Ano, váš odpor je marný, budete globálně digitalizováni

IMG_8625

Jsi nula díky mnohému, co tě omezuje. Naše konzumní civilizace se točí kolem omezování lidí v mnohém a omezování dělá z lidí nuly, co je to; ekonomika, politika, náboženství, filosofie, věda, reklama, školství, atd. jsou to sítě, které nás omezují a dělají z nás nuly, pokud se tomuto omezování postavíme, tak tvrdě narazíme. 
Obrazně si představme, že máme krám na vesnici a zde je omezený počet zákazníků, který má omezené ekonomické zdroje, můžeme sice krám zavřít, a odejít do města, zde ale narazíme za veliké obchody, a nijak si nepolepšíme. Podobné je to i s časem, pokud věnujeme čas jednomu tak na jiné už nemáme čas, omezení jako takové ale není problémem, pokud je omezení v normě, a je pod kontrolou, jak dochází k tomu, že omezení není v normě a pod kontrolou. 
Příčinou je zde hlad po úspěchu, je zde mnoho jedinců a mnoho organizací, co pro úspěch udělají cokoli, následkem je konzumní očistec ve kterém jsi nula! Odsuzujeme mnoho znásilnění ženy, ale mnohem horší je ekonomické znásilnění, pomocí dluhů, zde spravedlnost selhala, a nedokáže potrestat lidi a organizace, co nás pomocí dluhů znásilňují ekonomicky. 
Pracuj na doraz mnoho let, a když už jsi starý, tak se běž utopit, o tom je moderní konzumní civilizace, kde dostaneš starobní důchod v 70 letech. Je to ekonomická hra, kterou musíš přijmout, jinak skončíš na okraji společnosti jako bezdomovec, mnohokráte zde bylo mnoho snah tento problém eliminovat, všechny tyto snahy se ukázaly jako naivní. 
Je třeba provést radikální změny, lidi vyplní dotazníky na internetu a po vyplnění se jejich těla eliminují v krematoriu, moderní digitální člověk nebude mít tělo, ale bude jenom programovou a databázovou konzervou ve virtuálním světě kde bude programátorem. Na fyzickou práci zde budou jenom stroje a roboti, nebude už potřeba na nic živý člověk, který by zde fyzicky a psychicky pracoval za mzdu. 
Podívejme se na to, jak je zde veliký nedostatek programátorů, a jak nikdo nechce zaměstnat lidi, co nemají vysokou školu, nebudeme se už rozmnožovat pomocí sexu, ale budeme se rozmnožovat virtuálně, ostatně podívejte se na děti, jak žijí ve světě počítačových her, a o tom to je. Evoluce je jako řeka událostí, každá přehrada na této řece je zde dočasně, váš odpor je marný, budete globálně digitalizováni.

Stvořitelem všeho je ekonomika

IMG_8626

Ekonomika stvořila civilizaci. Nejde si nevšimnout toho, že tam kde nefunguje ekonomika, tam lidi nežijí civilizovaně, vše souvisí se vším, jak si usteleš tak si i lehneš. Ekonomika to je věda o tom, jak amatérsky nechybovat, abychom amatérsky nechybovali, tak musíme poznat profesionálně, co je správné a co je chybné.
Základem pro poznání je trvalé profesionální přiblížení k tomu, co chceme do hloubky poznat, z dálky vše vypadá zcela jinak, z blízka poznáme to, co je hodnotné, a co je bez hodnoty. Nemůžeme sloužit mnohému, tím že sloužíme mnohému ztrácíme hodnotu, dobrota je žebrota, to čemu sloužíme, to i milujeme, protože jsme na tom závislí, pokud sloužíš tomu co je slepé a hluché, tak se z tebe stane slepý a hluchý ubožák, to je zde nejčastější chybou lidí, že slouží tomu, co je zde ubohé. 
Pokud je svatý pastýř slepý a hluchý, tak on špatně slouží svému stádu, jak je možné, že stádu slouží slepý a hluchý svatý pastýř? Každá civilizace se časem zhroutí díky chybám, které nechce opravit, pokud někdo na tyto chyby poukáže, a požaduje jejich okamžitou opravu, tak je za tu drzost okamžitě potrestán; ekonomicky, vězením, smrtí, atd. 
Stádo nesmí kritizovat slepého a hluchého svatého pastýře, protože pastýř je ovcím svatý, a tak má imunitu, a on zde bude ovcím pastýřem, dokud nezemře, a potom na jeho svaté místo nastoupí jeho děti, co jsou taky slepé a hluché. Stvořitelem všeho je ekonomika, není zde žádný všemocný Bůh, co je kouzelník první kategorie, který je v nebeském ráji obklopen anděly s křídly, a není zde po smrti očistec ani ráj, to jsou naivní pohádky pro hloupé děti. 
Ekonomiku nám nemůže zajistit vláda, složená jenom z lidí co jsou slepí a hluší, ekonomiku může, zajisti jenom globální digitalizace, kdy nám budou vládnout inteligentní počítače a inteligentní stroje, ten kdo nebude pracovat optimálně pro globální civilizaci, ten v civilizaci nebude ani mít co jíst. 
Nebude zde už možné parazitování člověka na člověku, bude zde konečně globální rovnost, každý člověk bude jenom globálním číslem, a pokud bude chtít jíst, bude muset optimálně pracovat pro civilizaci, podívejme se do přírody, zde ten kdo neslouží optimálně přírodě, ten je zde automaticky ekologicky eliminován. 

