Zadarmo pracuje jenom blázen

Každá žumpa se po určité době musí vyprázdnit, a to vyprázdnění žumpy, to jsou naše pokrytecké ideologie. Podívejme se na to proč bylo náboženství nahrazeno politikou, náboženství dělalo z lidí idioty a to se lidem nelíbilo, v současnosti je možné ve volbách vyměnit staré lháře za nové lháře, voliči si před volbami naivně myslí to, že jim noví politici nebudou lhát, ale po volbách jim brzo dojde, že šlo jenom o mediální divadlo, ve kterém si čerti, hrály na anděly.
Nemůže nikdo chtít od parazita, aby když má on konečně příležitost k parazitování, se on vzdal této příležitosti k parazitování, v tom je problém lidí, co zde mají výhody a jistoty! Nemůže slepý vést slepé, ti co vedou druhé jsou slepí k potřebám těch co vedou, příčinou je to že mají výhody a jistoty.
Pokud by vedení druhých bylo bez výhod a jistot, tak by se do vedení druhých, nikdo už nehrnul, je to jako by zde byl sportovní závod, a vítěz by za vítězství nic nezískal, nikoho by nezajímalo, kdo ten závod vůbec vyhrál. Vše je zde o stimulaci, ona je tím co vytváří konflikty a války, tam kde není stimulace, tam nejsou ani konflikty a války!

To snad ani není možné co se zde děje?

Je to tady jenom samý robot bez inteligence, co umí akorát kopírovat informace z knih a internetu, lidi nepochopili to, že cesta k pravdě je otevřená jenom těm, co jsou psychicky čistí, a že ten kdo je psychicky špinavý, ten by si měl nechat svojí psychiku vyčistit pomocí meditace o tom, proč je jeho pyšnost chybou! Podívejme se kriticky na naši sobeckou kulturu, nestojí naše slavná lidská kultura jenom na sobecké pyšnosti, na co jsme jako lidi vůbec pyšní? Neustále je zde kázáno, abychom byli pokorní, ale ti co nám to kážou, jsou pyšní, někde je asi chyba v Matrixu?
Problémem je, že jenom hajzlové se zde mají dobře, a ten kdo není zde hajzlem, ten se zde má zle, takový mocný a bohatý hajzl, myslí jenom na to, jak konkurenty splachovat do hajzlu, je to tak snadné někoho spláchnout do hajzlu do té doby, než nás větší hajzl, nespláchne do hajzlu. Nad tím co se zde děje, někdy rozum už zůstává stát, a říkáme si to snad ani není možné, co se zde v lidské společnosti děje, lidi dělají chyby to je jasné, ale některé chyby jsou natolik hloupé, že si někdy už myslím, že ty chyby neudělali lidi, ale udělali je opice.

Proč je počítač na hry drahý?

Počítač na hry je drahý díky grafické kartě a drahému procesoru, ostatní součástky počítače už nejsou tak drahé, největším problémem zde bývá výběr grafické karty, čím dražší je grafická karta, tím lépe počítač zvládne náročné hry, bohužel drahé grafické karty, mají i velikou spotřebu elektřiny, a tím se prodražuje provoz počítače, drahý značkový napájecí zdroj může trochu elektřiny i ušetřit.
K některým drahým grafickým kartám dodávají i někteří výrobci jednu hru zadarmo, pro hry je potřebný Windows a drahý monitor, většinou nadšení na hraní drahých her nevydrží dlouho, a potom je drahý počítač využitý už jenom na internet, a tím uživatel zbytečně vyhodil mnoho peněz z okna.
Čas je dneska pro lidi prioritní a plýtvat časem mnoho na hraní her to je chybou, lidi potřebují čas proměnit na peníze a to je možné jenom pomocí podnikání nebo programování. Jedna věc je chtít mít ze svojí práce zisk a druhé věc je najít způsob jak to realizovat ve světě kde je tvrdá konkurence, a jakmile je zde možnost velikého zisku za málo práce, tak je zde tvrdý boj, ve kterém amatéři nemají šanci.

Jaké informace mohou pomoci ubožákům?

Návod na to jak spáchat optimálně sebevraždu, je optimální informací, kterou ubožáci potřebují, jakékoli jiné informace jsou ubožákům k ničemu. Lépe už bylo a bude jenom hůře, příčinou je; nezaměstnanost, drogy, degenerace, automatizace, optimalizace, robotizace, přelidnění, dluhy, ekonomická emigrace, centralizace, dezinformace, revoluce, války, atd. Všechny snahy o změny k lepšímu, jsou obrazně jenom marnou snahou o to, aby se velbloud protáhl uchem jehly!
Ubožák je obrazně jako rybář, který loví ryby tam, kde jsou už ryby vylovené, čím více je rybářů, tím méně je zde pro rybáře i ryb! Všude je na internetu mnoho těch co nabízejí informace těm, co jsou na tom uboze, proč nejdou altruisticky tedy pomoci bezdomovcům a nezaměstnaným? Ten kdo má peníze na to si zaplatit hodnotné informace, půjde za pravými profesionály, protože rady od amatérů, jsou mu existenčně k ničemu!

