Optimální kancelářský počítač vánoce 2017

P1070255

Neuvádím zde odkazy na; operační systém, klávesnici, myš, reproduktory, tiskárnu, atd. to vše už si každý vybere podle svého, tento počítač je určen pro ty co jej budou používat každý den, a potřebují kvalitní počítač, který je rychlý a má malou spotřebu elektřiny, za dostupnou cenu, není to počítač na náročné hry, ale nenáročné hry zvládne bez problémů. Notebook je sice snadno přenosný, ale práce na něm je utrpením, a navíc jsou notebooky velmi poruchové. 

  1. Intel NUC 7i3BNH
  2. Intel 535 M.2 180GB SSD
  3. Seagate BarraCuda Laptop 1TB
  4. Kingston SO-DIMM 8GB DDR4 2133MHz CL15 1.2V
  5. 27″ Dell S2718HN

Ano, je to marnost, snažit se převychovat čerty na anděly

P1070256

Satan stvořil z prachu čerty ke svému obrazu, a tak vzniknul konzumní očistec, ve kterém je nám ten druhý pekelným očistcem, protože je to čert, který myslí jenom na samé čertoviny. Proč je nám tvrzeno, to že člověka stvořil Bůh, když to není vůbec pravda, protože nás lidi stvořil Satan. Bůh to je jenom svatý symbol, pomocí kterého se dělají z čertů hlupáci, Ježíš Kristus to je jenom literární postava, kterou si vymysleli svatí čerti, aby mohli z druhých dělat hlupáky, od čertů můžete čekat jenom samé čertoviny. 

Všechny svaté knihy sepsali svatí čerti, aby mohli snadno manipulovat s naivními čerty. Z díla poznáme tvůrce, podívejme se na dílo diktátorů, dílem diktátorů bylo jenom veliké válečné peklo, ve kterém zbytečně umíralo ve válkách velmi mnoho slušných čertů, pro nějaké ubohé pekelné ideály. Čiň čertům dobře, a oni se ti peklem odmění, o tom to zde je, a proto čertům činíme zle, a oni se nám za to rájem odmění. 

Proto je třeba vyndat všem čertům z hlavy jejich pekelné mozky a dát je do pytlů, takto budou konečně čerti v pytli, se svými čertovinami, mozky čertů napojíme na GVKB virtuální realitu a GVKB umělá inteligence bude mozky kontrolovat, a chybné mozky se budou recyklovat na substrát. Když to nejde už s čerty po dobrém, tak to s nimi půjde po zlém, je třeba v pekle škrtat ekonomické náklady na kost, nejsme v pekle tak bohatí, abychom mohli dopřávat čertům luxus, který si vůbec nezaslouží, za svoje čertoviny.

Ano, žádné normální politiky zde nevidím

P1070257

Jenom blázen zde spojí svůj život s politikou, normální je se o politiku nezajímat, politika je divadlo, ve kterém jsou na jevišti blázni a v hledišti jsou taky blázni, není přeci politik ten, co by se zavděčil všem. Když na naše teritorium násilím přijde cizí pekelná armáda, a zavede zde novou pekelnou politiku, tak politici svléknou starou hadí kůži, a obléknou si novou hadí kůži, ano politici jsou jedovatí hadi v oblecích. Prioritou je pro politiky parazitování, na pracujících čertech, díky výhodám a jistotám, které jim pekelná politika poskytuje, ano politici jsou čerti, co nosí andělské masky, a slouží starému Satanu. Dílem politiků je konzumní peklo, ve kterém musí pracující čert otrocky sloužit politickým čertům, co zde mají výhody a jistoty. 

