Konzumní společnost dělá z lidí psychické ubožáky

P1070928

Nahoře jsou ti, co mohou mnoho konzumovat a dole jsou ti, co mohou málo konzumovat, konzumování je pevným bodem kolem kterého se vše v konzumní kultuře točí, národy a společnosti se rozdělují podle toho, kolik toho zkonzumují. To vede logicky ke konzumní migraci kdy je zde snaha migrovat tam kde je možnost konzumovat nadbytek. Není zde konzum jenom v rovině fyzické, je zde i konzum v rovině psychické, pokud není možný konzum tak přichází nemoc a smrt, abychom mohli zde dobře žít, tak musíme konzumovat to, co potřebujeme a milujeme. 

Hladovět lze jenom tak dlouho, dokud máme zásoby, jak zásoby vyčerpáme, tak se zhroutíme, ve válce se pomocí vyhladovění nepřítele může dosáhnout vítězství, pokud je čas na to, abychom počkali, až nepřítel vyhladoví, na tomto principu funguje egoistické parazitování těch, co jsou nahoře na těch, co jsou dole. Život zde byl stvořen mimozemskými viry a mimozemskými parazity, vše co je zde živé, to je loutkou, kterou ovládají viry a paraziti. 

Jsme šťastní, pokud jako viry na něčem můžeme egoisticky parazitovat, dobrota je žebrota, proto ti co jsou mocensky a ekonomicky nahoře, jsou vlci převlečení za pastýře, a ti co jsou dole, to jsou hloupé ovce, máte možnost si jít zvolit demokraticky zlé vlky, co se vydávají za hodné pastýře, vše je zde bohužel všude už jenom divadlo a obchod. Může člověk, vyhrát sám nad sebou? Může člověk, parazitovat sám na sobě? 

O tom to je, že jsme nahoře, díky tomu, že je někdo jiný dole, nadbytek je možný díky nedostatku, a úspěch je možný díky neúspěchu. Představme si experiment, kdy vezmeme tisíc mocných a bohatých lidí, a přemístíme je na ostrov, který nebude spojený nijak se světem, a necháme tam ty lidi sto let, co se stane? Stane se to, že deset nejsilnějších a nejchytřejších lidí, ovládne zbytek lidí, a udělá z nich svoje otroky. Snažíme se dneska vytvořit inteligentní roboty, a naivně si myslíme, že budou roboti tak hloupí, že nám budou jenom otrocky sloužit, roboti nás z civilizace přestěhují do rezervací, a zde oddělí muže od žen, abychom se už nemohli rozmnožovat, tím nás evolučně eliminují.

Ano, nahrazujeme zaměstnance za počítače a stroje

P1070929

Heslem nové digitální doby je rychle a levně, toho je možné dosáhnout jenom tím, že nahradíme zaměstnance za počítače a stroje, nejde vlastně o nic tak nového, proces modernizace zde probíhá už mnoho století, akorát za posledních sto let, se tento proces velmi urychlil, ve vyspělých částech světa, příčinou urychlení je elektřina a motory, už nepotřebujeme sílu zvířat a mnohé jiné co jsme dříve potřebovali. 

Po elektřině přišla vlna digitalizace a tím i; internet, televize, mobilní telefony, notebooky, atd. novinky jsou na počátku drahé a málo rozšířené, ale stačí většinou pouhých třicet let a z novinky se stane běžný standart. Některé specializace se evolučně rychle mění, a jiné se mění velmi pomalu, my měníme svoje okolí a okolí zpětně mění zase náš život. 

Vše je zde v evolučním pohybu, nejde si nevšimnout toho, že se civilizace restartuje, skončilo; náboženství, divadlo, malovýroba, atd. veliké slovo začíná mít ekonomika založená na rychle a levně. Mobilní telefon se stal symbolem současné doby, nejde přehlédnout to, jak jsou lidi závislí na velikých mobilních telefonech, které jsou velmi univerzální. 