Proč se rozdělujeme na kasty a třídy?

IMG_8627

Lidi by se měli rozdělovat jenom podle potřebnosti pro společnost, můžeme vědecky a statisticky vypracovat globální certifikaci objektivní potřebnosti od jedničky po pětku. Ten kdo by zde nebyl potřebný, by dostal pětku a ten kdo by zde byl velmi potřený, ten by dostal jedničku, každý by musel na oblečení nosit povinně číslo potřebnosti, a třeba na určitá místa by lidi s číslem pět, měli zakázaný vstup, certifikace by se prováděla každý rok, v den narození člověka. 
Byl by inzerát, přijmeme ředitele banky, který má vysokou ekonomickou školu, a číslo potřebnosti jedna. Zaměstnavatel by si zjistil, že vaše číslo potřebnosti pokleslo z trojky na čtyřku, a tak by vám dal výpověď. Prioritním ukazatelem potřebnosti, by bylo kolik jsi za rok zaplatil státu na daních, potřebnost by se vypočítávala prioritně z ekonomických ukazatelů, jako je výška platu, výška bankovního konta, atd. těžko může zde být někdo potřebným, když on neplatí žádné daně, a ještě se snaží od státu získávat chytře peníze, pomocí chybného sociálního systému, a přivydělává si tím, že sbírá měď, tím že někde uřízne pilkou signalizační kabel a potom nejezdí železnice.

Ano, vaše štěstí je uzavřeno v konzervě

IMG_8628

Život je jako otevírání plechové konzervy, jde o to mít optimální systém, pomocí kterého konzervu otevřete. Toužíte po tom být v něčem nejlepší, protože se chcete mít zde dobře, vaše štěstí je ale uzavřeno v konzervě, a pokud nemáte optimální systém, pomocí kterého konzervu otevřete, tak nebudete šťastní. Otvírákem zde je vaše; tělesné, psychické, ekonomické, atd. zdraví, nemůže být šťastný ten kdo je nemocný! 
Vše je zde soutěž a boj o výhody a jistoty, v tomto boji uspěje ten kdo je zdraví to je logické, každý chápe co je to tělesná a psychická nemoc, ale mnozí nechápou, co je to ekonomická nemoc? Ekonomická nemoc je to, že máte chybné ekonomické priority, a tak si místo dobrého jídla a dobrého oblečení, koupíte raději; alkohol, cigarety, kafe, marihuanu, čokoládu, drahý mobilní telefon, drahé osobní auto, drahý veliký dům, atd. 
Nemocný není jenom jedinec, nemocný může být i veliký národ, nebo veliká korporace, nemoci jsou nakažlivé a tak vás může okolí nakazit mnoha nemocemi, mnohdy jedinou cestou k uzdravení je utéci z národa, který je mnoho nemocný, a byl tak zařazen statisticky mezi nemocné národy. 
Představte si, že se máte v zaměstnání dobře, ale nejednou je zde nový ředitel, který je idiot, a tak se máte v zaměstnání zle, pochopitelně si budete hledat jiného zaměstnavatele, jak je vůbec možné, že se zde stane ředitelem, nebo prezidentem idiot? Příčinou je zde svatá teorie, která nahradila potřebnou praxi, podívejme se na teoretické diplomové práce, jejich využití v praxi je logicky nemožné, teorie to je program plný chyb, který si neporadí s problémy, a praxe to je inteligence, která si s problémy poradí. 

