Kulty jsou návykovou toxickou drogou

Pokud se něco malé stane velikým, tak je to často uctívané jako kult, když bublina praskne, tak kult logicky zanikne. Všechny kulty, které člověk uctíval a uctívá, to jsou jenom informační a programové bubliny, které zde jsou dočasně, protože prasknou. 
Každý čas a prostor, má svoje kulty, a pokud někdo proti nějakému kultu vystoupí, tak je za tu drzost tvrdě uctívači kultu potrestán, moderním kultem se stala digitální technika, a tak digitální techniku uctíváme jako by byla svatá. Velikým kultem se dneska stali mocné a bohaté mediální celebrity, zde platí, sejde z očí sejde z mysli, celebrity jsou jenom loutky, které ovládá situace, ve které existují, někdo je velikou loutkou, a jiný je malou loutkou. 
Každý kult je jako kouzlo, dokud nevíme, jak to kouzlo funguje, tak ten kult milujeme a uctíváme, proto je zde logicky snaha lidem zatajit to, jak každý kult funguje, a proč nějaká celebrita, nebo nějaký produkt, zde kultem je. Klasickým kultem je Bůh, zde je velmi dobře utajeno tajemství kouzla, které zajišťuje tomuto svatému kultu, dlouhou a jistou globální popularitu. Bůh je dualita, která zde vše stvořila duální, a tak je zde; pravda a lež, dobro a zlo, svatost a hřích, samec a samice, život a smrt, atd. 
Bůh je svatým symbolem, a není to subjektivní osoba, se kterou bychom mohli hovořit, nebo ji zastupovat, pokud svaté knihy popisují Boha, jak hovoří, a dává lidem svaté rady, o tom co je správné, tak jde o svatou lež, pomocí které sobečtí kněží, dělají v z věřících idioty. Všechny kulty jsou návykovou toxickou drogou, která z věřících lidí dělá psychické ubožáky, pokud jsme začali bojovat proti konzumaci drog, musíme začít logicky i bojovat proti všem ubohým kultům, které na nás sobecky parazitují. 

Ano, stvořitelem všeho zde je dualita

Pokud je na tom někdo zle, tak věří, že se bude mít dobře, ten kdo je na tom dobře, ten filosoficky pochybuje, že se bude mít zle. Myslíme a konáme podle situace, ve které jsme, čím více je zde inteligence tím více je možné se situaci přizpůsobit. Lidi se snaží vytvářet na vše ideologické strategie, ve kterých malé množství elitních lidí ovládá veliké množství lidí, co nejsou elitní, takto vznikl nejprve náčelník a kouzelník, později vznikli království a náboženství. 
Jelikož v minulosti nebyl internet a bylo mnoho jazyků tak se civilizované kultury od sebe mnoho liší, s příchodem internetu se mohou lidi konečně dozvědět pravdu o tom, že jsou opice s korunou na hlavě a že stvořitelem všeho zde je dualita složená z; kladu a záporu, pravdy a lži, dobra a zla, samce a samice, dne a noci, života a smrti, moudrosti a hlouposti, čistoty a špíny, atd. Bible je tedy ukázkou zaostalosti myšlení našich předků, přirovnal bych Bibli k Windows 3, a já jsem už Windows 10.

