Proč se musí zde na mnohé dlouho čekat

Spěcháte, a najednou musíte dlouho čekat, a tak máte blbou náladu. Za čekáním jsou chyby v programech, tento svět, funguje díky programům, ve kterých jsou chyby, čím víc je něco složitější, tím více v tom jsou i chyby, podívejte se na operační systém Windows, který se neustále od svého vzniku restartuje, a neustále zde jsou nové verze, a nové opravné balíčky.

Problémem je domyslet následky jaké nastanou po spuštění programu, podívejme se na centrální byrokratické diktatury, zde je následkem, proměnění lidí pomocí vysokých daní a cla, na ekonomické ubožáky s nulovou hodnotou, nebo je zde často revoluce a válka. Lidi jsou už mnoho tisíciletí jenom naivním stádem, které následuje svaté ideologie, které slibují stádu ideální zázraky po smrti, nebo po volbách.

Všimněme si toho, že ti co jsou nahoře, jsou většinou nepotrestáni za svoje chyby, v tom je chyba celého systému, pod svícnem je tma. Zde se dostáváme k problematice sobecké manipulace s lidmi, ti co jsou nahoře, jsou sobeckými manipulátory, najednou se z lidí stávají levná autíčka na dálkové ovládání, a ti co jsou nahoře v ekonomickém ráji, ze svých kanceláří tato autíčka sobecky a pyšně ovládají.

Když se díky chybnému ovládání mnoho miliónů autíček zničí ve válkách, nic se neděje, protože lidí je na světě jako much, prý je zde kapitalistická demokracie, a ten kdo se snaží, ten se má dobře, taky jistě víme, že už brzo bude lépe, nebo nám někdo, kdo je nahoře, vymývá mozky mediálními dezinformacemi?

Proč se musí zde na mnohé dlouho čekat, je to proto, že tento svět je založen na tom, že je každý člověk knihou, život tuto knihu popisuje a my musíme čekat na to, že naše kniha života bude populární, jak to ale udělat, abychom se stali prezidentem, který se má velmi dobře?

Jak vyměnit kariéristy za politiky

Představme si EU bez kariéristů, je třeba v EU skoncovat s kariérismem pomocí zavedení moderní vědy a techniky, proč by měl někdo zde na někom parazitovat, nemáš na to, tak odejdi dělat to, na co máš. Tak jako jsme zrušili kasty tak musíme zrušit i kariérismus, život to je řeka, která se neustále mění, a dvakráte do stejné řeky nevstoupíš, každá přehrada je zde na této řece dočasně. Podívejme se do přírody, zde je neustálý boj o hodnoty, a to co neuspěje, to je násilně eliminováno, nejsme v EU tak bohatí, abychom si mohli dovolit živit v EU velmi mnoho kariéristů, co na nás sobecky parazitují. Kdo je a kdo není zde kariérista?

Z díla poznáme tvůrce, podívejme se na kupní sílu lidí v každém městě v EU, jsou zde v EU města s velikou kupní silou a města s malou kupní sílou, statistika jasně ukazuje, kde vládnou kariéristi, díky kterým je ve městě malá kupní síla obyvatel. Ekonomika funguje jako půjčovna knih, jsou knihy, které si lidi často půjčují, a jsou knihy, které si lidi nepůjčují, čtenář rozhoduje o tom, jak je která kniha populární, a žádná reklama jeho rozhodnutí nezmění.

Stejně tak i voliči musí přímou volbou rozhodnout, kdo zde bude dělat prezidenta nebo ministra, není problém vytvořit programy do počítače a na mobily pomocí kterých lidi budou každý měsíc hlasovat o tom, kdo bude příští měsíc prezidentem nebo ministrem, skončí období, kdy kariérista byl ve vysoké funkci deset let, a zde nic pro voliče nedělal. Nebudou zde už žádná předem vyplněná jména starých kariéristů, každý napíše jméno slušného člověka, kterého on osobně zná a kterému věří, že jej on nepodrazí.