Ano, nahrazujeme zaměstnance za počítače a stroje, ti co jsou nahoře, si neuvědomují to, že i na ně brzo dojde řada, to bude mediálního křiku, až vysokoškoláci, začnou přicházet o svojí dobrou práci, na hradě bude robot prezident vyznamenávat roboty, za to jak hrdinsky budují novou digitální civilizaci. Synu vidíš na fotce to veliké město, ve kterém dříve žilo milion lidí, dneska tam jsou jenom GVKB roboti, a nežije tam už žádný člověk, co bylo to bylo, dneska lidi žijí už jenom v GVKB rezervacích.

Ano, svědkové Jehovovi mě nabízeli zadarmo Bibli

P1070930

Můžeme si s vámi promluvit o Bohu? Ano. Věříte v Boha. Ne. Proč nevěříte v Boha? Věřím tomu, co si sám ověřím, lidem se nedá věřit. Bůh ale stvořil vesmír a člověka, tomu byste mohl věřit? Vše stvořil čas a evoluce, Bůh je jenom svatý symbol, který používají ti, co nemají správné informace. Jste hříšník a skončíte v pekle. 

Po smrti nic není, ráj a peklo zde je následkem toho, jestli jsme existenčně dole nebo nahoře. Nechcete zadarmo Bibli? Ne. A co časopis? Ne. Jaké máte zaměstnání? Jsem psychiatr v psychiatrické léčebně, a mým koníčkem je filosofie. Máte na internetu stránku? Ano. Jak se jmenuje? GVKB. Tu stránku znám, máte tam hezké fotky. Ano. Nebudeme rušit, už vás nebudeme nikdy nikde obtěžovat.

Kdy hodíme kariéristy přes palubu?

P1070931

Kariéristi už zde napáchali dost škod, a je třeba je hodit přes palubu, mnozí zlí soudruzi se sice převlékli za hodné kapitalisty, ale to je jako když se vlk převlékne za pastýře. Jak poznáme, kdo je a kdo není kariérista? Z díla poznáme tvůrce, z dálky může vlk vypadat jako pastýř co miluje ovce, když spatříme vlky, jak trhají ovce na kusy, je nám jasné, že to jsou kariéristi. Jak vlastně kdysi dávno došlo k tomu, že se lidi rozdělili na ty, co jsou dole a ty co jsou nahoře? 
 
Vše je zde hra o to co milujeme a potřebujeme, pokud je hra v normě tak jsme normální, jak dochází k tomu, že tato hra není už v normě? Poznáme to podle výhod a jistot pro vyvolenou skupinu, díky výhodám a jistotám tato vyvolená skupina má zde výhody a jistoty, moderně hovoříme o uzavřeném systému, takovým uzavřeným systémem jsou společnosti se silnou vírou v zázraky v budoucnosti, nebo v ekonomické zázraky.
 
Slepá víra se zde stala betonem, který zabetonoval evoluční vývoj, stvořitel všeho je čas, ve spojení s evolucí, a není to starý pán, na nebesích v ráji, to je pohádka pro naivní děti. Skeptici jsou neustále pronásledováni těmi, co jsou nahoře díky výhodám a jistotám, ti co jsou dole, musí přeci slepě věřit těm, co jsou nahoře, i když ti co jsou nahoře, jsou už jenom psychičtí ubožáci, s nulovou hodnotou. 
 
Král je mrtev, ať žije nový král, o tom je tento svět, nedokážeme se vzdát toho, že je zde rozdělení na ty, co jsou nahoře, a na ty co jsou dole. Naštěstí přichází GVKB doba optimalizace a automatizace, všem lidem se vyndají z hlavy mozky a ty se dají do pytlů, takto budou kariéristi v pytli se svými nápady, jak zde lhát a krást. Mozky bude mít globálně pod kontrolou GVKB umělá inteligence, mozky se budou neustále testovat a kontrolovat, chybné mozky se budou automaticky optimálně eliminovat, takto zvítězí láska a pravda, nad nenávistí a lží, na věčné GVKB časy.

Ano, žádný růst kupní síly zde nevidím

P1070932

Média nám tvrdí, jak ekonomika roste, to je dezinformace, růst ekonomiky znamená růst kupní síly obyvatelstva, to se pozná snadno podle růstu ve stavebnictví, kdy se bourá staré a staví nové, stavebnictví je u nás v útlumu protože zde na stavebnictví nejsou peníze, je pro nás neřešitelným problémem postavit nové silnice a nové železnice. 