Ano, víme jak myšlení mít pod kontrolou

Vzorem nám bude v digitální EU společnosti doprava a dopravní značky, bude zde EU symbol, zde se; nemyslí, myslí pomalu, myslí rychle, myslí na zábavu, myslí na práci, atd. pochopitelně zde budou EU předpisy pro myšlení, a EU řidičáky na myšlení, taky zde bude EU myšlenková policie, co bude kontrolovat ty, co myslí. Porušil jste EU předpisy o optimálním myšlení, tak zaplatíte velikou pokutu, taky zde budou EU technické průkazy na mozek, pokud nebude váš mozek v dobrém technickém stavu, tak nebude mozek možno používat v tomto konzumním systému, a jedinec s nemocným mozkem, bude muset existovat v mimo konzumní společnost. 
Optimální kontrola je základem pro každý digitální systém, a nestačí jenom kontrolovat lidská těla, musíme začít i kontrolovat genetické mozky, co na něco neustále myslí, zavedou se kontrolní rámy na mozek, jestli někdo nemá v mozku závadné myšlenky, a pokud se zde závadné myšlenky najdou, tak budou vymazány. Závadnou myšlenkou, jsou neslušná slova, nebo toužení po konzumování alkoholu a cigaret, taky se zajistí to, aby nikdo nevynášel z organizace hodnotné myšlenky, už zde nebude možnost říci, mě to dneska nemyslí, pokud vám to nebude myslet, díky konzumaci drog nebo léků, tak nebudete moci opustit svůj byt, protože nemyslící člověk, by mohl způsobovat svému okolí problémy. 

Ano, víme jak optimálně eliminovat globálně nezaměstnanost a bídu

Řešením je globální digitalizace, vše se globálně digitalizuje, protože je to ekonomické a moderní, je třeba globálně digitalizovat i lidi, každý vyplní na internetu GVKB dotazníky, a potom se dostaví do obvodního GVKB krematoria, kde eliminují jeho ubohé zdegenerované tělo, které zde už není evolučně potřeba, protože máme k dispozici z GVKB dotazníků informace o tom, kdo byl eliminován. 
Hodnotu nemá lidské tělo, ale hodnotu mají dneska jenom informace, které člověku umožňují zde existovat, takto konečně vyhraje láska a pravda nad nenávistí a lží, pokud zde není příčina tak zde nemůže být ani následek, místo lidí zde budou jenom GVKB roboti napojení neustále bezdrátově na globální GVKB systém. 
Mnoho lidí se pokusí zbaběle uniknout před digitalizací, proto se vyšlou mimo civilizaci GVKB roboti aby našli tyto zbabělce a zajistili jim digitalizaci, díky moderní vědě a technice, GVKB roboti najdou každého dobře utajeného civilizovaného člověka levně a rychle. 
Berme to stejně, jako to bral Ježíš Kristus, který obětoval hrdinsky svoje zdegenerované lidské tělo, aby on mohl být optimálně digitalizován, do svatého Křesťanského písma. Od pradávna se přeci přinášejí bohům lidské oběti, aby se bohové usmířili, a o tom to je, že se na nás bohové už mnoho hněvají, a tak jim obětujeme všechna naše těla. 

Je prioritní chybou být chudý v konzumní ekonomice?

Konzumní ekonomika od lidí očekává, že budou konzumovat zboží a služby ve velikém po celý život, pokud jsou ale lidi chudí díky nezaměstnanosti a ubohým mzdám, tak se konzumní ekonomika logicky zhroutí, když lidi neutrácejí peníze, tak výroba zboží a služeb zkrachuje. Snaha o to, aby zaměstnavatelé měli, co nejmenší náklady na zaměstnance, mají za následek bídu a nezaměstnanost, kde je zakopaný pes? Zakopaný pes je v centralizaci, kdy mocné a bohaté centrum přerozděluje moc a peníze tak, aby se mělo zde 1% lidí velmi dobře, a zbytek se má díky přerozdělování velmi zle, na jedné straně zde jsou pyšní a lakomí milionáři, a na druhé straně jsou žebrající bezdomovci, sytý hladovému nevěří. 
Prý kdo se snaží ten se zde má dobře, to je lež jako věž, samotná snaha nestačí, obrazně k čemu je vám snaha, když jste v ekonomickém vězení, ze kterého nelze utéci? Z člověka se stala věc, a jako s věcí se s člověkem i zachází, každý člověk je jako věc po narození systémem zaregistrován, a potom je mu přiděleno to, na co má podle svého systémového zařazení nárok. Pokud je zde revoluce nebo válka, ve které lidi po milionech umírají tak je to jenom statistika a není to žádná tragédie, lidi jsou z pohledu statistiky jenom věci, co zde jsou dočasně. Zloděj zde honí zloděje, a lhář považuje konkurenty za lháře, práce, u které se unavíte a ušpiníte, je poslední ubohý zoufalý pokus, jak si zde opatřit peníze na přežití. 