Přeji vám příjemnou cestu do budoucnosti

Podniky a rodiny, mají u nás většinu toho co vlastní velmi staré, a bylo by správné to nahradit za nové, staré věci potřebují často opravy, a neslouží většinou tak dobře, jako nové věci, stejné je to i u informací a programů, mnozí budou tvrdit, že nejsou peníze na to, aby se nahradilo staré za nové, podle mě peníze jsou, ale my máme jiné priority, a tak chybně investujeme do toho, co nám nepřinese jistý užitek. Nemusíme draho vymýšlet to co je v Německu dávno už zavedené, zde třeba stát používá jenom moderní Linux a u nás stát používá zastaralý Windows, nebo v Německu jsou všude nové dálnice, a u nás je doprava po staré silnici, velikým problémem, atd. V čem je zakopaný pes naší zaostalosti?
Zakopaný pes je v lidech, co nám chybně vládnou, ryba smrdí do hlavy, pokud slepý vede slepé tak je nikam nedovede! V okamžiku kdy zde byl kapitalismus násilně nahrazen kolonialismem, zde začalo docházet k tomu, že jsme už nebyli nad existenčními problémy, ale existenční problémy byli nad námi. Stali jsme se chudou kolonií bohatého Ruska, nebyl zde socialismus, ale byl zde kolonialismus! Bohaté národy, jsou národy, které mají mnoho chudých kolonií, na kterých ekonomicky parazitují, sledujme utrácení za luxus u subjektů a objektů, z utrácení se pozná, kdo je zde skutečně bohatý, a kdo si na bohatého jenom hraje.

JÁ JSEM DOKONALÝ, KLIDNÝ, ŠŤASTNÝ A PLNÝ LÁSKY, PROTOŽE JE VŠE K DOBRU

Když nejsi nad svými problémy díky sebenenávisti, tak ti může pomoci jenom sebeláska, vše je jenom o nastavení, které je existenčně prioritní. Neustále od narození všude slyšíš to, že jsi; nedokonalý, neklidný, nešťastný a plný nenávisti, protože vše je zde zlé. Je třeba vše v tobě restartovat a otočit vše v tobě tak, že vše bude od základů jinak. Nevěř nikdy lidem, lidi jsou sobečtí a nemohou být jiní, sobectví je základem genetického života, altruismus je jenom pokrytecké divadlo, kde si čerti nasadili masky andělů!
Narodil ses do konzumního pekla, kde nejsou andělé, ráj je zde jenom pro to, co je už psychicky mrtvé, protože to co je mrtvé, už nemusí sobecky soutěžit a bojovat o výhody a jistoty. Když tě druzí nemohou zabít fyzicky, snaží se tě zabít pomocí ideologických dezinformací psychicky, člověk, který je mrtvý psychicky, je obrazně jako slepice v klecovém odchovu, pokud slepice snáší málo vajec kapitalistickému majiteli, tak majitel slepici na jatkách eliminuje, a do klece dá novou mladou slepici, to je moderní tržní kapitalismus!

Proč se lidi nesnaží o to, aby zde bylo lépe?

Nestává se z člověka robot, když mnoho let dělá pořád jenom to samé? Občas se každý setká s lidmi, co mnoho let dělají pořád jenom to samé, komunikace s těmito lidmi je neřešitelným problémem, protože oni říkají pořád automaticky jenom to samé, jako by už nebyli ani živými lidmi, ale byli už jenom naprogramovanými roboty na baterky.
Starého psa už novým kouskům nikdo nenaučí, život by měl být pružný a lidi by neměli dělat jako roboti pořád to samé, podívejme se třeba na elitu, která odmítá přijmout evoluční novinky, a tím blokuje ekonomiku a dělá z lidí ubožáky. Proč pořád třeba lidi používají papírové a kovové peníze, není to ubohý zaostalý anachronismus, nebylo by lepší místo peněz, zavést jenom globální bodování, tak jako je tomu ve škole.
Ten kdo by měl dobré bodování, ten by se zde měl existenčně lépe, než ten kdo by zde měl špatné bodování, nebyla by zde už možnost vytunelovat sobecky ekonomiku, nebo brát veliké úplatky jako politik, nebo byrokrat. Nepotřebovali bychom už; politiky, byrokraty, vojáky, policajty, soudy, vězení, atd.
Ten kdo by dostal v bodování nejhorší známky ten by skončil v plynové komoře, a v krematoriu by z něj udělali prach a popel, lidí co se zde vůbec nijak nesnaží o to, aby zde bylo ekonomicky a sociálně lépe, je dneska na světě jako much, a je třeba se optimálně vypořádat s globální degenerací a přelidněním.

Proč jsem tak božsky bohatý?

