Ano, tvoje subjektivní pravda není objektivní

P1050231

Každý člověk má svojí subjektivní pravdu a následkem je logicky konflikt, o to kdo má zde vlastně objektivní pravdu? Objektivní pravdu má vesmír a příroda, jsou to obrovské systémy, které mají svá pevná pravidla, co se nemění podle situace, to co je zde malé, se musí podřizovat situaci, ve které existuje, a tak to má subjektivní pravdu. Naše subjektivní pravda, je založená na pravidlech, ze kterých vznikají pravidelnosti, ekonomika se nám snaží vnutit ekonomická pravidla, politika se nám snaží vnutit politická pravidla, morálka se nám snaží násilím vnutit morální pravidla, rodina se nám snaží vnutit rodinná pravidla, škola se nám snaží vnutit školní pravidla, atd. všude se snaží o to nám přeprogramovat mozek pomocí subjektivních pravidel, a následkem je to, že už nevíme vůbec, jaká pravidla jsou pro nás optimální. 
Tak jako je možné násilím poškodit tělo, tak je možné násilím poškodit i psychiku, tento svět je postaven na manipulaci pomocí odměny a trestu, v centru jsou mocní a bohatí sobečtí manipulátoři, co parazitují na těch, co jsou daleko od centra, a tak je jejich život ubohý. Stvořitel člověka není nad námi na nebesích v ráji, ale Stvořitelem je náš inteligentní mozek, inteligence je schopnost změnit sám sebe tak, že se přizpůsobíme optimálně nové situaci, ve které existujeme, to co se nepřizpůsobí, má zde smůlu, a musí to zaniknout. Proč se cikáni nepřizpůsobí EU pravidlům? Cikáni jsou evolučně velmi zaostalí a z hovna nikdo bič neuplete, nemá smysl se snažit cikány násilím změnit, smysl má jenom je eliminovat násilím z EU, svět je veliký a třeba v Indii by se jim mohlo líbit, protože je to místo, odkud oni do EU přišli. 

Ano, díky moudrosti uskutečníš svoje sobecké představy

P1050185

Potřebuješ uskutečnit svoje sobecké představy, jenže narážíš na veliké problémy, se kterými si neumíš poradit, věř tomu, že ostatní jsou na tom zde stejně, pochop, že tento konzumní svět zde není proto, abys mohl snadno uskutečňovat svoje sobecké představy, tento svět je zde proto, abys mu otrocky pokorně sloužil, a ukázal tomuto světu, že to co tě nezabije, to tě posílí do nového boje o to, co miluješ a potřebuješ. 

Nechtěj změnit to, co je okolo tebe, chtěj změnit jenom sebe, sebe můžeš změnit jenom pomocí toho, že se přiblížíš sám k sobě, a poznáš svoje klady a svoje zápory, nauč se brát sám sebe objektivně, v něčem jsi dobrý a v jiném nejsi dobrý, každý zde má svůj evoluční osud, a nemůže jít cestou, kterou mu jeho osud neurčil, to je základ, který musíš dokonale pochopit. Ten druhý je blázen, to je základní klíč k pochopení druhých, nevěř nikdy tomu, že ten druhý je normální! 

Každý člověk je originál, který žije originálním životem, z dálky mohou lidi vytvářet dojem, že jsou normální, to je jenom pokrytecké divadlo, které skončí v okamžiku, kdy se k druhým mnoho psychicky přiblížíš. Z díla poznáš objektivně, co ten druhý zde je, většina ubožáků jenom umí kopírovat díla cizích ubožáků, je to velmi snadné být řemeslníkem, který jenom kopíruje to, co je možné nějak prodat druhým.

Je to ale velmi těžké být umělcem, který je psychicky sám sebou, a tak je jeho dílo originálem, který budou řemeslníci mnoho kopírovat. Pamatuj si, že zadarmo je zde jenom to, co nemá žádnou hodnotu, zlato zde nikdy nikde nebylo zadarmo, protože zlato má hodnotu, nepoučuj se ze svých chyb, pouč se z chyb druhých, nejčastější chybou druhých je pyšnost a lakomost, být pokorným a štědrým to je moudré a díky moudrosti uskutečníš svoje sobecké představy.