Když pravda selhává, tak lež vyhrává

IMG_3404

Vše se zde snaží egoisticky dosáhnout cíle, pokud k dosažení cíle pravda selhává, tak lež vyhrává, proč pravda selhává, když je zde snaha dosáhnout cíle? Pravda je malá a lež je veliká, to co je veliké snadno poráží to malé, proto zde jsou veliké knihovny plné lží a lidová pravda se do knih vůbec nezapisuje protože si ji každý dobře pamatuje.


Nemocný věří že se uzdraví tak vzniká víra v zázraky a Boha, nejprve zázraky konali šamani a později se toho ujali kněží, dneska mají zázraky na starosti vědci a politici. Každá doba má jiné ztvárnění Boha, bohem to je co zázraky realizuje, nejvíce zázraků realizuje čas, má na to čas, tedy čas zde i Bohem je, plýtvat časem to veliký hřích je, protože vše zde dočasně je.

Moje vánoční modlitba

IMG_2624 [Max. šířka 1024 Max. výška 768]~1

Ano, v tomto vánočním čase dávání přehlédnu snadno dary, které mi dáváš osobně ty. Děkuji ti za místo, kde mohu bydlet, za oděv, jídlo a všechny hodnotné věci, které mi denně opatřuješ. Děkuji za blízké lidi, které jsi postavil do mého těžkého života, kteří znají mé chyby, ale stále mne milují. Děkuji ti, že zůstáváš se mnou i v nesnázích života, a táhneš mne vzhůru, když jsem dole a mám deprese. Děkuji za duševní pokoj, který dáváš jedině ty. Nejvíc ze všeho ti děkuji, za to, že mě nastavuješ často duševní zrcadlo. Děkuji ti, že moje budoucnost je jenom ve tvých mocných rukou. Děkuji ti, že jsi nadějí pro každého, kdo miluje čistou pravdu. Amen.

Ano, vládnou nám bezcharakterní kariéristi

full

Dílem bezcharakterních kariéristů, co nám chybně už mnoho tisíciletí vládnou, je blbá nálada, a následkem je konzumace alkoholu, a víra v zázraky po smrti, nebo po volbách. Vše je zde jenom globální karetní hra, ve které jsou bezcharakterní kariéristi, co se chovají jako falešní hráči, a tak pomocí podrazů a podvodů jsou úspěšní. 

Vlci se převlékli za pastýře, aby mohli manipulovat s lidmi, co jsou jako hloupé ovce, co je dovoleno vlkům to je přísně zakázáno ovcím, nadbytek pro vlky je zde díky tomu že ovce mají nedostatek, máte demokratickou možnost si jít zvolit politiky a prezidenta, pokud by mohli politické volby něco změnit k lepšímu, tak by je vláda zakázala, co je vám platné, když místo nepopulárního vlka, si zvolíte za prezidenta populárního vlka? 

Vlci vždy budou kázat to, aby se ovce uskromnili, protože se oni chtějí mít dobře, a mít zde k dispozici; piloty, řidiče, sekretářky, zahradníky, kuchaře, ochranku, atd. Následkem jsou konflikty a z lidí se tak stávají krysy, co běží po celý život krysí závory o výhody a jistoty, bezcitně někoho zavřeme do blázince nebo do vězení, a je nám jedno to, že na tom člověku, může záviset existence mnoha jiných lidí a zvířat.

Pro zachování svých egoistických výhod a jistot, jsme schopní a ochotní povraždit miliony cizích lidí, zájem mocných je nadřazen zájmu bezmocných. Veliké dlouhé války v nahotě odhalují to, že naše kulturní civilizace je bez základů, a tím se neustále rozpadá, a my v těch troskách po milionech umíráme. Nemůžete sloužit pravdě a lži současně, pokud budete sloužit lži, tak budete žít v psychickém očistci, kde zloděj honí zloděje, a láska zde jenom za peníze je.

Z díla spatříme kazatele

IMG_2642 [Max. šířka 1024 Max. výška 768]

Tento svět je o závislostech, vše co je zde schopné rozmnožování a růstu to je otrokem svých závislostí, to co je nahoře je závislé na tom co je dole a to co je dole je závislé na tom co je nahoře. Často je zde snaha, zbavit se závislostí, ve snaze získat výhody a jistoty, mnoho zaostalých národů se zbavilo závislosti na vyspělém národu, ale místo očekávané dobré nálady, se dostavila blbá nálada? 
 
Stejně tak i mnoho dětí opustilo svoji rodinu a založilo si vlastní rodinu, zase se brzo dostavila blbá nálada. Mnohá závislost může vypadat jako chybná, ale když se té závislosti zbavíme, tak poznáme, že nebyla chybná, co to jsou vlastně všechny ty závislosti, se kterými máme po celý život problémy? Závislost je zde vždy mezi protiklady, veliké je závislé na malém a malé je závislé na velikém, dobro je závislé na zlu a zlo je závislé na dobru, atd. tam kde nejsou protiklady, tam nejsou ani možné závislosti. 
 
Věřící jsou závislí na kazatelích, kazatelé věřícím ukazují co je správné a co je chybné, každá doba má jiné věřící a jiné kazatele, každé kázání je zde jenom dočasné a bude nahrazeno novým kázáním, stejně tak i každá víra je zde dočasně a bude nahrazená novou vírou. Jenom čas má dost času na to aby poznal který kazatel byl pro věřící správný a který byl chybný, jenom to co je hodnotné dokáže odolat času a má to zde trvalou hodnotu. 
 
Televize je dneska moderní kazatelnou, a zde slyšíme mnoho kázání o tom co je správné, od mnoha kazatelů, většina kazatelů jsou jenom loutkou, kterou ovládají závislosti, proto jsou jejich kázání ubohá a nemají pro nás žádnou hodnotu. Z díla spatříme kazatele, pokud za kazatelem není žádné hodnotné dílo, tak ten kazatel je jenom starou opicí, se zlatou korunou na hlavě.