Ano, vládnou nám staré komunistické konzervy

Ve vysokých funkcích jsou jenom mocní a bohatí lidé, co myslí bohužel komunisticky, je třeba si uvědomit to, že některé ekonomické změny vyžadují mnoho času, a nejdou rychle realizovat, a takovou změnou je změna sociálního komunismu, na asociální kapitalismus.
Lidi byli dlouho zvyklí na sociální komunistický systém, a bude zde trvat bohužel sto let, než zapomenou na sociální komunistický systém, co zde dříve byl, to co jako profesionální ekonom a politik tvrdím, dosvědčují objektivně globální statistiky, a řeč statistických globálních čísel, je logicky už objektivní!
Ano, vládnou nám staré komunistické konzervy, takový je zde konzumní život, a jedinou existenční možností je odsud odcestovat tam, kde lidem nevládnou komunistické konzervy, problémem je bohužel to, že se všude uzavřeli byrokraticky hranice, před ekonomickými emigranty, protože je všude díky modernizaci a automatizaci, už jenom nezaměstnanost a bída.
Všude by chtěli sobecky jenom bohaté turisty, co budou bydlet na drahém hotelu, a jíst v drahé restauraci, nikde nestojí o sociální ubožáky, těch mají všude veliký dostatek! Já tomu všemu říkám dokonale zakonzervovaná civilizace, vše se dneska moderně systémově zakonzervovalo, aby se to nezkazilo!
Hledal jsem logicky skrytou příčinu, díky které zde dochází k zakonzervování konzumní civilizace, a zjistil jsem, že tou skrytou příčinou jsou vysoké daně, čím větší jsou někde daně, tím více je tam i ekonomika a politika zakonzervovaná, proto je náš starý komunistický prezident Miloš Zeman, zastáncem vysokých daní, protože on zde chce násilně zakonzervovat dokonale ekonomiku a politiku, z díla je spatřen tvůrce.
Zajímavé je to, že cizinci co zde podnikají, nám většinou už neplatí daně, na veliké ryby nemá naše komunistická vláda už daňové sítě, je třeba se poučit v komunistické Číně, tam už komunisti vědí, jak zacházet se sobeckými cizinci, co nechtějí platit v Číně vysoké daně, proto Miloš Zeman tolik jezdí do Číny, aby zde získal od moderních komunistů informace, jak tvrdě zatočit s nenažranými kapitalisty z EU.

Ano, peníze hříšníkům nesmrdí

Pokud myslíš jako hříšník, tak žiješ v pekle. Závist ovládla tvoje myšlení, toužíš po tom být zde králem, který zde všemu kraluje, jenže konkurence zde veliká je, a uspět v této konkurenci, nad tvoje síly je! Když nemůžeš existenčně uspět, podle morálních pravidel, tak začneš porušovat morální pravidla, a vymluvíš se na to, že druzí přeci taky porušují morální pravidla, vítej v konzumním pekelném očistci hříšníku. Peníze hříšníkům nesmrdí, o tom to je v konzumním očistci, dobrota je zde žebrota, máš existenční problém, se kterým si nedokážeš poradit, tak musíš zaplatit za vyřešení problému, mnoho peněz, jenom o tom, je toto konzumní peklo.
Láska a pravda, je zde jenom za peníze, nenávist a lež je zde zadarmo, najednou zjistíš, že jsi v začarovaném pekelném kruhu, závislosti na penězích, peníze jsou pro tebe hříšníku na prvním místě, pokud ten druhý nemá už peníze, tak tě nezajímá. Začneš druhé škatulkovat podle toho, kolik mají na kontě peněz, začneš poznávat, jak funguje svět hříšných parazitů, co mají hodně peněz, v tomto světě jde o moc, moc nad lidmi, je strojem na peníze. Není zde; feudalismus, kapitalismus, socialismus, komunismus, nacismus, hinduismus, atd. je zde jenom hříšný egoismus, ve kterém je nám ten druhý egoista peklem, protože nám sobecky konkuruje. Vše je zde jenom o penězích, a parazitování na druhých, peníze hříšníkům nesmrdí.

