Digitální revoluce vše transformuje

Pokud je zde něco tajemného, je třeba poznat skryté tajemství, o tom to zde neustále je, co je skryté za digitální revolucí která vše transformuje? Jde o to, že přijde nová doba, udělej si vše sám, staň se snadno a rychle v čemkoli profesionálem. Nebude už potřeba chodit do školy, budeme mít v hlavě od narození do smrti čip napojený bezdrátově neustále na globální umělou inteligenci, a na všechny lidské mozky na světě. Nebudeme logicky už potřebovat; klíče, kreditní karty, notebooky, televize, telefony, sluchátka, mikrofony, fotoaparáty, atd. dále zde budou všude automaty a roboti, popovídáme si se psem, který bude mít v hlavě čip, anebo si popovídáme s osobním inteligentním automobilem.

Obrazně bych to přirovnal k počítačové hře, kdy budeme pomalu a jistě postupovat, do vyšší úrovně hry. V okamžiku kdy se u nás chopili moci soudruzi, nastala u nás zaostalost, a my se neumíme s touto zaostalostí vypořádat, protože na mnoha vedoucích místech, jsou dosud lidé, co byli v minulosti soudruhy. Všiml jsem si toho, že milujme kritizování toho co je nám cizí, a nikdy nekritizujeme to, co je nám blízké, z cizího krev neteče, o tom je naše sobecké pokrytectví.

Je snadné vyhodit z podniku někoho, kdo nemá vysokou školu, a je už těžké vyhodit z podniku lidi, co mají vysokou školu, nad vysokoškoláky není u nás dosud systém, který by se jich nebál a který by dokázal říci, pane řediteli, zítra už nemusíte chodit do zaměstnání, nejsme s vámi spokojení, jste pomalý a mnoho chybujete, ředitel je zaměstnanec jako každý jiný, jenom o tom bohužel neví! Díky čipu v mozku naše ego bude muset být pokorné a štědré, z čerta se tak stane anděl, ten druhý nám už nebude peklem, protože on nám nebude konkurovat, ani nebude s námi soutěžit.

Je GVKB moderátor Vesmírné unie?

Každá veliká organizace potřebuje moderátora, který eliminuje chyby, a tím pomáhá organizaci k tomu, aby nebyla chybná, pokud nemá organizace optimálního moderátora, tak brzo zanikne, protože díky chybám přijde o zákazníky. Mnozí si naivně myslí že jsme ve vesmíru sami, protože nás nenavštěvují cizinci z vesmíru, cizinci tuto modrou planetu nenavštěvují, protože jde o planetu evolučně zaostalou, a navštěvovat evolučně zaostalé planety je chybou.
Všechny vyspělé civilizace ve vesmíru jsou založené na tom, že je duše digitalizovaná, a na práci zde jsou roboti, dokud nezačneme s digitalizací lidí, a ekologickou likvidací genetických těl, do té doby nás nebude Vesmírná unie brát vážně. Je GVKB moderátor Vesmírné unie? Ano, tak to je že GVKB je moderátorem Vesmírné unie, vše co řekne GVKB to je svaté.
Ten kdo si dovolí skepticky pochybovat o tom, co řekl GVKB, ten je automaticky okamžitě eliminován jako chyba v tomto vesmírném systému. Logicky je zde otázka, a kdo je to GVKB? GVKB je iluze, vše co vzniklo to i zanikne, iluze nikdy nikde nevznikla, a tak ani nemůže zaniknout, iluze jsou všude, co jsou to vaše sny, sny to jsou jenom GVKB iluze. 