Můžete jít jako čerti k volbám si zvolit čerty co vás budou politicky zastupovat, od nových politických čertů, ale nelze očekávat nic jiného, než nové politické čertoviny! Jakmile se opice naučila mluvení, tak se stal z opice čert, který myslí na čertoviny, čím lépe čert umí mluvit, tím lépe se on má v konzumním pekle. Veliké konflikty a války v nahotě odhalují to, že jsme pyšní a lakomí čerti, co myslí nejvíce na čertoviny, každý čert by zde chtěl být čertem první kategorie, aby se mu zde dobře žilo díky výhodám a jistotám, Boha a náboženství stvořili čerti, aby mohli snadno s hloupými čerty v konzumním pekle manipulovat, všechna náboženství to jsou pohádky pro dospělé čerty, pravda je v přírodě, podívejte se do přírody na přírodní zákonitosti, a dojde vám to, že politici nejsou normální.

Já jsem myslel, a tak jsem to posral

P1070258

Myslíme, protože nevíme, víme jenom to, co je nám blízké, a nic nevíme už o tom, co je nám vzdálené. Život je postaven na zpracování hodnot, vstupuje do nás pití a jídlo a tělo vše zpracuje, vstupují do nás informace a programy a mozek vše zpracuje.
Do továrny vstupují suroviny a továrna vše zpracuje na prodejný produkt, atd. potřebujeme, aby zpracování hodnot probíhalo optimálně logisticky, a tím zde vše dokonale fungovalo, jak to ale realizovat v praxi.
Jádrem všech problémů je lidský mozek, který není digitální a aktualizovaný, je třeba napojit mozek na GVKB čip, který odřízne zdegenerovaný lidský mozek od konzumní reality, a postará se o optimální zvládnutí konzumní reality, tak aby člověk nechyboval, a tak neměl problémy.
Už zde nebude, já jsem myslel, a tak jsem to posral, na myšlení zde bude GVKB čip a tvoje tělo zde bude na práci pro GVKB systém, už zde nebudou potřeba zbraně a vězení, zpracování hodnot bude probíhat globálně logisticky optimálně, na věčné GVKB časy.

Ekonomickou zaostalost eliminuje decentralizace

P1070259

Vše co zde je násilně centralizované, to je zde evolučně dočasně, protože centralizace má za následek chyby, a chyby jistě eliminují každý centralizovaný systém. Vytvořit dokonalý centralizovaný systém nelze, to musí konečně pochopit; politici, kněží, ekonomové, vědci, prognostici, profesoři, atd. internet je decentralizovaný a tak bez problémů funguje, pokud by byl internet centralizovaný tak by často nefungoval.
Centralizace se vždy snaží vše násilně zakonzervovat, protože změny způsobují mnoho problémů centralizaci, následkem jsou revoluce a války. Centralizace je zdrojem výhod a jistot pro ty, co jsou v centru, nadbytek pro elitu, vytvoří nedostatek pro pracující lid, pro udržení výhod a jistot, musí mít svatá elita mocenský systém, který dělá z pracujících lidí konzumní otroky, a je jedno, jestli jde o socialismus nebo kapitalismus. Mocný a bohatý člověk, se nijak neliší od kuřáka a alkoholika, protože pokud on už nemá moc a bohatství, tak má stejné deprese, jako alkoholik.