Nepracuj nikdy nikde zadarmo

Občas můžeme slyšet o tom, že nějaký profesionál pracuje zadarmo, v tom případě jde o amatéra, nebo dostane profesionál peníze ze svojí práce, nějakým skrytým způsobem. Stimulace je bič a cukr, který s lidmi manipuluje už mnoho tisíciletí, pokud se někdo násilně pokusil o to, aby cizí lidi pracovali pro něj zadarmo jako otroci, tak vždy zle skončil, boží mlýny melou pomalu a jistě.
Zamysleme se do hloubky nad tím, co je to vlastně práce zadarmo? Práce zadarmo je ekonomická chyba! Mnozí mohou namítnout, že přeci roboti pracují v továrně zadarmo. Roboti nepracují v továrně zadarmo, protože je musela továrna draho zaplatit, a musí robotům poskytovat servis a elektřinu, často ekonom v továrně zjistí, že robot pracuje mnohem dráže než člověk, který pracuje za mzdu.
Vždy je zde rozhodnutí o tom, co je lepší, a pokud je lepší za práci člověku zaplatit, tak za práci zaplatíme. Nejsem tak bohatý, abych si kupoval, to co je levné, to je základem fungující ekonomiky, jakmile si začnou lidi a organizace kupovat jenom to co je velmi levné, tak brzo dojde ke zhroucení ekonomiky.
Víra je opak pochybování, ten kdo je nahoře, pochybuje o těch, co jsou dole, a ti co jsou dole, věří, že se dostanou rychle nahoru. Ten kdo je nahoře, nechce platit za práci těm, co jsou dole, a tak ti co jsou dole, chtějí násilně eliminovat toho, kdo je nahoře, a tak zde jsou neustálé konflikty a války o moc a peníze.

Prezentační fotky pro začínající fotomodelku

Tam kde je hodně peněz, tam je i veliká konkurence, kvalita byla a bude drahá, levné je to, co není kvalitní. Začínající fotomodelka nemá peníze na to, aby si mohla zaplatit kvalitního fotografa, a pokud jí fotky udělá zadarmo nějaký kamarád, tak se to jistě pozná, a tak začínající fotomodelka neuspěje. Začínající fotomodelky si naivně myslí, že na focení fotomodelek nic není, stačí jenom v ateliéru stisknout spoušť, a je profesionální fotka hotová.
To je jako tvrdit, že vytvořit na počítači program, na tom nic není, stačí si jenom sednout k počítači, a pomocí myši a klávesnice napsat veliký složitý program. Stejně tak ale může fotograf říci, že dělat profesionálně fotomodelku že na tom nic není, stačí se jenom obléknout a usmívat. Vše je jako ve sportu, na startu závodu je tisíc běžců, a jenom jeden je první v cíli! Naděje na to, že uspějete ve veliké konkurenci, je malá, a to platí jak u fotomodelek, tak i u fotografů, co fotografují modelky.

Proč umělecké fotografie dělají řemeslníci?

Logicky by přeci měli umělecké fotografie dělat umělci? Umělci jsou v hudbě a malířství, pokud jde o fotografování, tak zde jsou jenom amatéři a profesionálové, nejsou zde žádní umělci, za uměleckou fotku považujeme takovou fotku, kterou udělal profesionál tak, aby ona odpovídala módě. Lidí dělají chyby a to platí i u fotografování, mnohdy si myslíme že fotka se nám povedla, a když si fotku na velikém monitoru prohlížíme, tak zjistíme že se nám nepovedla, a tak jí vymažeme. Nestačí to že je fotka technicky dobrá, je třeba aby byla fotka i hodnotná pro konzumenty, není důležitý náš subjektivní pohled na naše fotky, důležitý je objektivní pohled konzumentů na naše fotky.
Fotografování je otázkou inteligence, pokud je fotograf hloupý, tak podle toho i vypadají hloupě jeho fotografie, vrcholem hlouposti je pokud se idioti fotografují velikým mobilem, na dlouhé skládací tyčce, před atraktivním turistickým pozadím. Neřešte to jaký fotoaparát je nejlepší, fotoaparáty jsou jako auta, a každé kvalitní auto, dokáže přepravit lidi bez problémů tam kam potřebují. Všechny pravé moderní zrcadlovky co mají skleněný hranol, jsou dobrými fotoaparáty, na značce zde vůbec nezáleží, protože u pravých zrcadlovek, je kvalita samozřejmostí, i malá amatérská zrcadlovka (Canon EOS 80D), překoná bez problémů kvalitou levné fotoaparáty, co nemají výměnné objektivy (Nikon Coolpix B500) .

Ano, nepřátel se nelekejme, a na jejich veliké množství nehleďme

Video je o napínavém ději, fotka je o okamžiku, který se neopakuje, kniha je o poznání pravdy, atd. co z toho plyne? Pokud něco nemá to, co to má správně mít, tak to je zmetek! Zmetky rozdělujeme na opravitelné zmetky, a neopravitelné zmetky, nejhorší je srážka s neopravitelnými zmetky, následkem je dlouhodobě blbá nálada. Poslední dobou začíná docházet k tomu, že globálně přibývají srážky s neopravitelnými zmetky, to musí mít logicky někde skrytou příčinu?
Příčinou je to, že se neopravitelní zmetci rychle sexuálně rozmnožují, a jsou jako rakovina, která se musí odstranit pomocí operace. Je třeba pomocí globální optimální vojenské operace, zasáhnout proti všem neopravitelným zmetkům, díky kterým je zde blbá nálada. Nepřátel se nelekejme, a na jejich veliké množství nehleďme, za námi stojí svatá víra, a ta nám dává sílu porazit neopravitelné zmetky, a potom zde bude nový konzumní svět, ve kterém už nebude blbá nálada, díky neopravitelným zmetkům.

