Bude nám lépe, nebo nám bude hůře?

P1070868

Zamyšlení nad konzumní realitou? Naše lidská realita je jiná, než je realita zvířat, vytvořili jsme si svůj svět, který jsme uzavřeli do konzervy, aby nám do tohoto světa nezasahoval svět zvířat a rostlin, čím vyspělejší je naše konzumní kulturní civilizace, tím více se i uzavíráme před světem zvířat a rostlin, tak se měníme po stránce fyzické a psychické. Vydali jsme se na dlouhou evoluční cestu a neustále experimentujeme ve snaze o to, abychom uspěli a dosáhli jednou cíle naší cesty. 

Jsou zde vůdcové, co nás vedou, a oni nám říkají co je správné a co je chybné, taky nám říkají, jaké jsou cíle naší cesty, problémem je to, že každý vůdce je jiný, a je i v jiném času a prostoru, to znamená, že už nevíme který vůdce, je správný a který je chybný? Kdo vlastně zde vše z ničeho stvořil a všemu zde kraluje? Vše zde stvořil čas, protože na to měl dost času, ovšem čas nemá čas na to, nám vysvětlovat svoje záměry, on má jiné priority. 

Záměrem času je získání informací pomocí experimentů, pro manipulaci jsou nutné informace, je to jako s vědomím, pokud díky alkoholu je zde bezvědomí tak je zde problém, úspěšné je to co má sebevědomí díky dobrým vědomostem. Lidi jsou levným pokusným materiálem pro evoluci, smrt to je jeden ukončený evoluční experiment. 

Čas se snaží otestovat, jestli je správné přejít na systém založený na programech a strojích, je to nová evoluční strategie která se musí v praxi dlouhodobě otestovat, a z výsledků testů vznikne rozhodnutí, jestli má svět programů a strojů hodnotu, nebo jestli je to jenom nehodnotná strategie, kterou je třeba eliminovat. Bohužel nikdo nemá možnost zjistit, co bude, z minulosti víme už to, že všechny odhady budoucnosti byli naivní a chybné, jedinou možností je být trpělivý a čekat jak to s námi dopadne, bude nám lépe, nebo nám bude hůře?

Globalizace transformuje civilizaci

P1070869

Svět nemění politici, ale svět mění vyspělost vědy a techniky, to nám jednoznačně ukazuje ekonomika, zaostalost začíná mizet díky zavádění digitalizace a optimalizace, svět se začíná globalizovat pomalu a jistě. Snaha stavět ploty mezi národy, je jako snaha pálit knihy, které považujeme za chybné. Globalizace znamená to, že chudé státy zbohatnou a bohaté státy zchudnou, logicky bohaté státy mají snahu proces globalizace zpomalit, aby si mohli svoje bohatství, udržet co nejdéle to jde. 

S globalizací přichází nejenom výhody ale i nevýhody, jaké jsou největší nevýhody globalizace? Vznikne veliká konkurence na pracovním trhu, lidi budou moci nabízet svoji pracovní sílu globálně a pomocí rychlé moderní dopravy snadno změní svoje bydliště a tím začnou vznikat obrovská města a některá místa na světě se zase vylidní. Nastane globální modernizace dopravy, protože bude třeba rychle a levně, přesunout obrovské množství lidí a zboží. 

Skončí období, ve kterém se měli dobře lháři a zloději, kdo nebude pracovat, ten nebude ani jíst, problémem bude to, že dobrá práce bude velmi vzácná, a všude se bude globálně nabízet jenom špatná práce, za ubohé mzdy, příčinou bude optimalizace a automatizace, která eliminuje většinu současných pracovních míst. Skončí období, ve kterém stačilo mít vysokou školu, a tím i záruku dobrého trvalého zaměstnání, každý se bude muset po celý život učit novému, jinak z něj bude substrát. 

Vše bude řídit jenom GVKB umělá globální inteligence, napojená na internet a mobilní telefony, dobrá práce v kanceláři zanikne, nebudou zde už ani schůze a volby politiků. Zavede se globálně měsíční kontrola kvality lidí, inteligentní GVKB automat vás otestuje fyzicky a psychicky, a pokud v testech neuspějete, tak budete recyklováni na substrát, nebudou zde tedy; důchody, sociální dávky, podpory, příspěvky, výhody, jistoty, atd. nebudou zde pro nikoho výjimky a imunita.

Stvořitelem vesmíru a života je čas, on na to měl dost času

P1070870

Žijeme ve složitém živém ekosystému, kde existují nepřátelé, a někteří nepřátelé jsou dobře utajení, a tak o nich ani nevíme, a tak s nimi nemůžeme bojovat. Naše možnosti a schopnosti jsou velmi omezené a tak jsme v situaci, kterou nelze vyřešit, tento svět je továrnou na experimenty a ty jsi jenom materiál, na kterém se dělají pokusy, když zemřeš tak zde bude místo tebe jiný člověk, který bude taky jenom materiálem, na kterém se dělají pokusy, jedeme v tom všichni, nikdo nemůže stát opodál jako pozorovatel. Nejde jenom o lidský problém, vše co je schopné rozmnožování, nebo růstu, to je zde materiálem na kterém se dělají pokusy, smrt to je ukončený pokusný program. 

