čistota, a tak se zde nesetkáte s tím, že by zde byli živé systémy, co si hrají na to, že jsou potřebné a užitečné. Vše jistě směřuje k tomu, že místo lidí budou pracovat stroje a počítače, tvrzení já jsem nenahraditelný vysokoškolák bude eliminováno, každý bude snadno nahraditelný robotem, nejsou lidi tak nejsou s lidmi problémy, člověk je už evolučně zastaralou formou zaměstnance!

Proč politici selhali?

IMG_2642 [Max. šířka 1024 Max. výška 768]

Politici jsou amatéři, v tom je příčina jejich selhání, amatér nemůže pracovat tak dobře jako profesionál. Problém amatérismu není ale jenom v politice, setkáte se s ním všude, a to dokonce i tam, kde byste amatérismus vůbec nečekali. Vše zde jsou jenom příčiny a následky, pokud je zde díky amatérismu vše v depresi, musí to mít nějakou příčinu? 

Tou příčinou je špína v nás a okolo nás, je to špína fyzická a psychická, uklízení špíny je; složité, nákladné, nepopulární, atd. a tak se špína neuklízí, a následkem je deprese u; politiky, náboženství, filosofie, ekonomiky, podnikání, obchodu, umění, školství, rodiny, psychiky, atd. tam kde je špína tam život nemá smysl a logiku, následkem je konzumace drog a extremismus. 

Ideologický extremismus to je následek špíny, která se neuklízí, diktátoři; Mao Ce-tung, Adolf Hitler, Mohamed, atd. stvořili pro lidi očistec, nedokážeme se poučit z minulosti a pořád se zde opakují stejné chyby. Vše co je tam, kam to nepatří, to je špína, uklízení špíny to je přemístění na správné místo. 

Špínou je i člověk, který je tam, kam on nepatří, takovou špínou jsou lidi s tmavou pletí v místech, kde většina lidí má světlou pleť. Pořádek je základem pro to, aby vše v nás a okolo nás fungovalo optimálně, pořádek zde může zajistit jenom umělá inteligence spolupracující s autonomními roboty na baterie, je třeba na úklid použít moderní vědu a moderní technologie.