Vše je zde stvořeno díky nastavení

P1070260

Když se podíváme na staré knihy a staré fotografie tak si uvědomíme, že je vše jiné, v čem je vlastně vše jiné co podstatného se změnilo oproti tomu, co zde dříve bylo? Končí období politických pohádek, a přichází konzumní období, ve kterém se z díla poznává tvůrce, z lidí se stávají vojáci, a ten kdo prohraje, zle zde skončí, máš problémy tak musíš bojovat, a nesmíš očekávat to, že ti někdo v nouzi bude zadarmo rád pomáhat.
Nejspíše vše začalo před sto lety nástupem Socialismu, který nám ukázal to, že člověk, je jenom dobytek, se kterým si může dělat centrální diktatura, co chce. Potom přišel Nacismus a on nahnal mnoho miliónů lidí do plynových komor, jenom proto, že neměli čistou Nacistickou rasu. S nástupem centrálních diktatur logicky nastupuje deprese a tím veliká konzumace drog, nebo víra ve svaté pohádky kde jsou zázraky.
V současnosti nastává období; optimalizace, automatizace, globalizace, digitalizace, logistiky, samoobsluhy, samostatnosti, atd. nároky na lidi rychle narůstají, a ten kdo se nepřizpůsobiví větším nárokům, ten skončí na okraji společnosti, jako ubožák bez domova. Vše směřuje k veliké globální válce, vždy tomu tak bylo, že když bylo lidem nejhůře, tak přicházeli revoluce a války. Vše je zde stvořeno díky nastavení, vesmír a život to je nastavený systém, pokud jsou v nastavení chyby, jsou zde problémy, které řeší evoluce.
Vše co zde vzniklo to i zanikne, vše je zde dočasně, i sobecký člověk je zde na této planetě jenom dočasně! Člověk svoji civilizaci založil na vědě a technice, věda a technika zesiluje mnoho naše těla a naši psychiku, bez vědy a techniky, je člověk jenom opice s nulovou hodnotou. Jenže věda a technika nám už přerostla přes hlavu, a blíží se jistě doba umělé inteligence a robotů, člověk bude globálně přemístěn z civilizace do rezervace, a v civilizaci budou místo lidí už jenom roboti.

Ano, váš odpor je marný budete eliminováni

P1070261

Tam kde existuje růst, a rozmnožování inteligentních systémů, tam je i boj o hodnoty; politika je boj o moc, náboženství je boj o morálku, ekonomika je boj o zisk, atd. základem je to, že slabé je zotročeno silným, pokud se slabé pokusí bojovat se silným tak je tento boj marný a slabé je eliminované.
Každý růst musí narazit na strop, nic zde nemůže trvale růst! Nejsou zdroje pro růst to je realita, co je skryto za tím že nejsou zde zdroje pro růst naší konzumní kulturní civilizace?
Nejsou zde zdroje díky tomu, že je mnoho chyb v; ekonomice, politice, náboženství, vědě, technice, zdravotnictví, školství, rodině, psychice, atd. pokud někdo poukáže na chyby, tak jej nikdo nebere vážně, komu není rady, tomu není pomoci!
Problémem je ochrana hodnot, ve snaze ochránit hodnoty se zde vše zakonzervovalo, a tak se neopravují chyby v nás a okolo nás, vytvoříme svaté hodnotné originály, a nechceme tyto originály přizpůsobit novým změnám.
Podívejme se na civilizaci statisticky a zjistíme to, že jsme vandalové a že je správné nás eliminovat a nahradit člověka GVKB roboty, s GVKB umělou inteligencí.

Ano, konzumní civilizace brzy zanikne

P1070262

Vše je zde dočasně, z prachu vše vzniká a v prach se to navrací, člověk nikdy nedokázal vytvořit něco trvalého, vytváříme jenom dočasné hodnoty, které čas jistě eliminuje, a tak se zde vše všude recykluje. Naše konzumní civilizace je zde díky vědě a technice, přichází, ale doba kdy nám roboti odeberou násilně možnost používat zde vědu a techniku, lidi najednou budou v pozici zvířete, co myslí jenom na sex a potravu.
Robot pracuje lépe než člověk, protože on je vyroben a nastaven tak, aby byl lepším zaměstnancem, než je člověk. Často slyším, že si někdo o sobě pyšně myslí, že jej nemůže nahradit inteligentní kovový robot, nebo globální umělá inteligence, neuvěřím, dokud to osobně neuvidím, jenže až dostaneš výpověď, tak brzo uvidíš, že ti exekutoři seberou vše, co zde miluješ a potřebuješ.
Je třeba urychleně zkrátit pracovní dobu na polovinu globálně, a zachovat platy ve stejné výši, jenom tak se eliminují narůstající problémy s nezaměstnaností a bídou, nežijeme proto, abychom pracovali po celý život jako konzumní otroci, žijeme proto, abychom si užívali svobody a lásky jako morální lidé.

