Ano, nejhorší je srážka s milionářem

P1070995

To že ekonomika nefunguje je velmi starý problém, je zde tisíce názorů na to proč ekonomika nefunguje, ale všechny tyto názory jsou jenom povrchní, nikdo zatím nedokázal se dostat tak hluboko, aby našel objektivní příčinu toho, proč ekonomika nefunguje? 

Konečně tu příčinu pochopil, příčinou je to že mocní nekomunikují s bezmocnými, bezmocní jsou pro mocné jenom ubožáci, se kterými se oni nebudou bavit! Je to vojenský princip, rozkaz a trest za nesplnění rozkazu, ten kdo je neposlušný, ten je eliminován těmi co mají moc, jde vlastně o obyčejné otroctví, vládnou nám otrokáři, lidově řečeno, pastýřem jsou vlci a ty jsi ovce. 

Nejhorší je srážka s blbcem, blbcem je ten kdo má zde moc, moc je droga která dělá z lidí blbce, v dávné minulosti došlo k tomu že Gaius Julius Caesar byl zavražděn v senátě 15. března 44 př. n. l. Řím protože zde byl strach z toho že se z něj začal stávat zlý diktátor. Snah o zavraždění diktátora bylo v minulosti mnoho, to vedlo k tomu, že mají diktátoři profesionální ochránce, a tím dochází k tomu, že diktátoři nekomunikují se svým okolím. 

Moderní doba přinesla moderní ochranu diktátorů, používají se zástupci diktátorů, a nikdo neví kdo je pravý diktátor, protože se pravý diktátor dobře utajil, aby jej nemohl nikdo zavraždit, nebo vydírat. Prezident a ředitel to jsou jenom zástupci diktátorů, jde o loutky které ovládá diktátor. 

Tím diktátorem jsou ti co mají obrovské ekonomické bohatství, slyšeli jste už o trilateral.org nebo o bilderbergmeetings.org, jde o tajné velmi mocné organizace, kde se mocní dohadují o tom, jak mají optimálně parazitovat na bezmocných. 

Často je používána pyramida moci kde na vrcholu všeho je svatý diktátor, a dole je dělník co pracuje jako otrok za ubohou mzdu. Ano, bohatá elita vlastní zde polovinu veškerého bohatství světa, u nás se říká lidově, horních tisíc milionářů, ovládá ekonomicky naši republiku, za vším jsou peníze, které milionářům nesmrdí. 

Ano, každá diktatura je zde dočasně

P1070994

Vše je zde program který se evolučně mění, program je mapa která nám umožňuje dosáhnout cíle který je naprogramován, ideální život lidí je cílem ke kterému se programově ideologicky směřuje. Názory na to co je ideální život se různí, problém je v tom že nejsme roboti a každý je originál, a tak má originální představy o tom co je to ideální život?  
Zde se vychází z toho, že většina má pravdu, minulost prokázala, že i většina se může mýlit! Ideologie nejde vyrábět průmyslově jako se vyrábí pečivo, ideologie musí být decentralizovaná, aby si mohl každý vybrat to co se mu líbí, jenže potom nebudeme už potřebovat mocnou svatou elitu, co rozhoduje o nás bez nás. Proč by zde nemohlo být tisíc náboženství a tisíc politických stran, omezování nabídky, to je obyčejná diktatura a každá diktatura je zde dočasně.

Nechápavec ve vysoké státní funkci

P1080002

Minulost je plná nechápavců ve vysoké státní funkci, takový nechápavec, nechápe to, co ostatní pochopili, jak poznáte snadno a jistě to, že člověk ve vysoké funkci je nechápavec? Z díla se pozná tvůrce, dílem nechápavců je deprese u; ekonomiky, politiky, náboženství, filosofie, umění, školství, rodiny, atd. ryba smrdí od nechápavé hlavy, srážka s blbcem je srážka s nechápavcem, blbec nechápe druhé a tak dělá jednu blbost za druhou. Adolf Hitler, je klasickým příkladem nechápavce, ve vysoké státní funkci. 

Pro pochopení je nutné přiblížení, jenže nechápavec se odmítá k čemukoli cizímu přiblížit, on se uzavřel ve svojí psychické konzervě, a odmítá tuto konzervu opustit. Je třeba zavést v politice testy na nechápavost, ten kdo získá v testech označení nechápavec, ten bude muset opustit politiku, nejsme tak bohatí, abychom mohli mít v politice politiky, co nechápou situaci, ve které se nalézá ekonomika tohoto národa. Pastýř, který se stará o stádo, musí chápat to, co stádo potřebuje, máme jenom to, o co se dobře staráme, je třeba se poučit z minulosti, a neopakovat pořád stejné chyby.