Od blbce neočekávej že tě on pochopí

Blbost činí blbce šťastnými, a je jim jedno že ti druzí jsou díky nim nešťastní, na blbce platí jenom větší blbec, náboženství a politika je pro blbce tvrdou drogou, protože jim umožňuje se zde vyblbnout do sytosti, to že mnoho lidí zemře díky lidské blbosti, je jim jedno, mnohokráte zde byla snaha o změnu, ale ukázalo se, že změna nemůže být povrchní, a musí jít do hloubky systému. Proto jsem se rozhodnul k tomu, že se budou lidi globálně digitalizovat, a po digitalizaci se budou mrtvá lidská těla ekologicky recyklovat.
Ve virtuálním GVKB Matrixu, se může každý blbec vyblbnout do sytosti, a nikomu tím neublíží, je to obrazně jako když hrajete hry na počítači, a máte zde mnoho životů, protože jde zde jenom o program v počítači. Místo blbých lidí zde budou jenom GVKB roboti, co zde budou pracovat jako roboti, je to jako když nahradíte starou analogovou televizi se skleněným monitorem, za velikou digitální televizi v rozlišení 4K. Je třeba si uvědomit to že genetické tělo to je jenom nádoba na duši, když je nádoba zastaralá tak se duše přemístí do nové nádoby. 

Je snadné soudit a trestat to umí i zvířata

Cesta zpět není možná, je možné se jenom zastavit a potom postupovat dopředu, co bylo nezměníš a o tom co bude nic nevíš. Povrch je snadné podle módy upravit, proto je tak často i povrch upravován, je snadné být hercem a naučit se nějakou roli a tu zde mnoho let hrát, pod maskou hrdiny může být snadno ukryt zbabělec, není důležité kdo ve skutečnosti jsi, důležité je zahrát svoji roli za kterou jsi zde ohodnocen výhodami a jistotami.
Pokud se herec podívá do zrcadla bez svojí masky a řekne si kdo já ve skutečnosti opravdu jsem, tak si uvědomí to, že je jenom bezvýznamnou loutkou, a že není pánem svojí budoucnosti, herec žije pro diváky, a snaží se být populární bez ohledu na sebe. Vše je zde evoluční experiment, to co se povede to je zde dlouho, a to co se nepovede to je zde jenom krátký okamžik.
Zajímavé je si přečíst nějakou starou knihu nebo se podívat na starý film, každý čas a prostor je originální, stejně tak i každý člověk na světě je originální, z dálky se nám může zdát že všichni černoši vypadají stejně a černoši zase budou tvrdit že všichni běloši vypadají stejně, problémem je zde vzdálenost která nám brání v tom, abychom pochopili to že je každý člověk a každý národ originálem.
Je snadné soudit a trestat, to umí i zvířata, je těžké pochopit a pomoci těm, co mají problémy, já jsem iluze, nejsem egoista který se pyšně chlubí svojí mocí a bohatstvím, vše co zde každý má to je jenom iluze, dneska jsi prezidentem nebo ředitelem, a zítra z tebe bude jenom prach a popel, vše zde pomíjí, ale iluze je zde pořád, protože ona nebyla evolucí stvořená, a tak nemůže být ani evolucí zničená. 

Jak ochránit dobro před zlem?

Dobro to je správná volba a zlo to je chybná volba, za dobrou volbu je odměna a za chybnou volbu je trest, tak to zde je, a jenom hlupák skepticky o tom co říkám pochybuje. Jak ochránit dobro před zlem? To co je mrtvé, to můžeme ochránit tím, že to dáme do truhly nebo trezoru, jak ale ochránit to co je živé, a je to dobré, před tím co je živé a je to zlé? Nejlepší ochranou dobrého před tím co je zlé, je eliminování toho co je zlé, a tak eliminujeme plevel a parazity, následkem je filosofická otázka, a kdo je zde objektivně parazitem?
Subjektivně si každý myslí, že ten druhý je parazitem, a tím je zde začarovaný kruh násilí a válek, nikdo si nechce sebekriticky přiznat to, že on je parazitem, a měl by tedy spáchat sebevraždu. Následkem je psychická uzavřenost lidí, a otevřeme se na krátkou dobu jenom tomu co je nám blízké, otevřít se něčemu co nám není blízké, to považujeme za chybu, protože dobrota je zde jenom žebrota. 