Ano, ten kdo pozná sebe, ten pozná i tebe

P1070263

Každá kultura vnímá jinak lidské myšlení a konání, to co je někde normální to je jinde nenormální, snažíme se vědět, abychom se vyhnuli chybám, naše myšlení není, ale věc kterou lze změřit a zvážit, naše myšlení je řeka z informací a programů která se neustále podle situace mění, a to co bylo, to už zde není.
Problémy s naším myšlením jsou velmi staré, mnoho se naším myšlením zaobíralo náboženství a filosofie, náboženství chtělo násilně zkrotit pyšné myšlení pomocí odměn a trestů. Jsou zde v zásadě dvě cesty poznání myšlení, a to cesta filosofická a cesta psychická, v Evropě převládá cesta filosofická a v Indii zase převládá cesta psychická, pokud nejsme spokojení s filosofickou Evropskou cestou léčení, tak hledáme pomoc v Indické psychické cestě léčení, založené na hledání příčin našeho strachu, který nám způsobuje deprese.
Když děti zlobí dospělé, tak se straší čertem, který hodí zlobivé děti do pytle, a potom je odnese do pekla, strach je největším manipulátorem všeho co je zde živé, pokud je zde ale toho strachu mnoho, tak můžeme snadno psychicky onemocnět.
Poslední dobou je zde mnoho podvodníků, co se snaží zbohatnout na tom, že lidi mají díky strachu deprese, poznat kdo je podvodník a kdo není podvodník, to je velikým problémem, protože spěcháme a nemáme dost času na přiblížení se k těm, co hlásají, že nám s depresí nějak zázračně pomohou. Velikým problémem je často i ten, kdo chce pomoci, mnoho lidí by chtělo zázraky zadarmo. Tak to nefunguje, zázraky nejsou zadarmo!

Ano, levná práce způsobila krizi

P1070264

Pokud něco složitého už nemůžeme pochopit, je nejlepší použít přirovnání z přírody, Ježíš Kristus se stal populárním civilizačním vizionářem díky tomu, že používal často podobenství z přírody. Příroda není v krizi, protože zde není možná levná práce, díky tomu že je zde vše svobodné, levná práce je možná jenom díky konzumnímu otroctví.
Pokud v přírodě něco násilím zotročíme, tak o to brzo přijdeme, naše intenzivní zemědělské hospodaření na půdě, má za následek to že zmizeli lesy, a tím i zmizela divoká zvířata, která v lesích žila. Likvidování zdravých lidí, v plynových Nacistických komorách po milionech, v nahotě odhalilo konzumní nemravnou bezcitnou kulturu, ve které je pracující člověk, jenom ubohým otrokem bohaté elity.
V současném konzumním světě se stala levná práce trestem pro ty, co musí tuto práci otrocky vykonávat, a tak se podobají galejníkům, které popohání bičem dozorce, a vyčerpaný galejník, se hodí do moře, aby nakrmil dravé ryby. Vždy se ptejme, co je za tím, že je zde problém s levnou prací? Komu vlastně nejvíce prospívá to, že je zde levná práce?
Nadbytek je založen na nedostatku, aby zde někdo mohl žít jako; prezident, ředitel, předseda, ministr, soudce, notář, generál, mafián, oligarcha, šlechtic, papež, guru, prorok, milionář, celebrita, spekulant, profesor, atd. v domě kde má služebnictvo, tak musí zde být levná práce.
Levná práce je poslední zoufalý pokus jak zde získat peníze, je třeba skončit globálně s obdobím levné práce, dáme levnou práci v naší civilizaci jenom inteligentním GVKB robotům, a lidi budou už jenom žít nazí a hladoví v GVKB rezervaci na Sibiři, a budou se živit granulemi, které budou mít na příděl.