Vševědoucí, ví to, že nic neví

P1070989

Tento svět je světem paradoxů, čím více toho víme, tím více poznáváme to, že nic nevíme, co je to vlastně naše vědomí a naše vědomosti v něm? Je to nádoba, ve které jsou informace a programy potřebné k tomu, aby tato tělesná nádoba měla zde smysl a logiku. 
Když se díváte na lidi a zvířata tak spatřujete jenom nádoby, ve kterých jsou vědomosti, tyto nádoby se pomocí sexu rozmnožují a přebírají tím informace a programy od tělesných nádob které jim umožnili jejich vznik, pomocí genetického kopírování. 
 
Když usneme tak se můžou informace v nás uklidit a optimalizovat protože je zde klid na práci, proto jsme ráno plní energie, pokud jsme se dobře vyspali. Každý má v sobě takové informace a programy, které nějak může využít, proč mít v sobě informace a programy, u kterých není žádná možnost je využít? 
 
Posledních sto let je zde snaha o to aby lidi měli v hlavě informace, a programy které nikdy na nic nevyužijí, proč s tím nic neuděláme a necháme ze sebe dělat psychické ubožáky. Máme strach se postavit všemocnému centrálnímu systému, který je chybný, ovšem na druhou stranu je pravda to, že stejně je zde vše dočasně, a tak i brzo skončí zaostalá doba, ve které se lidem cpali násilně do hlavy zbytečné informace.

Ano, vánoce nejsou zde pro hříšníky

P1070999

Ano, dárky na vánoce pro hříšníky nebudou. Zamyslete se nad tím, jestli si dárky zasloužíte, pokud jste hříšnici a tak dárky na vánoce nebudou, nebude ani stromeček a nebude ani vánoční jídlo a vánoční cukroví, oslavíte jako hříšníci vánoce prací, kdy budete, prát, uklízet, mýt okna, atd. Ano, bude hůře, lépe už bylo, je třeba si sundat konečně růžové brýle. 

Nová digitální doba si žádá zocelené budovatele, co jsou rychlí a skromní, rozmazlování pomocí dárků a oslav už pro hříšníky skončilo. Máte z toho deprese, že dárky na vánoce nebudou, když jste se na to tolik těšili, to je váš problém, jak si to uděláte takové to i máte, skončete s tím, že jste hříšníci a začnete myslet a žít jako svatí lidé, co nelžou a nekradou. 

Nekonejte druhým to, co nechcete, aby druzí konali vám, vše co dáváte, to nazpět i dostáváte, pokud se chováte zle, počítejte s tím, že vám to druzí oplatí, jdi ostatním příkladem tím, že budeš charakterově lepší člověk, než jsou druzí.

Vždy je zde možnost se zlepšit, a tak nebýt hříšníkem, o tom to je, že jenom v tobě chyba je! Nejlepším řešením je, pokud by hříšníci neměli děti, a neslavili vánoce, děti by měli mít jenom ti, co jsou svatí, a jenom oni by měli slavit vánoce a dávat si dárky, vánoce nejsou zde pro hříšníky!

Ano, tvůj mozek už brzo bude v pytli

P1080009

Lidi dělají chyby, a proto je nutné vše; kontrolovat, regulovat, cenzurovat, atd. vyndáme lidem mozky z hlavy a napojíme mozky na GVKB virtuální realitu, kde budou mozky pod dohledem GVKB umělé inteligence, takto budou mozky v pytli, se svými egoistickými nápady. 

Mozky se budou neustále zatěžovat psychickou prací, aby se tak eliminovali ubohé mozky, co nic nevydrží, kvalita je přeci prioritní, nejsme tak bohatí, abychom si mohli dovolit živit nekvalitní mozky.

Heslem bude pro mozky rychle a levně, mozky nebudou už mít jména, ale budou mít jenom globální čísla, místo lidí, budou v civilizaci fyzicky pracovat jenom GVKB roboti, na dobíjecí baterie, roboti pracují jako roboti, o tom to je. 

Války a revoluce, v nahotě odhalují to, že lidí je zde jako much, a eliminování lidí po milionech je normální, lidská práva jsou jenom pohádkou pro naivní ubožáky, vše zde je jenom otrokem ekonomiky, láska je zde jenom za peníze! 

