Strach stvořil konzumní očistec

Potřebujeme odvážné celebrity a autority, co nemají strach bojovat za lepší budoucnost, mnoho subjektů a objektů, díky strachu zamrzlo v době ledové, a následkem je krize u; ekonomiky, politiky, umění, psychiky, atd. co inteligenci nezabije, to jí posiluje do dalšího boje, o tom je inteligence v nás a okolo nás. Problematika nepřizpůsobivých parazitů s tmavou pletí, se točí kolem jejich strachu, kterého se neumí zbavit, je třeba nepřizpůsobivé parazity, uvrhnout do takové existenční situace, ve které se zbaví svého strachu, ze složité fyzické práce, a tím se jejich zdraví a inteligence zlepší. 
Pokud něco nefunguje, je třeba to opravit, nebo vyměnit za to co funguje, podívejme se na to, co je zde úspěšné, a zjistíme, že úspěšné je to, co nemá strach bojovat o lepší budoucnost. Víra v; ideologie, zázraky, drogy, kulty, rituály, fetiše, mytologie, pohádky, pověry, atd. je nejčastější příčinou strachu, a zamrznutí v době ledové, nevěřte nikdy tomu, co jste si sami neověřili v praxi, slepá víra to je jistá cesta do očistce. 
Pravda je v přírodě a lidové moudrosti, ve svatých knihách, a učebnicích na školách, je jenom svatá lež, všemu zde kraluje evoluce, každý člověk je zde jenom ubohou nulou, na které dělá evoluce svoje pokusy, smrt to je ukončený evoluční experiment, po smrti zde už není ráj ani peklo, proto se snažíme zde žít, co nejdéle to jde. Pokud chceme naprogramovat stroje a roboty tak, aby byli inteligentní stejně jako lidi, musíme jim dát možnost svobodně bojovat, za lepší budoucnost, to co svobodně nebojuje, to jistě degeneruje, přej a bude ti přáno, dej a bude ti dáno, o tom to je. 

Ano, slepý a hluchý vůdce, je vaším častým problémem

Já se mám andělsky dobře, spal jsem v psychickém ráji velmi dlouho, a tak jsem velmi odpočinutý, každý se má tak, jak si to zde udělá, jde o to povznést se nad tento sobecký pekelný svět, a pozorovat jej z nadhledu, štěstí je v tom, být spokojen s tím co mám, nešťastný je ten, kdo je nespokojený s tím co má, toužení je soužení. Mnoho z vás touží sobecky po tom, být v mnohém nejlepšími, tím se sami odsoudili do role věčného psychického ubožáka, kterého závist v psychickém očistci spaluje, a tak jeho konzumní život, zde pro něj očistcem i je. 
Komu není od zkušeného anděla moudré rady, tomu zde není už ani pomoci, nezajímejte se o to, co je na povrchu, to je jenom obal, zajímejte se o to, co je skryto pod povrchem, jenom tak přestanete být pyšnými čerty, a stanou se z vás pokorní andělé. Pod povrchem je vše v pohybu, není zde pevný bod, na který se lze spolehnout, to co bylo včera nové, to bude zítra už staré, to co bylo včera správné, to bude zítra chybné.
Tento svět není stroj, který může sobecká elita naprogramovat k tomu, aby jí tento konzumní svět otrocky sloužil, tento svět je živý inteligentní systém, který každému zde určuje, co on zde smí a co nesmí. Vše co je zde živé, to je zde dočasně, trvale zde jsou jenom přirozené zákonitosti, které se nemění po miliony let, vše co je nepřirozené, to je dočasný evoluční experiment, slepý a hluchý vůdce je vaším častým problémem, hledejte si takové vůdce, co nejsou slepí a hluší.