Staré je mrtvé ať žije nové, o tom je tato řeka událostí, do které nevstoupíš dvakrát stejně, protože se tato řeka událostí neustále podle situace mění. Války v nahotě odhalují krutost života, vše je zde nejisté jenom smrt je zde jistá. Vědci se domnívají, že život zde nevznikl, ale že jde o zárodky života z vesmíru, to by mohlo znamenat to, že život je starý více než si umíme představit, a taky by to znamenalo, že nejsme ve vesmíru sami. Život je postaven na pružnosti fyzické a psychické, pružnost umožňuje překonávat problémy, pružnost je založená na bublině, ve které je tekutina nebo vzduch, je to něco jako molitan, který se používá v našich postelích. Naše nohy to jsou pružiny, díky kterým se můžeme pohybovat v nerovném terénu, ryby místo nohou k pohybu používají ploutve, a ptáci zase používají křídla.

Ano, v EU je ekonomická krize

P1070871

Podívejme se statisticky, na věk zaměstnanců u některých zaměstnavatelů, jsou zaměstnavatelé, kteří nezaměstnají starého zaměstnance, a jak zaměstnanec zestárne, tak jej propustí. Zaměstnavatel není sociální ústav pro ubožáky, co jsou na dně, starý nemocný zaměstnanec je horký brambor, který nikdo nechce držet v ruce, a následkem je logicky deprese, a veliké množství sebevražd u starých nemocných zaměstnanců. Jedinou šancí je pro staré nemocné zaměstnance stát, jako jistý zaměstnavatel, ovšem zde bez dobrých známostí nemáte šanci uspět. Práce ubývá díky modernizaci a optimalizaci, naděje na odchod do starobního důchodu se stává problémem, protože se neustále hází škodolibě klacky pod nohy těm, co se chtějí dostat ve stáří do důchodu. 

Dalším problémem jsou cizinci, co nám berou poslední práci, protože zaměstnavatelé jsou lakomci, a chtějí za každou cenu mít veliké zisky. Ano, bude líp, tak tomu už dneska nikdo nevěří, aby bylo líp lidem ve stáří tak by se musel zavést v EU přídělový systém a zkrátit pracovní dobu na polovinu, to by ovšem vedlo k tomu, že by mnoho bohatých lidí z EU odešlo jinam. Přídělový systém přichází v době krize, je třeba si přiznat to, že v EU je už krize! Zruší se prodej potravin a zavedou se veřejné závodní kuchyně a čipový systém přístupu do těchto stravovacích zařízení, ten kdo nebude pracovat, ten nebude ani jíst. Jediným možným zaměstnavatelem lidí bude umělá inteligence v EU, nebudou zde už soukromí zaměstnavatelé, co nechtějí zaměstnat staré a nemocné zaměstnance.

Ano, vysoký věk škodí konzumní ekonomice

P1070872

Statistika jasně říká to, že v EU se lidský věk rychle prodlužuje díky výhodám a jistotám, které zde lidi mají, vysoký věk škodí konzumní ekonomice, zaměstnavatelé potřebují kvalitní zaměstnance, jenom tak mohou obstát ve veliké konkurenci. Je třeba dát do zákona v EU, že lidský věk zde bude končit v 50 letech, takto každý stát v EU ušetří mnoho peněz, zaměstnavatelé budou spokojení, eliminuje se v EU bída a nezaměstnanost, zájem celku je přeci nad zájmem jedince, v politice budou konečně mladí zdraví inteligentní politici, co budou pro svoje voliče pracovat rychle a levně. Ušetřené náklady se investují do modernizace a optimalizace, začne se konečně transformovat konzumní civilizace. 

Začne se reformovat školství tak že v 18 letech bude mít člověk vysokoškolský diplom a od 18 let začne pracovat, aby měl peníze. Dojde logicky ke změnám priorit, tak že lidi budou žít mnoho přítomností, protože datum jejich smrti bude jisté, a rychle se bude každému blížit. Pokud chceme něco získat, musíme i něco ztratit to je logické, peníze jsou pro nás prioritní, a tak se vzdáme dlouhého života, ve kterém jsme nemocní, a budeme žít krátký život velmi aktivně. Lidi si v EU mnoho rozmyslí mít mnoho dětí, protože nebudou mít dost času se o děti ekonomicky postarat, a budou muset dětem darovat v dědictví vše, co zde pracně získali už v 50 letech. 