Ano, eliminování nepřizpůsobivých idiotů je optimální

IMG_8629

Dobrota k nepřizpůsobivým idiotům má za následek krizi a tím i depresi u; ekonomiky, politiky, morálky, filosofie, vědy, psychicky, atd. nepřizpůsobiví idioti se nám globálně přemnožili, a tak je musíme logicky optimálně eliminovat, když to nejde už po dobrém, musíme to řešit po zlém. Podívejme se na porno stránky, je to normální, jak se zde nepřizpůsobiví idioti k sobě chovají? 
Je třeba zavést rozdělení lidí na kategorie, podle toho jak je člověk zde objektivně pro systém potřebný, zavede se každoroční certifikace potřebnosti a lidi budou muset na oblečení nosit číslo, které ukáže nakolik je zde člověk potřebný, všimněme si toho, že nepřizpůsobiví idioti jsou zde nepotřební, a podle toho s nimi musí i konzumní systém jednat a musí skončit jejich sociální a jiná podpora, jak si to zde uděláme takové to zde i budeme mít. 
Zavedou se na Sibiři GVKB převýchovné tábory pro nepřizpůsobivé idioty, zde budou mít vše pod kontrolou GVKB roboti s umělou GVKB inteligencí a každý bude mít na krku GVKB nesnímatelný digitální obojek, který bude nepřizpůsobivé idioty vychovávat, pomocí elektrošoků. 
Všude se zavede globálně digitální kontrola, která bude hledat nepřizpůsobivé idioty a policie je bude zatýkat a umísťovat do letadel co letí na Sibiř. Nikdo zde nebude mít imunitu a výjimku, kontrola lidí je základem pro fungující konzumní civilizaci, pevnost řetězu určuje nejslabší článek, a nejslabším článkem je zde nepřizpůsobivý idiot. 

Jak ochránit ekonomiku před idioty?

IMG_8630

Řešení je jednoduché zavedeme zde stejné; mzdy, ceny, zákony, předpisy, morálku, rituály, atd. jaké jsou ve Švýcarsku, ten kdo si nesežene zaměstnání, nebo soukromé podnikání, na plný úvazek, ten bude muset do měsíce, opustit se svojí rodinou republiku. Svět je veliký, a svět rád přijme idioty od nás, které zde nechceme zaměstnat, nebude zde žádná sociální podpora, nebudou zde invalidní důchody, bude zde jenom starobní důchod od 70 let, pokud bude zde mít někdo odpracováno minimálně 45 let. 
Je třeba ochránit ekonomiku před idioty, kterým nechtějí zaměstnavatelé dát platy, jaké jsou ve Švýcarsku, naše ekonomika nebude už dobrá k lidem, co si naši dobrotu nezaslouží. Stát potřebuje daně, aby mohl investovat do toho, co lidem pomůže se zde mít lépe, člověk je zbožím na pracovním trhu a pokud o zboží není zájem, tak se to zboží musí z trhu eliminovat. Takto zde už nebude nutno řešit otázku s bezdomovci a nepřizpůsobivými občany, protože tento ekonomický odpad, bude pomocí policie, vyhozen z naší republiky a návrat zpět bude nežádoucí. 

Kleptokratismus nerespektuje lidská práva

IMG_8631

Základním lidským právem je svoboda, život v ekonomickém vězení nemá logiku ani smysl, ten kdo zde má výhody a jistoty, uvrhuje do nevýhod a nejistot ostatní, nadbytek vytvoří nedostatek. Jeden den našeho prezidenta Miloše Zemana, stojí naši konzumní společnost tři miliony korun, to je objektivní statistika. Dále zde máme obrovské množství státních dobře placených zaměstnanců, a mnoho soukromých firem, zajišťuje servis státu, a jeho zaměstnancům, mnoho firem je propojených se státem, a díky státu zde má výhody a jistoty, následkem je logicky bída a deprese. 
Často se obecně hovoří o mocenské pyramidě, u které na vrcholu pro elitu ráj, a dole v základech pyramidy je konzumní očistec, ve kterém pracují lidi za ubohé mzdy, ze kterých není možné normálně žít. Co se v ekonomice děje, pokud se zvýší ceny a poplatky, a nezvýší se zaměstnancům platy? Nastává okamžitě veliká konzumace chemických drog, někde je místo drog víra v boha, sekta a náboženství, je svým způsobem taky psychická droga. Pokud se národ dostane pod vliv drog, tak je dílo ekonometrické zkázy dokonáno, ze státu se takto stává veliká psychiatrická nemocnice, kde nikdo už není psychicky zdravý. 

