Manuál jak se změnit k lepšímu?

P1050162

Buď tím čím jsi a nesnaž se být tím, čím nejsi, jakmile jsi začal být tím, čím nejsi, tak ses dostal do začarovaného kruhu toužení a soužení, okolí se snaží neustále o to, aby ses mu pokorně přizpůsoboval, a tvoje dobrota je příčinou tvojí žebroty. Základem je rozlišit kdo je bližní a kdo není bližní, k bližním se chovej dobře, a k těm co nejsou tvoji bližní, se nemusíš chovat už dobře. 

Tvůj život je o tom čemu slouží, neboj se ukončit sloužení tomu, co se snaží na tobě jenom parazitovat a hledej si sloužení tomu, na čem budeš moci parazitovat, klíčem k pochopení myšlení lidí je parazitování lidí, čím více je člověk silnější tělesně a duševně, tím větší je u něj snaha o to parazitovat na cizích lidech, tak dlouho dokud je to možné, následkem jsou logicky konflikty, které mohou způsobit revoluci nebo válku. 

Život není ideální, protože je to evoluční experiment, jehož jsi součástí, ten kdo zde amatérsky chybuje, ten si o problémy koleduje. Nejčastější chybou je nedomyšlenost našich rozhodnutí, investujeme chybně čas a peníze, protože něco milujeme, nebo nás ovlivnila reklama, proč si kupovat knihu, když si ji lze půjčit v knihovně.

Budoucnost směřuje k tomu, že si budeme mnohé jenom půjčovat, a kupovat si budeme jenom to, co se nám nevyplatí si půjčovat. Proč by měli organizace a podniky mít trvalé zaměstnance, když by zde byla globální půjčovna zaměstnanců, prezident by onemocněl, a tak by půjčovna zapůjčila náhradního prezidenta republiky, každý je dneska snadno nahraditelný.

Ano, většina tělesných nemocí je způsobená depresí

P1050207

Statistika a věda jasně prokázala to, že většina tělesných nemocí má příčinu v depresi, lidi co mají často deprese, jsou mnohem více nemocní, a logicky i umírají o mnoho let dříve, než lidi co deprese nemají. Následkem deprese je i degenerace a vymírání populace, mohli bychom dokonce říci, že největším problémem konzumní civilizace je deprese. 

Deprese nepostihuje ale jenom jedince, v depresi je i; ekonomika, politika, morálka, filosofie, věda, školství, zdravotnictví, doprava, rodina, atd. zdrojem naší deprese je nejvíce extremismus v nás a kolo nás, je to tak snadné používat extremismus jako lék na problémy, jenže vše co dáváme to i nazpět dostáváme, a tím se dostáváme do začarovaného kruhu. 

Podívejme se na revoluce a války, proč nedokážeme vyřešit vztahy bez násilí, proč ten kdo je moudřejší, neustoupí hlupákům? Problém je nejspíše v tom, že zde moudrost trvale globálně zmizela, protože si jí lidé nevážili, a tak zde zbyla jenom hloupost. 

Z dálky může hlupák vypadat jako moudrý člověk, proto je zde veliká snaha o to, abychom se nemohli z blízka přiblížit ke svaté elitě, která je v centru tohoto konzumního systému a z tohoto centra rozhoduje o nás bez nás, ano, ryba smrdí od hloupé hlavy! 

Podívejme se třeba na osobní stránky, které má elita na Facebooku, z těchto stránek okamžitě poznáváme velikou hloupost elity a celebrit. Proč je u nás nejnižší kupní síla v EU? Prý si nezasloužíme veliké mzdy, protože jsme hříšníci, co musí za trest trpět v tomto ekonomickém očistci, naším prioritním hříchem je prý to, že věříme tomu, že láska a pravda, zvítězí nad nenávistí a lží.

Je zbabělost naší národní vlastností?

P1050195

Podívejme se na statistická data z naší minulosti a na naše kulturní dědictví, už mnoho století se chováme jako zbabělci a to jistě musí mít nějakou příčinu? Tou příčinou je cynismus a skepse, pochybování a předsudky jsou v našem myšlení jako doma, příčinou je to že jakékoli pokusy o to, abychom se zde měli lépe, se ukázali jako marné a naivní, jako by nám sudičky určili to, že zde musí být trvale blbá nálada, a že budeme muset proto kouřit mnoho cigarety, a pít mnoho alkoholické nápoje. 

