„Proti hluposti se bojovat musí, ale vyhrát se nedá!“ Jan Werich
Ano, vše je divadlo s maskami na tvářích – Guru Vit Kouba Bhagavan