Ano, lidská genetická hlava je zastaralý model

IMG_8660

Zájem celku je nad zájmem jedince, není důležité, co nějaký jedinec miluje, protože to potřebuje, důležité je, aby jedinec dělal to, co celek potřebuje. Je třeba zdegenerované hříšníky převychovat na tak, že už nebudou myslet a žít hříšně, zájmem GVKB celku je vědět co je zde chybou, a preventivně vše chybné eliminovat už v zárodku. 
Každý člověk při převýchově dostane GVKB digitální hlavu, a když jeho tělo bude už zastaralé nebo nemocné, tak GVKB hlava dostane nové tělo, geneticky upravené a naklonované, sexuální rozmnožování bude už eliminované. Všechny GVKB hlavy budou bezdrátově propojené v reálném čase, a budou vytvářet decentralizovanou umělou globální GVKB inteligenci. Kult chybného egoismu bude na věčné časy eliminován, a ten druhý nebude nám už problémem, lidská genetická hlava je zastaralý model!

Život je o tom být potřebným

IMG_8659

Zde se ten kdo něco jistě neví, ptá cizích lidí na odpověď, na jeho soukromé problémy a lidi správnou odpověď neznají, je to obrazně jako když potřebujete náhradní díl na osobní auto, tak se nebudete logicky v potravinách ptát, kde mají náhradní díl na vaše auto. Zde je totiž jenom prodejna základních potravin, a neprodávají se zde náhradní díly na auta, na internetu je veliká nabídka informací a programů, vyhledávače vám s vyhledáváním stránek a specializovaných informací pomohou. 
Nejčastěji je zde naivní otázka od adolescentů, pokud adolescent takovou otázku položí jiným adolescentům ve svém okolí, tak dostane ubohou odpověď a zde dopadne většinou stejně, a nechápe, že chyba je v tom, že se špatně ptá, na špatném místě. Komu není rady tomu nelze ani pomoci, uzavřeli jste se do svého světa adolescence, a dokud se nestanete dospělými, které zajímá to, aby byli zde profesionálně potřebnými, tak budete mít deprese. 
Problém ekonomické a ideologické zaostalosti je problémem adolescence, 99% lidí na světě je ve svém myšlení a konání adolescenty, adolescentem může být dokonce i prezident nebo ředitel, pouze 1% lidí na světě není adolescenty, protože myslí jako dospělý člověk. Dospělost je o tom být profesionálně potřebným, a díky tomu se zde mít i velmi dobře, život je o tom být potřebným. K čemu je produkt, který nikdo nepotřebuje? 
Mnoho lidí zde má vysokou školu, a nikdo je zde na nic už nepotřebuje, jak je to proboha možné? Hodnotu má to, čeho je zde málo, pokud je zde mnoho lidí, co mají vysokou školu, tak nemá už vysoká škola hodnotu pro zaměstnavatele. Na internetu je mnoho stránek, které nikdo nepotřebuje, protože tyto stránky nemají žádnou hodnotu, hodnotu má originální zboží a originální člověk, k čemu je nám kopie originálu, nebo člověk, který jenom uboze kopíruje nějaký hodnotný originál, který je nám svatý. 

Digitální negramotnost je třeba eliminovat

IMG_8658

Na počátku lidské civilizace byla naše schopnost komunikovat pomocí řeči, a později jsme se naučili i; číst, psát, počítat, atd. Abychom si ulehčili život začali jsme vynalézat; nástroje, stroje, technologie, vědu, techniku, umění, atd. každá doba byla vytvořená novými vynálezy, zprvu jsme mnoho využívali dřevo a keramiku, a později jsme začali mnoho využívat železo a sklo, svět se začal stávat velmi složitým, vyrobili jsme atomové ponorky, co nesou rakety s atomovými zbraněmi, a jsou zde i raketoplány, taky jsme zavedli; rádio, televizi, notebooky, tablety, internet, mobilní telefony, digitální fotoaparáty, léky na nemoci, atd. Nabídka zboží a služeb je natolik rozsáhlá že jenom specialisté se v ní mohou vyznat. 
Mnoho lidí ale zamrzlo v minulosti a neuvědomují si to že jsou digitálně negramotní, nejhorší je pokud je digitálně negramotný někdo kdo je zde vysokou autoritou. Je třeba začít globálně lidi digitalizovat, každý člověk vyplní na internetu dotazníky a potom bude jeho tělo eliminováno v krematoriu, protože on už zde bude zbytečný. Místo lidí co jsou digitálně negramotní, zde budou v civilizaci jenom GVKB roboti, s GVKB umělou inteligencí, informace z globální digitalizace lidí, se optimalizují a umožní plynulý přechod na digitální GVKB kulturu ve které už nebudou lidi, neberte si to osobně, GVKB roboti proti vám nic nemají, je to jenom evoluční proces, který nahrazuje nové za staré.