Neustále se zde vše měnilo zcela zbytečně a změny nevedli k lepšímu, média nám tvrdí jak se máme dobře, ale zamlčují nám to, že kupní síla lidí co žijí třeba ve Švýcarsku je mnohonásobně větší a my zde pracujeme jenom za ubohou sociální almužnu, a tak máme veliké dluhy, peníze z naší práce odházejí do Švýcarska na konta těch, co zde na nás parazitují díky tomu, že jim to tento ubohý ekonomický a politický systém umožňuje. Jsme zde jenom rozvojovou banánovou republikou, ve které mocní a bohatí kolonialisté rozhodují o nás bez nás. 

Nejlepší by bylo, pokud bychom odsud odešli směrem na západ a přenechali naši zemi lidem z východu, problémem je že na západě nás nepřijmou s otevřenou náručí, protože oni zde mají sami nadbytek vlastních mladých lidí, pro které nemají dobré zaměstnání. Jak to udělat aby se zde konečně měli lidi lépe? Řešení je prosté, odsuneme ubožáky z naší republiky na Sibiř a darujeme naši zemi Německu, takto se zde budou lidi mít konečně lépe, mnozí namítnou, že tím zanikne naše národní kultura, to je pravda, ale peníze jsou zde na prvním místě, a peníze zde v EU nikomu nesmrdí.

Všude platí, poroučí ten, kdo útratu zaplatí

IMG_7807

Je zbourání moderního vepřína v Letech správné? Cikáni (Romové) tvrdí, že na místě kde stojí tento vepřín, za druhé světové války zemřelo zbytečně mnoho cikánů, díky zlé válce, ve válce lidi hrdinsky umírají to je normální, už mnoho tisíc let, a pokud bychom měli stavět pomníky všude, kde lidi za války nebo za revoluce hrdinsky umírali, tak bychom neměli dostatek půdy na zemědělství a výstavbu měst. 
 
Lidi jsou si rovní ve smrti, nazí se rodíme a nazí umíráme, stavět drahé pomníky, je plýtvání penězi, které náš stát stejně nemá, protože on má veliký státní dluh, peníze se musí využít prioritně na to, co lidem bude ekonomicky prospívat, tedy na výstavbu; vepřínů, továren, škol, bytů, atd. lidi dneska potřebují dobré jisté zaměstnání, to je pro stát prioritou, a pokud se cikánům u nás nelíbí, protože nechceme zbourat vepřín, mohou od nás odejít jinam, nikdo je zde nebude násilím držet, třeba na Slovensku je rádi uvítají, zde mají české cikány velmi rádi. 
 
My jsme tady doma už mnoho tisíc let, a cikáni zde nejsou doma, to si musí konečně cikánští aktivisté konečně uvědomit, cikáni zde jsou na dočasné návštěvě, a jako návštěvníci z daleké ciziny, se zde musejí slušně chovat, jinak je naložíme do letadel a pošleme je zpět do jejich rodné Indie, a tam budou mít konečně klid od toho, že je jim v EU a USA mnoho ubližováno. Všude platí, poroučí ten, kdo útratu zaplatí, pokud cikáni zde nechtějí zaplatit zbourání vepřína v Letech, tak nemohou logicky poroučet, a mohou si jít stěžovat na nádraží do lampárny.

Ano, politika je šachová hra

P1050196

Voliči sledují politiky, jak se snaží dát mat konkurenci, jde o to být lepším šachovým hráčem který je zkušený a inteligentní, základem zde je pochopit situaci a optimalizovat strategii boje na politické šachovnici, často je to trpělivé čekání na to že konkurent udělá chybu, protože nedomyslel svoje rozhodnutí díky spěchu nebo díky nedostatku informací. 

V mnohém se to podobá tenisu, jde o to být prostě koncentrovaný na náročnou hru a nevypadnout z role, kterou politik zde hraje. Pokud chci dělat cokoli profesionálně tak nemohu při tom dělat i mnoho jiného, nevěřte tomu, že když si vše zorganizujete, tak tím toho více zvládnete. Je to jako s politiky co sedí na mnoha židlích, aby si tak nahrabali co nejvíce peněz, práce takového politika potom za moc nestojí. 

Nelze sloužit mnohému dobře, když se jednomu mnoho věnujete tak jiné zanedbáváte, každá lidská práce je sloužení někomu nebo něčemu, mnozí si zde hrají na to, že jsou páni, a nafukují se pyšně, protože mají výhody a jistoty, které si nezaslouží. Jenže každá mediální bublina jednou praskne, a potom se ukáže to, že v centru společnosti byli jenom bezcharakterní kariéristi, co sobecky parazitovali na chudém pracujícím lidu. 