Ano, svoboda hříšníka v konzumním očistci je iluze

Hříšník v konzumním očistci, není svobodným od počátku, do konce svojí ubohé hříšné existence. Je to důsledek naprostého nepochopení a totálního pokřivení pojmu objektivní svoboda. Pojďme se dnes podívat na to, jak to s námi hříšníky je. Základem jakékoli svobody hříšné bytosti je dobrovolnost jejího konání v životě, jdoucí ruku v ruce s odpovědností. Nejsvobodnější jsou tak paradoxně nikoli hříšníci ve vyspělé západní civilizaci, jak se hodně lidí mylně domnívá, ale například nazí příslušníci kmenů kdesi v zapadlém pralese na Zemi, kam naše hříšná civilizace ještě neměla důvod vkročit.

Mým snem je stát zcela mimo hříšný systém a sdílet s ním jen to, na čem se s ním svobodně dohodnu. Dnes je to ovšem tak, že hříšný systém Vás pohltí přesto, že to nechcete a nesouhlasíte s tím. Nemáte jako hříšník možnost volby. Narodíte se a jste jeho hříšným otrokem. Patříte mu dokonce kvůli svatým předpisům, už i v lůně naší hříšné matky. Následně smíte mít jen takové hříšné jméno, které není v rozporu s nějakým svatým povolením. Smíte být vychováván jen v takovém prostředí, které neodporuje nějakému dalšímu svatému předpisu, jinak Vás systém odejme a dá do jeho svatého zařízení.

Systém Vám po narození přidělí identifikační statistické číslo a to je s Vámi v databázích i po smrti. Smíte být léčen v případě nemoci jen tak, jak někdo jiný normativně stanovil a užívat jen takové léky, které někdo povolil. Nesmíte zaměstnat někoho, či nechat se zaměstnat podle toho, jak to oběma stranám vyhovuje, ale podle toho, jak někdo jiný svatým zákonem stanovil, že to musí tak v očistci být. Nesmíte říkat jako hříšník v očistci veřejně všechno, co skutečně cítíte a jak vidíte svět, protože řadu z toho svatý systém považuje dokonce za trestné a uvězní Vás.

O svých penězích můžete rozhodovat až potom, co z nich skoro polovinu odevzdáte svatému centrálnímu systému. Svatý systém Vám zdaní Vaši práci, zdaní Vám pořizování majetku z toho, co po zdanění zbylo, zdaní nakonec i Váš majetek pořízený za zbylé peníze, zdaní Vám i následný prodej, ba dokonce zdaní i to, když ho někomu po tom všem za života darujete, nebo v pozůstalosti odkážete. Nesmíte se bránit, v případě slovního či fyzického napadení Vaší svobody tak, jak byste v případě takových útoků oprávněně chtěli, ale můžete se bránit jen tak, jak Vám svatý systém povolil.

Mohl bych pokračovat mnoho století, takovým výčtem ubohých chyb, v konzumním hříšném očistci, ale je to jenom marnost, a honba za větrem. Být objektivně svobodným, znamená mít vždy příležitost, a právo volby a výběru. A samozřejmě také nést plnou odpovědnost za takovou volbu a výběr, každý den hříšného života, aniž bychom ji přenášeli na jiné, mnohdy i proti jejich vůli, tedy proti jejich svobodě. Nic takového v současném pojetí hříšného státu není možné. Od okamžiku narození až po okamžik smrti si na objektivní svobodu jen mediálně hrajeme. 

Vždyť my už si nesmíme rozhodovat ani o věcech, které se týkají jen nás samotných, a nijak nezasahují do práv jiných. Naše hříšné životy jsou současným hříšným systémem sešněrovány zákony, předpisy a nařízeními, ze kterých když systému uhnete, jste; popotahováni, pokutováni, stíháni, zavíráni, mučeni, popravováni. Myslíte si, že jste svobodní? Ani omylem. Je to jen iluze svobody. A čím více dáme moci systému do rukou, tím větší divadlo nám zahraje, abychom si tu iluzi udrželi. 