Bohatý muž se zeptal svatého GVKB:
„Proč jsem tak božsky bohatý?“
GVKB odpověděl: „Protože umíš božsky dávat.“
Bohatý: „Já mám co dávat.“
GVKB: „Ano, máš co dávat, jde o 5 věcí:

1) TVÁŘ – můžeš se škodolibě usmívat, dávat radost, veselí a štěstí, těm co ti slouží za malou mzdu.
2) ÚSTA – můžeš mluvit vlídně, povzbuzovat pracující sluhy k větší pracovitosti, zlepšovat jim náladu, tím že jim ukážeš, jak se máš díky nim zde ekonomicky velmi dobře.
3) SRDCE – můžeš upřímností a laskavostí otvírat své srdce pro druhé, a půjčovat jim na vysoký úrok peníze a potom na ně posílat exekutory.
4) OČI – můžeš se na otroky dívat s láskou a soucitem, oni jsou tvým konzumním stádem, o které se staráš jako ekonomický pastýř.
5) TĚLO – můžeš něco dělat pro druhé, abys jim pomohl do větší konzumace alkoholu a tabáku, který jim draho prodáš.
Tak vidíš – jak jsi božsky bohatý. Skutečně bohatí jsou lidé, co jsou nad svými existenčními problémy.

Je sebevražda následkem objektivní sebekritiky?

Pokud se konzumní ubožák, objektivně kriticky podívá na svoji ubohou konzumní existenci, ve které je on jenom konzumním otrokem, který nemá už žádnou šanci změnit svojí konzumní existenci k lepšímu, tak mu musí dojít, že jenom sebevražda, je zde optimální logickou cestou k lepšímu, i u zvířat se někdy setkáváme s tím, že páchají sebevraždy, když si už neví rady, se svými velikými existenčními problémy.
Konzumní sobecký systém, pomocí salámové techniky pomalu nenápadně ubožákům ubíral výhody a jistoty, až už není co ubožákům ubírat, a tak ubožáci začali páchat mnoho sebevraždy, a nemají už zájem o to, mít zde děti do tohoto konzumního očistce. Politici se snažili být populární pomocí sociálních slibů, a následkem je sociální kultura, ve které ten kdo pracuje, musí živit tři lidi, co nepracují tak že svojí prací produkují zisk.
Mnoho lidí sice chodí do zaměstnání pracovat, ale z jejich práce zde není zisk, jde většinou o lidi, co sedí v kanceláři, a lidi co se při práci neušpiní. Jaký zisk má společnost z armády a výroby zbraní pro armádu, jaký zisk má společnost z politiků a byrokratů, a jejich chybných zákonů a chybných regulací.
Jaký zisk má společnost z lidí co profesionálně nepracují, a jenom pobírají od státu peníze, nebo mají mnoho výhod, aby nezemřeli zimou a hlady, atd. v EU statistici dospěli k tomu, že jeden člověk který prací vytváří objektivní zisk, musí živit tři lidi, co prací nevytvářejí objektivní zisk! Je potom logické, že je zde odměna za poctivou práci u nás tak malá, že je zde sebekritika, a v depresi se jako řešení nabízí logicky sebevražda.

Proč je život plný problémů?

Vše je zde evoluční experiment a často se tak něco nepovede, tím vznikají problémy v nás a okolo nás, vše se dneska dělá většinou jenom kolektivně, a spolupráce je v kolektivech veliký problém, protože je každý jinak systémem naprogramovaný. Všude je konflikt zájmů, zájmem mocných je manipulace s bezmocnými, a zájmem bezmocných je dostat hodně peněz za manipulaci, kterou provádějí s nimi mocní.
Většinou vyhrávají konflikt mocní, a tak vznikají centralizované diktatury, ve kterých ten, kdo jako voják nedrží hubu a krok, ten jistě skončí ve vězení, nebo v psychiatrické nemocnici, disciplína je v centralizované diktatuře prioritou. Není zde nikde; feudalismus, socialismus, kapitalismus, komunismus, nacismus, islamismus, atd. je zde všude jenom byrokratický centralismus, v centru je pro elitu konzumní ráj, a daleko od centra je konzumní očistec.
Svět nemohou změnit k lepšímu politici ani byrokrati, svět mohou k lepšímu změnit jenom hodnotné vynálezy, podívejme se třeba na internet, internet je něco jako vynález knihtisku, levné knihy umožnili lidem přístup k informacím, a tím začala mizet zaostalost. Jde jenom o to propojit internet s konzumní realitou tak, aby se on stal pevnou součástí konzumní reality, a nebyl už neřešitelný problém přes internet komunikovat s pyšnou elitou, která je v centu konzumní civilizace.
Nebude to trvat dlouho a bude zde i umělá inteligence, tím dojde k mnoha změnám, už nebudeme potřebovat, aby nám vládli inteligentní lidé, ale bude nám globálně vládnout jenom GVKB umělá inteligence z jednoho globálního centra, tím se celá naše konzumní kultura restartuje od základů, ze všech lidí se stanou takto levná autíčka na dálkové ovládání.