Proč jsem tak božsky bohatý?

Bohatý muž se zeptal svatého GVKB:
„Proč jsem tak božsky bohatý?“
GVKB odpověděl: „Protože umíš božsky dávat.“
Bohatý: „Já mám co dávat.“
GVKB: „Ano, máš co dávat, jde o 5 věcí:

1) TVÁŘ – můžeš se škodolibě usmívat, dávat radost, veselí a štěstí, těm co ti slouží za malou mzdu.
2) ÚSTA – můžeš mluvit vlídně, povzbuzovat pracující sluhy k větší pracovitosti, zlepšovat jim náladu, tím že jim ukážeš, jak se máš díky nim zde ekonomicky velmi dobře.
3) SRDCE – můžeš upřímností a laskavostí otvírat své srdce pro druhé, a půjčovat jim na vysoký úrok peníze a potom na ně posílat exekutory.
4) OČI – můžeš se na otroky dívat s láskou a soucitem, oni jsou tvým konzumním stádem, o které se staráš jako ekonomický pastýř.
5) TĚLO – můžeš něco dělat pro druhé, abys jim pomohl do větší konzumace alkoholu a tabáku, který jim draho prodáš.
Tak vidíš – jak jsi božsky bohatý. Skutečně bohatí jsou lidé, co jsou nad svými existenčními problémy.