Zájem evoluce je nad tvým egoistickým zájem. Ano, tvůj mozek už brzo bude v pytli, není to nic osobního, je to jenom výměna starého konzumního systému za nový konzumní systém, vše je zde díky evoluci dočasně. Ano, je třeba vše, kontrolovat, regulovat, cenzurovat.

Prezidenta by měl dělat ten, kdo rok pracoval v Amazonu

P1080012

Už mám dost těch ubožáků, co by zde chtěli dělat prezidenta, pokud by měli dělat v Amazonu skladníka, tak by tam nevydrželi ani jeden den, do konce směny! Co jsme proboha za národ, že na funkci prezidenta kandidují jenom ubožáci, co nezvládnou práci v Amazonu, stát nemůže být sociálním ústavem pro ubožáky, ať ubožáci dělají zde to, na co mají schopnosti! Nároky na ty dole jsou vysoké, a nároky na ty co jsou nahoře, jsou malé, to je zde snad Absurdistán, ve kterém je vše absurdní divadlo? 
 
Nejlepším řešením, by zde bylo, vyndat lidem z hlavy jejich egoistické mozky, a ty dát do pytlů, takto by byli konečně egoistické mozky v pytli, takový egoistický mozek v pytli, napojený na GVKB virtuální realitu, pod dohledem GVKB umělé inteligence, je se svými egoistickými nápady v pytli, a nepomůže mu nic. Je třeba začít škrtat náklady na ty, co jsou nahoře, a tak globálně dáme egoistické mozky lidi, co jsou nahoře, do pytlů, aby byli konečně v pytli. 
 
Už bylo dost; válek, revolucí, konfliktů, vandalismu, terorismu, extrémismu, rasismu, centralismu, atd. všemu bude vládnout jenom GVKB systém s umělou inteligencí on to lidem spočítá a lidi budou makat, tak jako zaměstnanci v Amazonu, místo výpovědi za pomalost a chyby, zde bude recyklování na substrát. Lidí je na světě jako much, a tak se budou po milionech průmyslově zpracovávat na substrát, nejsou sociální ubožáci, tak nejsou už s ubožáky ekonomické problémy.

Ano, všichni lžou

P1080011

Nelžou ale jenom lidi, se lží se setkáte i v přírodě, a to bohužel i tam, kde byste lež vůbec nečekali! Vše je zde mince co má rub a líc, pokud je zde pravda tak zde musí bít i lež, pokud je zde život, tak zde musí být i smrt, atd. Myslíme a konáme podle situace, pokud máme výhody a jistoty, stáváme se na nich závislými, a tím se z nás stávají většinou i paraziti, co lžou tomu, na čem parazitují. Aby někdo mohl být nahoře, musí být jiný dole, nejde postavit ekonomiku a politiku tak, že nikdo nebude dole, to je utopie. 

Všechny snahy o svobodu a rovnost jsou naivní, a tak musí v praxi selhat, tak jako jsou ve sportu kategorie, a dobře se má ten, kdo je v první kategorii, tak i u lhaní, je první kategorie, a ten kdo je zde; králem, šlechticem, prezidentem, ministrem, předsedou, celebritou, ředitelem, advokátem, atd. ten se má velmi dobře, protože je profesionálním lhářem. Podívejme se na; války, revoluce, konflikty, atd. zde pomocí násilí někdo získává výhody a jistoty, život je evoluční experiment, ve kterém je každý člověk jenom pokusným levným materiálem, který je zde evolučně dočasně. 

Ano každá politická a náboženská ideologie, to je jenom egoistická strategie, pomocí které mocná elita parazituje na bezmocné spodině! Neustále se vlci vydávají za pastýře, aby mohli snadno na ovcích parazitovat, vlci říkají ovcím, že bude už brzo líp, zapomínají ale dodat to, že líp bude jenom mocným a bohatým vlkům, a ovcím bude hůře. Proč kandidáti na prezidenta, nechtějí pracovat v Amazonu, zde by mohli ukázat svoje vysoké kvality.

