Ano, chytří lidé se nenudí

Nuda pronásleduje hlupáky, a chytří lidé se nenudí, protože vědí, jak se lidi zde optimálně rozdělují.
1
Chytré a hloupé
2
Slušné a neslušné
3
Veliké a malé
4
Silné a slabé
5
Pracovité a líné
6
Krásné a ošklivé
7
Zdravé a nemocné
8
Úspěšné a neúspěšné
9
Bohaté a chudé
10
Přátele a nepřátele