Peníze se musí pohybovat, a to je možné jenom díky tomu že život lidí skončí v 50 letech, podívejme se na naše zuby, jak vypadají ve stáří, naše tělo není stavěné na dlouhý věk, nebo se podívejme na sportovce statisticky, sportovci jsou úspěšní, jenom v mládi a po 50 letech už nemají šanci se ve sportu uplatnit. Nikoho nebudeme v EU držet násilím, nelíbí se ti to, že v 50 letech zde končí život, tak z EU odejdi jinam, ukaž mimo EU svoje vysoké profesionální kvality, smrt potřebuje taky splnit plán, aby byla spokojená se svojí těžkou prací. Prezidenta může přeci dělat člověk od 40 let, takže nebudeme muset ani měnit pravidla, rozhodně nebudeme volit prezidenta, kterému je více než 44 let, protože on už není perspektivním kandidátem, na 5 let dlouhou funkci prezidenta.

Ano, ve jménu vědy a pokroku restartujeme civilizaci

P1070874

Věda zkoumá příčiny a jejich následky už velmi dlouho v mnoha specializacích, někde věda uspěje a jinde neuspěje, takový je život, tento svět je jako mince vše zde má rub a líc, většinou známe jenom jednu stranu mince a tím chybujeme. Nejvíce myslíme na to, co milujeme a potřebujeme, nejprve se snažíme poznat to co je nám blízké a když to poznáme tak začínáme poznávat i to co nám není blízké, některé vědomosti se nám uloží do podvědomí, protože je často používáme a jiné vědomosti se uloží do vědomí, když se opijeme tak upadneme do bezvědomí. 

Myslíme, protože něco nevíme, myšlení to je hledání vědomostí v nás a okolo nás, z vědomostí budujeme strategie, pomocí kterých se snažíme dosáhnout egoistických cílů. Je normální, že nové vědomosti se musí v praxi otestovat, abychom se na ně mohli spolehnout, často je zde snaha o to použít k testování to co je nám cizí, abychom nepocítili na sobě to, že naše vědomosti nebyli správné, z cizího krev neteče, o tom to zde je. Ten kdo je nahoře testuje svoje vědomosti na těch co jsou dole, mnohdy díky jeho chybám zemře zbytečně mnoho lidí, ten kdo se pokusí bránit tomu, že na něm ti co jsou nahoře testují svoje myšlenky je potrestán za neposlušnost, následkem je blbá nálada která se projevuje extremismem. 

Lidi dělají chyby, a to je jádro problému, je třeba konečně lidem vynadat z hlavy jejich egoistické mozky, a ty napojit na globální GVKB systém, který bude mít mozky pod neustálou kontrolou umělé inteligence, a vadné mozky bude GVKB systém eliminovat. Kontrola egoismu je prioritní ve jménu vědy a pokroku, nebude zde nikdo stát opodál, každému se z hlavy vyndá jeho mozek a ten se dá do pytle, takto konečně budou egoistické mozky v pytli se svými ubohými myšlenkami, na parazitování na tom co je jim cizí.

Proč jsou bezcharakterní alibisti úspěšní?

P1070876

Ekonomika je o egoismu, politika je o kariérismu, víra je o naivitě, život je o experimentech, úspěch je o vytrvalosti, atd. vše se zde kolem něčeho točí, pověz mě, jaké máš priority, a já ti povím, jakou máš budoucnost. Proč jsou bezcharakterní alibisti úspěšní? Podívejme se na mocné a bohaté lidi z blízka a spatříte bezcharakterní alibisty, peníze nesmrdí o tom konzumní kultura, za vším zde jsou peníze, protože peníze jsou pevným bodem, kolem kterého se zde vše točí. 

Vše je zde divadlo a obchod, od herců a obchodníků nemůžete očekávat to, že budou mít charakter a nezajistí si bezpečnost, myslíme a konáme podle situace, když se neotevře hlavní padák, tak se snažíme otevřít záložní padák. Tento svět je o vypadnutí z veliké výšky, a jde o to mít padák, aby se nám nic zlého nestalo. 

Každý vztah je zde dočasně, a potom následuje pád z veliké výšky, jenom hlupák si nezajistí padák, a tak pád nepřežije. Vládnou nám hadi v oblecích, nedělejme si iluze o mocných a bohatých lidech, jsou to bezcharakterní alibisti, co mají připravený vždy padák, aby přežili pád z veliké výšky. 

Naučte se poznat, kdo je zde pán a kdo je sluha, pán má vždy padák, a sluha padák nemá, a tak pád nepřežije, ze sluhů se stávají kaskadéři, co nasazují svůj život za svoje pány. Když hnali nacisti ubožáky do plynových komor, tak jim říkali, že se jdou vysprchovat, jenže místo teplé vody, zde byl smrtící plyn, o tom je konzumní kultura, dobrota je žebrota. 

Zájem mocných, je jiný než je zájem bezmocných, je to střet zájmů, a v tomto střetu bezmocí prohrávají a následkem je deprese u; ekonomiky, politiky, filosofie, víry, psychiky, atd. všechny smlouvy jsou postaveny na tom, že bohatí mají padáky, a chudí padáky nemají. Když padne stará ideologie tak elita díky padákům přežije a ubožáci to nepřežijí, padákem je vlastnictví hodnot, peníze mají bohužel jenom dočasnou hodnotu, díky inflaci a reformám.