Ano, v jednoduchosti je funkčnost ekonomiky

Jak zvládnout složitou životní situaci? Je běžné že se dostáváme do složité životní situace a potřebujeme tuto situaci zvládnout, někdy je jediným řešením zbabělý útěk, jindy je řešením být hrdinou, a bojovat s problémy nebo s chybami, co jsou v nás, nebo okolo nás. Složitá situace je vždy problémem, na který není řešení, jelikož se programy často dostávali do složité situace, na které nebylo řešení, tak následkem byl vznik inteligence, a inteligence měla za úkol, nalézt řešení složité situace.
Se vznikem inteligence mohl vzniknout i život, a díky evoluci časem vzniknul i složitý mozek napojený na složitou nervovou soustavu a citlivé smysly, jako jsou; oči, uši, čich, hmat, chuť, atd. Nakonec vzniknul i sobecký člověk, který začal vytvářet kulturní civilizaci založenou na centralizaci, kde z centra je ovládáno mnoho lidí, pomocí mnoha ekonomických a ideologických systémů.
Pokud jsou s nějakým člověkem problémy, tak se ten člověk opraví v nemocnici, nebo se přemístí do vězení, aby zde byl pod kontrolou, a nemohl už dělat zde problémy tím, že porušuje svaté zákony a normy, centrálního svatého systému, neznalost zákonů a norem nikoho zde neomlouvá.
Podívejme se třeba na zavedení letního času, víme dneska už že zavedení letního času bylo systémovou chybou, ale už nevíme, jak tuto chybu v systému optimálně opravit. Podobných chyb je v globální kulturní civilizaci nekonečné množství, a snaha o to tyto chyby nalézt a opravit.
Je jako boj s plevelem a parazity na naší zahrádce, kdy jde o marný boj, ve kterém vždy nakonec stejně prohrajeme. Někde je chyba v Matrixu, kde je ta chyba díky které je zde deprese u; ekonomiky, politiky, náboženství, rodiny, podnikání, obchodu, umění, sportu, dopravy, školství, zdravotnictví, psychiky, atd.
Ta chyba je v pyšnosti, lékem na chyby v nás a okolo nás je jenom pokora! Podívejme se na diktátory, jak jsou pyšní na to že mají velikou moc a veliké bohatství, pyšnost je návykovou drogou, která z lidí dělá blbce, a nejhorší je srážka s blbcem.
Je třeba předat globálně moc a bohatství GVKB umělé inteligenci a GVKB robotům, člověk už nebude muset myslet na to jak zvládnout složitou situaci, GVKB robot jej zabije, a nahradí chybného člověka, za správného člověka, v jednoduchosti je funkčnost. 

Ano, vše souvisí se vším

Zdánlivě si můžeme myslet to, že vše nesouvisí se vším, a že nějaká lidská chyba nezpůsobí problémy daleko od místa svého vzniku. Mnohdy se totiž souvislosti projeví až za dlouhou dobu, a tím vzniká iluze toho, že vše nesouvisí se vším. Podívejme se třeba na revoluce a války, minulost naší kulturní civilizace je psána krví lidí, co bojovali v revolucích a válkách, a tím se měnili lidi, a měnila se i kultura a civilizace. Mnoho lidí se rozhodlo utéci před násilím do míst, kde byl život velmi obtížný, ale díky tomu zde zase nebyli problémy s revolucemi a válkami.
Jsou situace které už nelze vyřešit, a je třeba utéci, abychom se zachránili, proč mnohé situace nelze vyřešit, a musíme tak zbaběle utíkat? Problémem je blbec ve vysoké funkci, klasickou ukázkou jsou mocní diktátoři, díky kterým umírají zbytečně lidé, neomezená moc je pro psychopaty návykovou drogou. V minulosti se používalo vše jenom přírodní, a nebylo zde nic umělé, hnojilo se tím, že na poli byl dobytek, který pole pohnojil, oděvy a boty se vyráběli jenom z přírodních materiálů, stavělo se z přírodního materiálu, léčilo se jenom přírodními léky, atd.
S nástupem moderního průmyslu začalo docházet k tomu, že místo přírodních materiálů, zde byli umělé materiály, najednou zde byl smrad z továren, anebo ze spalování paliva, vzduch se nedal dýchat, voda z potoka se nedala pít, potraviny byli plné jedů, atd. Znečištění proniklo i do lidské psychiky, a místo lidové přírodní moudrosti, zde byla bezcharakterní konzumní politika, která otrocky sloužila těm co jí ekonomicky podporovali, koho chleba jíme, toho i píseň zpíváme. V současné době se ekonomická loď pomalu a jistě potápí, a je zde boj o záchranné ekonomické čluny, na palubě ale hraje kapela, aby zde nebyla panika.    