Peníze z naší práce mizí do ciziny, nebo na konta mocné a bohaté elity, dělníci pracují za mzdy, které jsou ubohé, a ze kterých nejde normálně žít, pro ekonomické migranty s tmavou pletí jsme jenom tranzitní zemí, protože zde je bída a zaostalost, není zde ani perspektiva růstu. 

Když padlo konečně RVHP a přišel k nám kapitalismus očekávali jsme že nastane rychlý růst kupní síly, ale ekonomický zázrak se nekonal, stejně je na tom bohužel i; Slovensko, Polsko, Maďarsko, Rumunsko, Bulharsko, Ukrajina, atd. chyba není u nás, chyba je v; Německu, Švýcarsku, Rakousku, Anglii, Francii, Dánsku, atd. 


Byli jsme hození přes palubu, a je třeba se ptát, proč nás bezcitně milionáři hodili přes palubu, kde je chyba? Jsme nakažení altruismem a kapitalismus je založen na egoismu, dobrota je přeci žebrota a peníze elitě nesmrdí.

Ano, bude líp, díky optimalizaci a automatizaci

P1070933

Nadbytek vytváří nedostatek, nedostatek nutí k aktivitě, aby se dosáhlo nadbytku, takto to zde pulzuje, a tak po štěstí neštěstí následuje, podívejme se na prostituci, platíme za něco, co v přírodě je zadarmo, jenom proto, že byl uměle vytvořen nedostatek možností mít sex. Uměle vytváříme u mnohého záměrně nedostatek, abychom měli z něčeho co je v přírodě zadarmo, veliký zisk. Proč nevytvořit nedostatek zaměstnanců na světě, tím by cena lidí rychle stoupla, zavedeme u lidí každoroční globální testování kvality těla a psychicky, nekvalitní jedinci se eliminují tak jako eliminujeme potraviny, co jsou díky stáří už nekvalitní. 

Nebudou zde už lidi, co nepracují a tak na nás parazitují, lidi budou žít současností, a nebudou do budoucnosti nic odkládat, protože za rok zde už zde nemusí být. USA už nebude mít konečně v EU problém s náborem zaměstnanců, co chtějí pracovat jako roboti, pro milionáře z USA, za malé mzdy. Nebude zde ani problém s ekonomickými migranty nebo s teroristy, lidí zde bude globálně málo, a ten druhý nám už nebude peklem. Nebudou zde už prezidenti a ředitelé co jsou díky stáří a drogám nemocní tělesně a psychicky, všude budou jenom mladí a zdraví lidé, co nám zajistí to, že se budeme mít lépe, díky optimalizaci a automatizaci.

Zamyšlení nad decentralizací

P1070934

Tak mě napadlo, a pokud už se nemusí peníze tisknout tak by mohli vzniknout peníze osobní, které by používala nějaká skupina lidí dobrovolně, protože se na tom dohodli, já ti udělám nějakou službu a ty mě zaplatíš peníze které platí jenom v naší skupině a když ty mě pomůžeš tak já ti za to taky zaplatím v naší malé peněžní elektronické měně. 

Proč podporovat veliké množství lidí co parazitují na tom, že používáme peníze, nakoupili bychom pro skupinu něco ve velkém za malé ceny, proč platit drahé služby a drahé zboží, když to lze výhodně nakoupit ve velkém, tak jako to dělá stát, který něco nakupuje ve velkém, za neskutečně malé ceny. 

Představte si osobní auto za poloviční cenu, jenom proto, že jsme to nakoupili ve velkém. Naše republika by se rozdělila na deset tisíc malých skupin, a každá by měla vlastní měnu, kterou by nemohl stát zdanit a kontrolovat, o něco podobného se snažil už Baťa v době, kdy byla krize. Tyto malé skupiny by mezi sebou ekonomicky soutěžili, a tím by zde už byli zbyteční svatí oligarchové, co z nás dělají ekonomické ubožáky.