To nejhorší, co by totiž současný hříšný systém, žijící si svým hříšným životem, mohlo potkat, je pochopení hříšníků co to svoboda objektivně je, doprovázené touhou po ní. Svobody jedinců se totiž bojí každý hříšný systém jako oheň vody. Proboha, vždyť my už jsme došli dokonce tak daleko, že mnozí hříšníci mají radost z toho, když jim systém něco ubohého povolí. Přesně tomu já říkám naprostá degenerace hodnot a hříšného života. A proto je svoboda hříšníka v očistci jediné jeho právo, které uznávám. Jakákoli jiná uměle hříšným systémem stanovená „svatá práva“ jsou jen další pokryteckou hrou očistce s námi.

Lidská práva jsou jenom iluze

Jak optimálně eliminovat chyby? Je třeba začít vše známkovat, tak jako se známkuje ve škole, každý den se vystaví všemu digitální vysvědčení, a to co je velmi chybné to se automaticky optimálně eliminuje, i kdybychom měli eliminovat; dítě, důchodce, zaměstnance, zvíře, strom, domy, města, továrny, silnice, železnice, zboží, služby, informace, programy, vlády, umění, atd. Ostatně nejde o nic nového, podívejme se do přírody, zde nemá šanci na existenci to co je chybné, příroda není krutá tím, že je divoká, příroda je přirozená, ona si nehraje na to, co není.

Podívejme se na vztahy, ve kterých si lidi hrají na to, co nejsou, trpaslík který stojí na vrcholu, není zde obrem, protože má z vrcholu vše pod sebou. Podívejme se na jeviště, které jsou všude vysoko nad námi, abychom se na herce museli dívat z podhledu, a tím dávali hercům velikou výhodu nadhledu. Nadřízený je nad námi, protože on stojí na životním jevišti, a my jsme v hledišti, nadřízení jsou herci, co zde hrají role v pokrytecké hře, a jsou za to dobře placení. Vše začalo tím, že umíme mluvit, a dokážeme si jedno myslet a jiné říkat, stali se z nás loutky, které ovládá toužení po tom, být zde potřebnými a nenahraditelnými.

Když zde nemůže uspět jedinec, tak se spojujeme do anonymního stáda, ve kterém se cítíme bezpečně. Revoluce, terorismus, rasismus, ekonomická emigrace, diktatury, války, atd. to vše je následkem toho, že hodnota člověka neustále díky přelidnění a degeneraci rychle klesá, a tak se obrazně z lidí stávají zbytečné mouchy, které nemají zde žádnou ekonomickou hodnotu. Lidská práva jsou jenom iluze, plynové komory za druhé světové války ukázali, že lidi jsou v konzumní společnosti už jako dobytek, který lze nahnat bez problémů do krematoria po milionech.

Proč nedat lidem do hlavy GVKB čip, díky kterému budeme moci lidi dálkově ovládat, tak jako dálkově ovládáme třeba televizi, místo výpovědi, protože pracujete v Amazonu pomalu, bude opotřebovaný zaměstnanec, vypnut ve spánku a potom ekologicky recyklován. Nebudou zde už oslavy; narozenin, svátků, výročí, svatby, pohřby, dovolená, volná sobota a neděle, atd. bude zde pro lidi od narození do smrti jenom práce a spánek, období loutkového pokryteckého ideologického divadla skončí. Na řízení a myšlení zde budou jenom GVKB centrální počítače, lidi zde budou globálně na věčné časy jenom na to, aby zde dělali nazí a hladoví podřadné špinavé nebezpečné práce, které nechtějí dělat vysoce postavení GVKB roboti, s GVKB umělou inteligencí.