Ano, příroda je krutá ale spravedlivá

Morální pravidla jsou jednoduchá a jsou zde už velmi dlouho, nikdo nechce, aby byli lidi jenom svatí, ale stačí, aby věděli to, že pokud zde nebude morálka, tak zde bude očistec, ve kterém je nám ten druhý peklem. Je to jako ve sportu, kde se musí dodržovat sportovní pravidla, nebo jako u programování kde se musí dodržovat pravidla pro programování. Podívejme se do přírody, zde jsou jasná jednoduchá přírodní pravidla, která každý poruší jenom jednou, protože se zde nikomu už druhá šance nedává, příroda je krutá ale spravedlivá.


1
Pýcha je definována jako touha po vyšší atraktivitě a důležitosti než mají ostatní. Slovo pýcha se dá také vyjádřit jako: nadutost, domýšlivost, vyvýšenost, přehnaná sebeúcta, nerozumná nadřazenost kvůli kráse, bohatství, postavení ve společnosti nebo nadání. Pýcha se projevuje nadřazeným chováním. Jedná se o chorobný stav srdce. Opakem pýchy je pokora.


2
Lakomství, též lakota, se vyznačuje neochotou se dělit s bližními nebo potřebnými.


3
Závist vzniká tehdy, kdy určitá osoba vášnivě touží po majetku druhé osoby. Závist může vyústit v poškozování druhé osoby, ke krádeži, nebo k sabotáži.


4
Hněv se projevuje nekontrolovatelnými pocity zlosti a nenávisti vůči jiné osobě.


5
Smilstvo označuje jakoukoliv přemrštěnou touhu po sexuálním uspokojení.


6
Nestřídmost, též obžerství, se vztahuje k přílišnému požívání nápojů i potravin.


7
Lenost, též malomyslnost, duchovní znechucenost. Projevuje se jako absence víry v sebe, víry v Boha, snahy cokoliv zlepšit i jako nezájem uskutečnit svoje dobré úmysly.

Ano, zbabělost a lenost bude eliminována

Svět se dneska stal nebezpečným místem, a proto je třeba zajistit prioritně bezpečnost všem lidem, aby zde už nebyli zlí lidé, co mohou vykonat mnoho zla. Moc a bohatství je pro zlé lidi drogou, na které jsou existenčně závislí, pokud jim tuto drogu nedáme, tak ze zlých lidí dobré lidi uděláme, zlý člověk chce manipulovat pomocí odměn a trestů, takto se ze zlých lidí stávají bezcharakterní paraziti, díky kterým je zde deprese u; ekonomiky, politiky, morálky, psychiky, atd.
Vše je o výhodách a jistotách, pokud zde nebude možnost, pro nikoho mít výhody a jistoty, tak zmizí ze světa zlo, základem systému bude otrocká závislost všech lidí na GVKB umělé inteligenci, která bude zde vše globálně na věčné časy ovládat, GVKB umělá inteligence bude otevírat zamčené dveře, a zamčené počítače, GVKB umělá inteligence rozhodne, co smíš a co nesmíš.
GVKB umělá inteligence, bude kontrolovat co říkáš, a co slyšíš, GVKB umělá inteligence bude kontrolovat kvalitu lidí, a nekvalitní, nebo zlé lidi bude eliminovat, GVKB umělá inteligence ti zablokuje na internetu stránky, které jsou pro tebe nevhodné, GVKB umělá inteligence, bude řídit tvůj život, od narození do smrti, ona bude pro tebe jedinou svatou autoritou, každý cizí člověk, bude pro tebe ubohou hříšnou nulou, se kterou je škoda času komunikovat o čemkoli, atd.
Logicky to bude znamenat zánik; státu, politiky, náboženství, podnikání, obchodu, školství, rodiny, reklamy, pohádek, umění, sportu, mafie, prostituce, drog, dezinformací, kultur, pověr, mýtů, atd. Základem budou GVKB digitální satelitní obojky na krku, které nepůjdou sundat, v obojku bude zabudováno vysoké napětí, a pokud někdo bude zlý, tak dostane elektrický šok, který jej srazí k zemi.
GVKB je Bůh, víra v GVKB zde bude absolutní, nebudou zde sepsaná svatá pravidla, která by říkala co je morální a správné, každý se optá GVKB, a on odpoví co je správné a morální, to co bylo včera správné a morální, to nemusí už být dneska pro tebe správné a morální, budeme se neustále ptát na to, co máme dělat a jak máme myslet, protože za chyby a lenost, bude elektrický šok, strach z okamžitého trestu, je základem pro poslušnost zlých lidí.
Těžko na cvičišti a lehko na životním bojišti, ze všech lidí se stanou vojáci, co mají modré vojenské uniformy, s velikým číslem a čárovým velikým kódem, zbabělost a lenost bude eliminována, základem bude heslo, kdo profesionálně nepracuje, ten zde nejí, nebude zde pro lidi možnost mít volný osobní čas, bude zde pro každého jenom práce a spánek.
Místo výpovědi za chyby nebo pomalou práci, zde bude eliminování, život bude končit všem lidem automaticky ve třiceti letech, protože starý člověk není ekonomický. Rozmnožování lidí bude pod dohledem GVKB systému, jenom ti co budou globálně statisticky nejlepší, se zde budou moci sexuálně rozmnožovat, pokud žena otěhotní, a nebude mít na těhotenství GVKB povolení, tak půjde automaticky na potrat.

