Press "Enter" to skip to content

Archiv pro měsíc: Únor 2017

Kulty jsou návykovou toxickou drogou

Pokud se něco malé stane velikým, tak je to často uctívané jako kult, když bublina praskne, tak kult logicky zanikne. Všechny kulty, které člověk uctíval a uctívá, to jsou jenom informační a programové bubliny, které zde jsou dočasně, protože prasknou.  Každý čas a prostor, má svoje kulty, a pokud někdo proti nějakému kultu vystoupí, tak je za tu drzost tvrdě uctívači kultu potrestán, moderním kultem se…

Ano, stvořitelem všeho zde je dualita

Pokud je na tom někdo zle, tak věří, že se bude mít dobře, ten kdo je na tom dobře, ten filosoficky pochybuje, že se bude mít zle. Myslíme a konáme podle situace, ve které jsme, čím více je zde inteligence tím více je možné se situaci přizpůsobit. Lidi se snaží vytvářet na vše ideologické strategie, ve kterých malé množství elitních lidí ovládá veliké množství lidí, co…

Ano, víme jak myšlení mít pod kontrolou

Vzorem nám bude v digitální EU společnosti doprava a dopravní značky, bude zde EU symbol, zde se; nemyslí, myslí pomalu, myslí rychle, myslí na zábavu, myslí na práci, atd. pochopitelně zde budou EU předpisy pro myšlení, a EU řidičáky na myšlení, taky zde bude EU myšlenková policie, co bude kontrolovat ty, co myslí. Porušil jste EU předpisy o optimálním myšlení, tak zaplatíte velikou pokutu, taky zde…

Ano, víme jak optimálně eliminovat globálně nezaměstnanost a bídu

Řešením je globální digitalizace, vše se globálně digitalizuje, protože je to ekonomické a moderní, je třeba globálně digitalizovat i lidi, každý vyplní na internetu GVKB dotazníky, a potom se dostaví do obvodního GVKB krematoria, kde eliminují jeho ubohé zdegenerované tělo, které zde už není evolučně potřeba, protože máme k dispozici z GVKB dotazníků informace o tom, kdo byl eliminován.  Hodnotu nemá lidské tělo, ale hodnotu mají…

Je prioritní chybou být chudý v konzumní ekonomice?

Konzumní ekonomika od lidí očekává, že budou konzumovat zboží a služby ve velikém po celý život, pokud jsou ale lidi chudí díky nezaměstnanosti a ubohým mzdám, tak se konzumní ekonomika logicky zhroutí, když lidi neutrácejí peníze, tak výroba zboží a služeb zkrachuje. Snaha o to, aby zaměstnavatelé měli, co nejmenší náklady na zaměstnance, mají za následek bídu a nezaměstnanost, kde je zakopaný pes? Zakopaný pes je…

Proč jsou psi lepší než lidi?

Psi jsou lepší než lidi, protože nejsou sobečtí, sobectví dělá z lidí hříšníky, co jistě skončí v očistci toužení a soužení. Představme si, že by ve vysokých státních a podnikových funkcích, byli globálně jenom psi, na tyto vysoké funkce by se logicky vybrali ti nejpopulárnější psy ze psích soutěží, nebylo by třeba už dávat prezidentům a ředitelům vysoké platy, protože sobecká společnost by zanikla, a ve…

Ano, roboti jsou lepší než lidi

Každý problém má svojí příčinu, pokud zde jsou s lidmi problémy, tak příčinou je mocná a bohatá elita, která evolučně selhala. Je třeba restartovat civilizaci tím, že se lidi digitalizují a po digitalizaci se jejich těla eliminují, místo lidí v civilizaci zde budou jenom GVKB roboti.  Roboti jsou vyrobení a nastavení, svět robotů funguje zcela jinak než svět lidí, mnozí namítnou, že nesmíme lidi eliminovat, protože…

Nahradí drahé zaměstnance levná umělá inteligence?

Představme si digitální globální konzumní společnost, která nikoho už nezaměstnává, umělá inteligence a roboti nahradí takto; prezidenty, ředitele, papeže, krále, milionáře, celebrity, politiky, byrokraty, soudce, ministry, diplomaty, učitele, lékaře, řemeslníky, řidiče, skladníky, dělníky, atd.  Logicky je zde otázka rychle narůstající nezaměstnanosti, vyhozený zaměstnanec nemůže počítat s tím, že si najde novou práci, všude se totiž budou nasazovat roboti a umělá inteligence, roboti pracují levněji a kvalitněji…

Ekonomickou krizi eliminuje digitalizace

V jednotě je síla, protože jednota umožňuje vítězství nad problémy, pokud si každý národ bude hrát pyšně na to, že on je svatý, a že ostatní národy nejsou svaté, tak se nedohodneme na spolupráci, je třeba začít táhnout ekonomicky za jeden provaz. Když to nejde s lidmi už po dobrém, tak se globalizace realizuje po zlém, lidi globálně vyplní na internetu dotazníky, a potom se jejich…

Strach stvořil konzumní očistec

Potřebujeme odvážné celebrity a autority, co nemají strach bojovat za lepší budoucnost, mnoho subjektů a objektů, díky strachu zamrzlo v době ledové, a následkem je krize u; ekonomiky, politiky, umění, psychiky, atd. co inteligenci nezabije, to jí posiluje do dalšího boje, o tom je inteligence v nás a okolo nás. Problematika nepřizpůsobivých parazitů s tmavou pletí, se točí kolem jejich strachu, kterého se neumí zbavit, je…

„Když už člověk jednou je, tak má koukat aby byl. A když kouká, aby byl a je, tak má být to, co je a nemá být to, co není, jak tomu v mnoha případech je.“ Jan Werich