Ano, nejslabším článkem systému je zde ekonomika

Když se zhroutí ekonomika tak může i dojít k zániku kultury, v minulosti se to už mnohokráte stalo, co je příčinou zhroucení ekonomiky? Příčinou je vždy ekonomické otroctví, které vede k zhroucení ekonomiky, potlačovat vzpoury ekonomických otroků pomocí policie a armády to není správné řešení.  Malá kupní síla signalizuje, že je zde skryté ekonomické otroctví, když je malá kupní síla, tak se omezují investice, a tím se začíná ekonomika hroutit. Celý článek Ano, nejslabším článkem systému je zde ekonomika

Ano, ekonomika je zde nemocná

Každá nemoc je způsobená špínou, proto se při léčení dbá na čistotu, kultury lze rozdělit na čisté a špinavé, ve špinavých kulturách je ekonomika nemocná a lidi se snaží z této kultury emigrovat do čisté kultury. Podívejme se na dobu, kdy zde vládli dlouho soudruzi, a byla zde povinná vojenská služba, kdy dva roky musel mladý člověk, sloužit státu jako voják zadarmo!  Práce zadarmo je tam, kde je špinavá ekonomika, Celý článek Ano, ekonomika je zde nemocná

Ano, víra dokáže zázraky

Mnozí skeptičtí cynici, sebejistě mediálně prohlašují, že víra nemůže dokázat zázraky, a tvrdí, že vědecky dosud žádný zázrak u víry nebyl doložen. Je pravdou, že díky víře nebudete chodit po vodní hladině, to je už porušování svatých přirozených pravidel, které není zde možné, víra ale může dokázat to, že budete v nějaké specializaci nejlepší, to neporušuje svatá přirozená pravidla. Víra nám umožní překonat mnoho problémů a depresí na cestě k Celý článek Ano, víra dokáže zázraky

Ano, ekonomika je o výhodách

Jak se dostat na ekonomickou špičku? Představme si obrazně globální ekonomiku jako pyramidu, kde na vrcholu je ekonomický ráj, a v základech pyramidy je ekonomické peklo. Ekonomika je o výhodách, ten kdo má výhody ten je na ekonomickém vrcholu, ten kdo výhody nemá ten je na ekonomickém dně, ostatně nejde o nic nového pod sluncem, podívejte se do přírody, zde to funguje stejně už od té doby, co příroda zde Celý článek Ano, ekonomika je o výhodách