Proč jsou psi lepší než lidi?

Psi jsou lepší než lidi, protože nejsou sobečtí, sobectví dělá z lidí hříšníky, co jistě skončí v očistci toužení a soužení. Představme si, že by ve vysokých státních a podnikových funkcích, byli globálně jenom psi, na tyto vysoké funkce by se logicky vybrali ti nejpopulárnější psy ze psích soutěží, nebylo by třeba už dávat prezidentům a ředitelům vysoké platy, protože sobecká společnost by zanikla, a ve všech vysokých funkcích by byli globálně jenom psi. 
Takový pes do ničeho sobecky nemluví, a je spokojen, pokud jej máme rádi, sobečtí mocní a bohatí lidé by chtěli pořád do něčeho sobecky mluvit, a vytvářet zde; zákony, předpisy, regulace, výjimky, rituály, programy, databáze, atd. Nebyli by zde už; revoluce, války, krize, deprese, fanatici, mafie, elity, atd. podívejme se na boha, toho taky, nikdo, nikdy, nikde, osobně nespatřil, a přesto je on největší svatou autoritou od počátku naší kultury. 
Ušetřilo by se za ochranku elity, a za veliká letadla, kterými politická elita po světě cestuje, mnozí namítnou, že je to naivní utopie, protože lidi, musejí mít lidskou elitu. Vše jde realizovat, pokud nejsme zbabělci, a víme, že se nám to vyplatí, každý by tak měl možnost, vzít na vycházku ven ředitele, nebo prezidenta, takto bychom mohli zrušit zbytečné výdaje, díky kterým se máme zle.
Člověk ve vysoké funkci napáchá vždy více škody než užitku, to je už statisticky a vědecky dokázáno, že moc a bohatství, je návyková droga, která dělá z lidí ubohé idioty. Ano, bude lépe, jakmile nám budou vládnout jenom psi, je třeba lidem zakázat možnost, zde něčemu sobecky vládnout. Lidi se naučí u kulatého stolu řešit svoje existenční problémy, je třeba optimalizovat politiku a ekonomiku na kost, takto konečně přestane být člověk člověku, vlkem. 

Ano, roboti jsou lepší než lidi

Každý problém má svojí příčinu, pokud zde jsou s lidmi problémy, tak příčinou je mocná a bohatá elita, která evolučně selhala. Je třeba restartovat civilizaci tím, že se lidi digitalizují a po digitalizaci se jejich těla eliminují, místo lidí v civilizaci zde budou jenom GVKB roboti. 
Roboti jsou vyrobení a nastavení, svět robotů funguje zcela jinak než svět lidí, mnozí namítnou, že nesmíme lidi eliminovat, protože lidi zde mají právo na život. Je třeba si uvědomit, že zájem evoluce je nad zájmem člověka, a evoluce potřebuje nahradit starý model, který dobře nefunguje, za nový model který dobře funguje. 
Všechny snahy o to, aby se člověk evolučně zlepšil, se ukázali jako naivní a marné, z hovna bič nikdo neuplete, o tom to zde je. Většina lidí na světě je zde díky digitalizaci už jenom na hovno, a lidí je všude jako sraček, je jenom logické to, že evoluce hovna spláchne do kanalizace, aby zde bylo vše tak, jak to má být. Nebude zde už konflikt mezi ideologiemi, ale bude zde konflikt mezi roboty a člověkem, v tomto konfliktu člověk prohraje, protože roboti jsou lepší než lidi.