Ano, neznalost by nikoho neomlouvala

Jestliže řidiči musí platit za svoje chyby pokuty, proč by se to nemohlo rozšířit na všechny chyby, zrušili by se daně ze zboží a výplaty, jedinou daní by byla globálně daň z chybování. Za malé chyby by byla malá daň a za veliké chyby by byla veliká daň, vše by kontrolovala GVKB umělá globální inteligence, a ona by určovala kolik, kdo měsíčně zaplatí za chyby. Vše by bylo dokonale v reálném čase monitorováno, monitoroval by se internet, i telefonní hovory, všude by byli utajené kamery a mikrofony.
I v bytě by byli kamery a mikrofony, stačil by chybný sex, a už by se to bralo jako chyba. Pokud by někdo neměl peníze na placení za svoje chyby, tak by skončil ve vězení, i kdyby měl politickou imunitu, neznalost by nikoho neomlouvala. Prezident by udělal chybné rozhodnutí, a byl by bez peněz a skončil by ve vězení, lidi by se naučili kontaktovat umělou GVKB inteligenci, aby jim ona řekla co je správné, na myšlení by zde byla GVKB umělá inteligence, a ty bys zde byl na to, abys pracoval správně a bezchybně.