Ano, ovce si zvolili za pastýře vlky, v beránčím rouše

Opravit nebo vyměnit, o tom je zde konzumní život, vše je zde dočasně, jenom změny v nás a okolo nás, zde jsou trvalou jistotou, všechny snahy o to, zastavit násilně řeku událostí, která nám přináší nepříjemné změny, se ukázali jako naivní marnost. Tento svět není automatický stroj, ve kterém jsi jenom ubohým utaženým malým šroubem, tento svět je živý systém, ve kterém je nekonečné množství řek, které přinášejí změny. 
Naše tělo je plné potrubí, a plné nervových spojení, vše v nás neustále proudí tam, kam je to potřeba, odložme subjektivní pravdy a podívejme se na tento svět objektivně, myslíme a konáme podle situace tak abychom se měli dobře, místo starého pojmenování lakomec, se nazýváme moderně ekonomy, nepříjemná pravdivá slova, jsme obratně nahradili příjemnými pokryteckými slovy, jenže vlk v beránčím rouše, myslí a koná jako vlk. 
Kdo je zde vlkem v beránčím rouše, poznáme z díla, dílem vlků v beránčím rouše je; přelidnění, nezaměstnanost, ekonomická emigrace, dluhy, protekcionismus, kasty, třídy, ligy, kategorie, byrokracie, bída, špína, dezinformace, deprese, drogy, prostituce, revoluce, války, epidemie, hladomory, terorismus, fanatismus, rasismus, centralismus, atd. tuční státní kapři si přeci nevypustí rybník, o tom to je že ryba smrdí od hlavy. 
Já za nic nemohl, já jsem jenom poslouchal příkazy elity, a tak jsem nahnal do plynových komor miliony židů, aby zde v Evropě, byla konečně jenom čistá árijská rasa. Alibismus je rakovinou moderní konzumní civilizace, elita jedná jako mafie, a tak si na rizikové akce, najímá levně hloupé kaskadéry, elitu poznávám z utrácení, pokud má někdo k dispozici soukromý zámek a soukromé letadlo s pilotem, tak jistě jde, o starého mocného a bohatého vlka, v beránčím rouše. Jenom hloupé ovce, si mohou za své pastýře zvolit vlky v beránčím rouše, jak si každý zde ustele, tak si i lehne. 

Prezidenti a ředitelé to jsou vlci v beránčím rouše

1
Nemocný nemůže uzdravovat nemocné, slepý nemůže vést slepé, hlupák nemůže radit hlupákům, atd. tak to zde je, jsou zde svatá pravidla, podle kterých tento konzumní svět funguje, pravidla to jsou databáze a programy a pokud jsou v programech a databázích chyby, tak programy a databáze chybují, to je logické. 
2
Podívejme se třeba na operační systémy pro počítače, většinou trvá otestování nového operačního systému tři roky, zde se dostáváme k tomu, že je většina programů a databází povrchních, protože jít při programování a vytváření databáze do hloubky, to je ekonomicky a časově velmi náročné, dalším problémem je zastarávání operačních systémů a databází. 
3
Potom je zde problém s tím že je zde v mnohém veliká rozmanitost a tak je třeba se rozmanitosti tohoto konzumního světa přizpůsobit a to není jednoduché a levné. 
4
Nastává doba zámků a klíčů, pokud si zaměstnavatel hledá zaměstnance, tak on potřebuje, aby byl zaměstnanec klíčem, který umí odemknout složitý zámek v konzumním systému, období ve kterém stačilo to, že byl zaměstnanec zdravý a silný, už ve vyspělých civilizacích skončilo. 
5
Dalším požadavkem na moderní zaměstnance je mobilita, končí období, ve kterém byl zaměstnanec trvale na jedné židli, přichází období, ve kterém musí zaměstnanci cestovat na veliké vzdálenosti, a bydlet dlouho mimo domov. 
6
Konzumní svět se stává neosobním, musíme spolupracovat s lidmi, které osobně neznáme, není ale zde ten co by se zavděčil všem, lidi se začínají rozdělovat podle schopnosti se přizpůsobit složité nové situaci, je zde globálně veliký tlak na to, aby z vysokých státních a podnikových funkcí odešli nepřizpůsobiví staří lidé, a nahradili je přizpůsobiví mladí lidé. 
7
Není zde; feudalismus, kapitalismus, socialismus, komunismus, centralismus, atd. je zde od vzniku člověka na této planetě jenom egoismus, všemu vládne to co zde má výhody a jistoty. 
8
Pravda je buď objektivní nebo subjektivní, každá lidská ideologie to je jenom subjektivní svatá pravda která je zde dočasně, lidová moudrost je zde objektivní trvalou pravdou, lid nemá potřebu lhát sám sobě.
9
Potřebu lhát má zde jenom ten, kdo zde má výhody a jistoty, díky tomu, že lže a krade, pod ochranou státu, nebo pod ochranou podniku, peníze přeci lakomcům nesmrdí, a za vším jsou v konzumní společnosti jenom peníze. 
10
Prezidenti a ředitelé to jsou vlci v beránčím rouše, není zde demokracie, pokud by mohli politické volby něco zásadně změnit, tak by je diktátoři zakázali a vytvořili by globální diktaturu, ve které je obyčejný člověk jenom číslem ve statistice, a pokud zemře ve světové válce zbytečně mnoho miliónů lidí, tak je to přeci jenom globální statistika.