Ano, lze zázraky vědecky dokázat

1. 1945–1985 – 40 let bojů, práce a vítězství československého pracujícího lidu za socialismus a mír.


2. Ať dále sílí a prohlubuje se svazek dělnické třídy, družstevního rolnictva a socialistické inteligence!


3. Ať sílí a upevňuje se věčné přátelství a bratrská spolupráce ČSSR a SSSR!


4. Ať žije a vzkvétá naše drahá vlast – Československá socialistická republika!


5. Ať žije marxismus-leninismus – věčně živé, revoluční internacionální učení!


6. Buduj vlast – posílíš mír!


7. Imperialismus USA – úhlavní nepřítel lidstva.


8. Intenzivní rozvoj národního hospodářství – revoluční úkol současnosti!


9. Jednotně v budování a obraně socialismu!


10. Kvalitní a hospodárná práce – náš vlastenecký a internacionální úkol.


11. Leninskou cestou, k dalšímu rozvoji naší socialistické vlasti!


12. Odkaz Dukly žije v pevném spojenectví ČSSR a SSSR, v bojové družbě ozbrojených sil!


13. Poctivá práce – nejlepší dar socialistické vlasti k 40. výročí osvobození.


14. Proletáři všech zemí, spojte se!


15. Se Sovětským svazem na věčné časy a nikdy jinak!


16. Úkoly sedmé pětiletky čestně splníme.


17. V duchu odkazu Slovenského národního povstání upevňujeme ČSSR – společný stát Čechů a Slováků


18. Všechny síly strany a lidu pro splnění programu XVI. sjezdu KSČ!


19. XII. světový festival mládeže a studentstva v Moskvě – za antiimperialistickou solidaritu, mír a přátelství.


20. Zvyšováním účasti pracujících na řízení společnosti k dalšímu rozvoji socialistické demokracie.