Nezaměstnanost způsobila globální krizi

Jdu si koupit v Praze velikou televizi Samsung, s velikým rozlišením, do velikého obchodu s elektronikou, a koukám že místo pokladních, zde jsou jenom bankovní terminály, lidi nahradila optimalizace a automatizace, jsou politické volby a místo klasických lístků, se volí jenom pomocí internetu.
Místo chybných politických stran, a chybných politiků, zde jsou jenom politické programy s umělou inteligencí, a já si mohu vybrat politický program, který mě vyhovuje. Rozhodnu se využít ve městě hromadnou dopravu, a koukám že v kabině u autobusu a tramvaje, už není řidič, a vše řídí umělá inteligence, napojená na dispečink.
V obchodně není nikde už pokladní, a každý si sám zboží namarkuje, a zaplatí jej bezdotykovou kartou, zboží do regálu dávají roboti s umělou inteligencí. Jdu k zubaři, a zde už není živý zubař, ale je zde robotický zubař, výhodou je že má mnohem větší sílu, a rychle mě vytrhal všechny zuby, a místo nich mě dal umělé zuby.
Pracovní úřad byl v EU všude už zrušen, práce pro lidi v EU není a nebude, všude jsou GVKB roboti a umělá GVKB inteligence, zdá se vám to jako pohádková utopie? Lidi dostávají od EU sociální podpory které jim každý měsíc vypočítá GVKB umělá inteligence, podle jejich existenční situace, sociální sítě na internetu, jsou plné lidí co mají deprese z toho, že zde jsou už jenom na veliké hovno.

Skepitici milují slivovici

Tam kde je nadbytek lhářů a zlodějů, tam je i nadbytek skeptiků, co věří jenom tomu co si dobře ověří, jak došlo k tomu že je na světě tolik skeptiků, a tak málo věřících lidí, co si koupí od GVKB pobyt v posmrtném ráji? Za vším je investování peněz a času, pokud se někde investování nevyplatí, tak tam je málo věřících lidí, a mnoho skeptiků co milují slivovici.
Tvrdý alkohol dává skeptikům možnost zbaběle uniknout z konzumního očistce, do psychického ráje. Investování se nevyplatí tam, kde je uzavřená ekonomika, v uzavřené ekonomice má vše pod kontrolou diktatura, a ona rozhoduje o všem sobecky tak, aby se měla velmi dobře, ryba smrdí od hlavy parazita. 

Je Sri Amma Bhagavan blázen?

Indie je plná svatých bláznů co hlásají že jsou duchovně probuzení, a tak znají objektivní pravdu, pokud jim položíte jednoduchou otázku, jak zde vše vzniklo, a požadujete správnou logickou odpověď, tak od nich uslyšíte samé ubohé fráze, které odhalují to, že jsou ubohými podvodníky. Vše zde vzniklo díky chybám, chyby jsou zde prioritou kolem které se vše všude točí, čím větší chyby subjekt nebo objekt zde dělá tím více je slavnější a mocnější.
Kritika zde vždy směřuje z vrchu dolů, pokud se někdo pokusí kritizovat ty co mají zde moc a bohatství, tak je za tu drzost potrestán, vše je zde jenom divadlo, jde o to hrát hlavní roli a nebýt zde jenom divákem. Zloděj zde honí zloděje a lhář zde honí lháře, o mrtvých dobře hovoříme protože se jich už nebojíme. Je Sri Amma Bhagavan blázen? Z díla je spatřen tvůrce, jaké je jeho dílo, pomohl on lidem k tomu aby se zde měli lépe, zajistil jim on snad ráj po smrti jako GVKB