Ano, je výhodné mít výhody

P1070988

Evoluce je o úspěchu, pro dosažení úspěchu je výhodné mít výhody, podívejme se na masožravé rostliny, mají evoluční výhodu v tom, že získávají zdroje novým způsobem, přijít s něčím novým, o tom to je! Ego se chce mít dobře, v toužení je zdroj soužení ega, když vše selhalo, je třeba přijít s něčím novým a to realizovat, podívejme se na Internet, jde o něco zcela nového, a ten kdo má přístup na internet, ten je ve výhodě. 

Člověk je tím jaké zde on má výhody, základní výhodou jsou hodnotné vědomosti a zdraví, bez hodnotných vědomostí a zdraví, je člověk jenom zvíře s nulovou hodnotou, pro společnost. Podívejme se na volbu prezidenta republiky, mají kandidáti na prezidenta hodnotné vědomosti a zdraví? Kandidáti na prezidenta nemají hodnotné vědomosti a zdraví, na prezidenta kandidují politické mrtvoly, co jsou zde na dočasné dovolené. Jak vůbec mohlo dojít k tomu, že na prezidenta kandidují politické mrtvoly, co jsou zde na dočasné dovolené? 

Selhala zde státní kontrola, která měla zablokovat politickým mrtvolám, možnost kandidovat na prezidenta republiky, je to, jako když selže kontrola u počítače a do počítače se dostanou viry, ano kandidáti na prezidenta to jsou virulentní viry, které je třeba optimálně eliminovat. Jak došlo k tomu, že je náš politický a ekonomický systém globálně dlouhodobě zavirovaný, a tak máme už dlouho všichni blbou náladu? 

Příčinou je strach, strach z nás udělal ubožáky, co nejsou schopní eliminovat parazitující viry, v přírodě není strach a tak jsou tam viry eliminované! Co je příčinou toho, že máme strach eliminovat parazity? Příčinou strachu je degenerace, velmi dlouhou dobu žijeme jako ovce, a tak jsme zdegenerovali, a volíme si za pastýře staré vlky. Komu není od GVKB rady, tomu není už bohužel ani pomoci, zase jako ovce si zvolíte staré vlky, aby vám vládli, a tak budete mít jako ubohé ovce blbou náladu.

Ano, vše co je staré to eliminujeme

P1080010

Neustále se v myšlení už velmi dlouho vracím k problému nahrazování starého novým, je to jako s automobily, automobil se má využívat každý den a po třech letech se má nahradit za nový automobil. Zdánlivě je to plýtvání, vždyť by nám mohl automobil sloužit dlouhou dobu? Jde zde o priority, pokud je pro nás kvalitní auto prioritou tak nahradíme staré auto za nové, pokud pro nás není kvalitní auto prioritou, tak budeme auto používat mnoho let, a budeme je neustále opravovat. 

Proč nám nezáleží na kvalitě? Nezáleží nám na kvalitě, protože jsme dole, ten kdo je nahoře tomu záleží na kvalitě, dostat se ze dna na vrchol je možné jenom díky kvalitě, vyhodnocoval jsem zániky podniků a národů, vždy jsem dospěl k tomu, že za zánikem bylo to, že jim nezáleželo na kvalitě. To je jádro problému u zaostalých lidí a zaostalých národů, jak je někdo dlouho dole, tak začne kašlat na kvalitu. 

Války a konflikty srazí lidi dolů na mnoho let, a tím začne upadat kvalita, většina lidí řeší problém s depresí zbabělým útěkem ke konzumaci alkoholu a tabáku, nebo svatou vírou v zázraky, lékaři to řeší léky na deprese, ale tyto léky příčinu deprese neodstraní. Člověk je invazní egoistický druh, a v tom je jádro problému, jsme obrazně jako medúzy co vytvořili rybářům mnoho problémů. 

V nekvalitní společnosti nejde být úspěšným, protože ti co jsou neúspěšní, vás škodolibě eliminují, vše vždy nakonec musí skončit zákonitě válkou, bohužel i na válce se dá vydělat, vše je zde jenom obchod a divadlo, obyčejný člověk je zde jenom nekvalitní loutkou s nulovou hodnotou. 

Elity se perou o hodnoty, a miliony lidí zbytečně ve zbytečné válce umírají, nejdříve jsme bojovali s divokými zvířaty, a když jsme nad zvířaty vyhráli, tak jsme začali bojovat mezi sebou, záminka k válce se vždy snadno najde, mír je jenom krátká doba mezi válkami. Blíží se ale doba, kdy se do války nasadí roboti, nakonec vše skončí tak, že zde v civilizaci místo lidí budou už jenom autonomní roboti, na dobíjecí baterie.