Proč se rozdělujeme na kasty a třídy?

Lidi by se měli rozdělovat jenom podle potřebnosti pro společnost, můžeme vědecky a statisticky vypracovat globální certifikaci objektivní potřebnosti od jedničky po pětku. Ten kdo by zde nebyl potřebný, by dostal pětku a ten kdo by zde byl velmi potřený, ten by dostal jedničku, každý by musel na oblečení nosit povinně číslo potřebnosti, a třeba na určitá místa by lidi s číslem pět, měli zakázaný vstup, certifikace by se prováděla každý rok, v den narození člověka. 
Byl by inzerát, přijmeme ředitele banky, který má vysokou ekonomickou školu, a číslo potřebnosti jedna. Zaměstnavatel by si zjistil, že vaše číslo potřebnosti pokleslo z trojky na čtyřku, a tak by vám dal výpověď. Prioritním ukazatelem potřebnosti, by bylo kolik jsi za rok zaplatil státu na daních, potřebnost by se vypočítávala prioritně z ekonomických ukazatelů, jako je výška platu, výška bankovního konta, atd. těžko může zde být někdo potřebným, když on neplatí žádné daně, a ještě se snaží od státu získávat chytře peníze, pomocí chybného sociálního systému, a přivydělává si tím, že sbírá měď, tím že někde uřízne pilkou signalizační kabel a potom nejezdí železnice.

Stvořitelem všeho je ekonomika

Ekonomika stvořila civilizaci. Nejde si nevšimnout toho, že tam kde nefunguje ekonomika, tam lidi nežijí civilizovaně, vše souvisí se vším, jak si usteleš tak si i lehneš. Ekonomika to je věda o tom, jak amatérsky nechybovat, abychom amatérsky nechybovali, tak musíme poznat profesionálně, co je správné a co je chybné.
Základem pro poznání je trvalé profesionální přiblížení k tomu, co chceme do hloubky poznat, z dálky vše vypadá zcela jinak, z blízka poznáme to, co je hodnotné, a co je bez hodnoty. Nemůžeme sloužit mnohému, tím že sloužíme mnohému ztrácíme hodnotu, dobrota je žebrota, to čemu sloužíme, to i milujeme, protože jsme na tom závislí, pokud sloužíš tomu co je slepé a hluché, tak se z tebe stane slepý a hluchý ubožák, to je zde nejčastější chybou lidí, že slouží tomu, co je zde ubohé. 
Pokud je svatý pastýř slepý a hluchý, tak on špatně slouží svému stádu, jak je možné, že stádu slouží slepý a hluchý svatý pastýř? Každá civilizace se časem zhroutí díky chybám, které nechce opravit, pokud někdo na tyto chyby poukáže, a požaduje jejich okamžitou opravu, tak je za tu drzost okamžitě potrestán; ekonomicky, vězením, smrtí, atd. 
Stádo nesmí kritizovat slepého a hluchého svatého pastýře, protože pastýř je ovcím svatý, a tak má imunitu, a on zde bude ovcím pastýřem, dokud nezemře, a potom na jeho svaté místo nastoupí jeho děti, co jsou taky slepé a hluché. Stvořitelem všeho je ekonomika, není zde žádný všemocný Bůh, co je kouzelník první kategorie, který je v nebeském ráji obklopen anděly s křídly, a není zde po smrti očistec ani ráj, to jsou naivní pohádky pro hloupé děti. 
Ekonomiku nám nemůže zajistit vláda, složená jenom z lidí co jsou slepí a hluší, ekonomiku může, zajisti jenom globální digitalizace, kdy nám budou vládnout inteligentní počítače a inteligentní stroje, ten kdo nebude pracovat optimálně pro globální civilizaci, ten v civilizaci nebude ani mít co jíst. 
Nebude zde už možné parazitování člověka na člověku, bude zde konečně globální rovnost, každý člověk bude jenom globálním číslem, a pokud bude chtít jíst, bude muset optimálně pracovat pro civilizaci, podívejme se do přírody, zde ten kdo neslouží optimálně přírodě, ten je zde automaticky ekologicky eliminován.