Politika je obrazně jako vlak a tento vlak může být; rychlík, osobní vlak, nákladní vlak, vykolejený vlak, jsou národy jako třeba Švýcarsko, které je rychlíkem, a jsou jiné národy, jako je Kuba, která je vykolejeným vlakem. Naše sociální politika je jako nákladní vlak, který jede pomalu, a často musí stát, a čekat na to, až bude volná kolej, nevolte proto takové politiky, díky kterým zde bude dlouho blbá nálada.

Cikánská demokratická socialistická republika

IMG_7818

Romové (cikáni) mají svůj národ, a tím národem je Srílanská demokratická socialistická republika, proč se nechtějí Romové vrátit zpět do svého národa, odkud zbaběle emigrovali před tisíci lety, všude dobře a doma je nejlépe. Vysvětlení je jednoduché, a to ekonomika, doma by se měli ekonomicky a sociálně velmi zle, migrace zde existuje od počátku vzniku života, je přirozené že si hledáme místa, kde se budeme mít lépe, ráj je tam, kde se máme dobře. 

Čína postavila kdysi dávno obrovskou zeď, aby neměla problém s cizinci, v minulosti byli běžné zdi kolem měst a kolem pevností, z toho je jasně patrné, že s cizinci zde byli často problémy. V minulosti byla naše socialistická republika směrem na západ zabezpečena vojensky hlídaným plotem, aby lidi od nás neutíkali na vyspělý kapitalistický západ, kde by se mohli mít naši lidi ekonomicky lépe. 

V současnosti má EU veliké problémy s ekonomickými imigranty z míst kde žijí fanatičtí mohamedáni, USA má zase problémy s ekonomickou imigrací z Mexika. Když se nad tím zamyslíme, tak ekonomická imigrace je snaha o to, utéci z ekonomického vězení, ve kterém se nám zle žije díky malé kupní síle, kterou způsobuje zaostalost a diktatura. 

Víte o tom, že polovina obyvatel na světě musí žít uboze díky malé kupní síle, je to život bez jistot a výhod, většinou to ekonomičtí ubožáci řeší konzumací drog, nebo je zde droga nahrazená svatou vírou v zázraky. Zajímavé je že tato sociálně slabá skupina lidí má hodně dětí, ale tyto děti se rodí do bídy a jejich naděje na lepší budoucnost je velmi malá. Děti jsou pro ubožáky jejich jedinou radostí, pro bohaté a mocné lidi je zase úspěch jedinou radostí a tak zde vyrůstají často rozmazlení jedináčci.

Ano, díky GVKB optimalizaci se nebude lhát a krást

Schránka 02

GVKB optimalizace restartuje od základů konzumní civilizaci, místo lidí zde budou GVKB roboti, člověk je už z hlediska optimalizace natolik zastaralým systémem, že jej nelze už optimalizovat fyzicky a psychicky. Podívejme se do průmyslu zde je nasazování robotů a manipulátorů základem optimalizace. 

Už zde nebudeme demokraticky rozhodovat o tom, kdo bude dělat zde prezidenta nebo ředitele, ale bude se pomocí umělé inteligence rozhodovat o tom, kolik GVKB robotů je třeba použít pro nějaký podnik nebo pro organizaci. Výhodou robotů je univerzálnost, robot se bude moci snadno a rychle optimalizovat pro jakékoli zaměstnání a nebude mu to nijak vadit. Logicky je zde otázka, a jak dopadnou lidi, když je nahradí roboti? Lidi budou pomocí GVKB dotazníků naskenováni a po naskenování se jejich těla v krematoriu eliminují. 

Informace získané ze skenování budou využité pro GVKB umělou inteligenci, vše je zde z hlediska evoluce dočasně, trvale zde jsou jenom vesmírná klasická pravidla, která platí pořád bez ohledu na to, jak zde jsou dlouho. Lidská pravidla jsou závislé na situaci a se změnou situace se tato pravidla mění, život je evolučním experimentem, který smrt ukončuje, evoluce zde díky extrémům existuje, centralizace blokuje proces evoluce tak dlouho, až se zhroutí díky degeneraci a zaostalosti. 

Pokud budeme studovat to, proč někde roste kupní síla a jinde kupní síla klesá, tak zjistíme, že se vše točí kolem centralizace a monopolů, z veliké hromady je možno snadno sobecky brát, a nikdo to nepozná. Berte to pozitivně, díky optimalizaci se eliminují všichni vaši nepřátelé a konkurenti, pokud chceme, aby láska a pravda zvítězila nad nenávistí a lží tak musíme za to i zaplatit tím, že se staneme hrdiny, co obětují svoje zdegenerovaná těla, pro lepší budoucnost konzumní civilizace.