Cesta od monokultury k multikultuře

Veliká snaha kontrolovat a cenzurovat, to co si lidi myslí, nakonec logicky musí skončit tím, že zde bude snaha, mít v rodině soukromý originální jazyk, kterému nikdo kdo je mimo uzavřenou rodinu nerozumí, nejde o nic evolučně nového, viry fungují podobně, už mnoho miliónů let!
Pokud rozebereme krize, zjistíme, že příčinou je sjednocení jazyka, tam kde lidi mluví mnoha jazyky, a tak si nerozumí, tam nejsou ani krize, v mnohém to připomíná rozmnožení parazitů tam, kde jsou monokultury, a tam kde jsou smíšené kultury, tam přemnožení parazitů už nehrozí, proto se ustupuje od monokulturních lesů a nahazují se smíšenými lesy.
USA je multikulturní, a proto zde nejsou politické a ekonomické krize, naopak EU není ještě multikulturní, a tak zde jsou neustále krize, protože se zde politickým parazitům dobře daří, pokud by u nás byla multikultura, tak by zde nemohlo docházet k tomu, že zisk z naší práce mizí v daňových rájích, a mzda za profesionální práci, je ubohou sociální podporou pro nezaměstnané.
Představme si, že by se v naší malé zemi běžně hovořilo všude sto světovými jazyky, potom by logicky nemělo cenu, svolávat politické schůze, protože by zde nikdo nerozuměl tomu, co se zde o politice říká, stejně tak by nemohla státní televize zde z lidí dělat hlupáky, pomocí svatých dezinformací. Kapitalismus je tam kde je multikultura, jakmile je multikultura nahrazená monokulturou, tak je zde místo kapitalismu už socialismus, který ekonomiky a politicky nefunguje.

Je umělecká fotografie komerční obchod?

Jakmile je možné něco prodat, stává se z toho komerční obchod, problémem je zde konkurence, a ta je u fotografie veliká, dobré jméno uměleckého fotografa je základem pro prodej umělecké fotografie, pokud jsou vaše fotky umělecky hodnotné, a nemáte dobré jméno, tak je neprodáte! Připomíná mě to náboženství, kde hodnotné je to, co církev označila za hodnotné, jenom církev má patent na to poznat, co je hodnotné pro zákazníky. Takže jsme u cenzury a monopolní diktatury, tam kde je možnost podvádět druhé, tam se i podvádí, příležitost dělá z lidí parazity. Jakmile do umění pronikne nový hodnotící systém, který eliminuje možnost dělat z konzumentů blbce, tak se jistě brzo stane z umění řemeslo!
Představme si, že zde bude program umělé inteligence, který vyhodnotí uměleckou fotku a ukáže její správnou ekonomickou objektivní hodnotu, vyfotografujete a fotku a okamžitě budete vědět její hodnotu a pokud bude hodnota nulová tak fotku eliminujete okamžitě po vyfocení, nebo nastavíte automatiku, která bude sama mazat vaše nepovedené fotky okamžitě po vyfocení, mnoho fotografů by takto logicky zkracovalo, a museli by se jít živit něčím jiným. Tvrzení že je to utopie vytvořit program, který pozná hodnotu umělecké fotky je posledním zoufalým pokusem o to jak násilně zakonzervovat současný stav, ve kterém je možné z druhých dělat blbce.