Jsi zmetek s nulovou hodnotou

Vše zde jsou programy, a tak je zde vše programy ovládané, pokud program chybuje tak je opraven, nebo nahrazen novým programem, to je evoluce v nás a okolo nás. Pokud se podíváme do hloubky; politiky, ekonomiky, morálky, spravedlnosti, vědy, techniky, školství, psychiky, logiky, atd. nalezneme zde jenom programy! Naše; inteligence, moudrost, genialita, adaptabilita, láska, atd. to jsou zase jenom programy, pokud zde vše jsou jenom programy, tak bychom měli logicky vědět co je to program?

Program to jsou programové informace, které se používají ke splnění složitého úkolu, třeba program v pračce, má za úkol vyprat naše špinavé prádlo. Ve snaze uspět v konkurenci a soutěži, dochází k násilí fyzickému a psychickému, když to nejde po dobrém, řešíme to po zlém! Hodnota jedince nebo organizace, je v úspěšnosti, a tím je zde začarovaný existenční kruh, všichni nemůžeme být existenčně úspěšní, někdo musí být i neúspěšný!

Stvořitelem všeho zde jsou normy, které se nikdy nikde nemění jde o; dualitu, logiku, fyziku, evoluci, atd. není zde tedy subjektivní Bůh v ráji na nebesích, co umí zázraky, to jsou jenom pohádky pro hlupáky. Realitou je programový Matrix, vše zde jsou programy, pokud rozebereme; žulový kámen, zlato, počítač, člověka, atd. tak najdeme jenom programy, a nenajdeme žádnou fyzickou hmotu!

Smrt člověka to je vymazání starých programů z Matrixu, a na uvolněné místo se nahrají automaticky nové programy. Jsi zmetek s nulovou hodnotou, proto máš v Matrixu deprese, můžeš si zde hrát na; krále, prezidenta, ředitele, celebritu, atd. jenže to je jenom hůl o kterou se opírá zmetek s nulovou hodnotou! Z nul jsi v Matrixu vzniknul, a v nuly se zase navrátíš, vše je zde v Matrixu nejisté, jenom smrt je zde jistá. 

Peníze z reklamy nikomu nesmrdí

Z dálky mnohé vypadá jinak než z blízka, snaha oklamat nepřítele a konkurenty, zde byla už před vznikem naší sobecké kulturní civilizace, moderně hovoříme o přeprogramování mozku pomocí dezinformací. Někdo potřebuje něco výhodně prodat, a tak investuje do reklamy, a nebo něčeho jiného, co mu umožní dosáhnout úspěchu. Jak se vám líbí to, že během filmu v televizi je film přerušen ubohou reklamou, nebo když na vás na internetu vyskakují ubohé reklamy, a chtějí po vás kliknutí, aby měla ubohá stránka z toho zisk, peníze z reklamy nikomu nesmrdí!
Přirovnal bych reklamu k jídlu, pokud sníte mnoho špatného jídla, tak je vám z toho špatně, ovšem ten kdo to reklamní jídlo uvařil, tomu je jedno to, že je vám z reklamy špatně, peníze přeci nesmrdí! Proč zaniknulo RVHP, lidem už bylo psychicky špatně, z té ubohé mediální reklamy na to, že brzo všem lidem bude lépe!
Stejně tak i zanikla pokrytecká náboženství, protože lidi už nevěřili na zázraky po smrti, vrcholem přeprogramování mozku pomocí dezinformací je Islám, ale to by bylo na samostatný dlouhý článek! Moji rodiče a škola velmi usilovně profesionálně pracovali na tom, aby mě násilně přeprogramovali mozek, a učinili ze mě naivního idiota, věřím tomu že 90% lidí v EU je na tom bohužel podobně!
V roce 1992 jsem žil 9 měsíců u sekty ISKCON ve Francii na jejich zámku. Modlitba; Hare Krišna, Hare Krišna, Krišna Krišna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Proč by se měl člověk modlit? Tonoucí se i stébla chytá, o tom je svatá modlitba, ten kdo se má psychicky božsky, ten k ničemu už nepotřebuje ubohou modlitbu, ani ubohé náboženství!
Náboženství a politika je konzumní náhražkou, za možnost být sám sebou, místo hodnotných originálů, zde jsou jenom ubohé náhražky. Války v nahotě odhalují naše pyšné sobectví, pokorný altruismus je jenom dezinformace používaná k přeprogramování mozku, a proměnění lidí na naivní idioty, co si koupí to, co jim vnutila reklama, nebo nějaká mocná a bohatá autorita.

Globální konzumní svět

Obrazně mě subjektivně připadá tento čas a prostor kde jako subjekt existuji jako nekonečné množství šachových her, možnosti u šachové hry jsou vždy tři a to; vyhrát, nerozhodně, prohrát, nic jiného zde není! Vnímám jenom povrch ale podle mě i pod povrchem to musí být stejné, pokud se udělá chyba tak následuje trest jde o to nechybovat, ovšem pokud by zde nebylo chybování, nebyla by zde možná ani evoluce, program který ovládá osobní výtah ve vysokém činžovním domě nechybuje, ale je evolučně stejný tak dlouho, dokud se starý výtah nenahradí novým výtahem, to samé je třeba u automatické pračky a mnohých jiných jednoduchých konzumních systémů.
Na jedné straně chceme bezchybnost a na druhé straně chceme evoluci, je zde mnoho inteligentních systémů které jsou uprostřed mezi bezchybností a evolucí, samci mají blíže k evoluci a samice zase mají blíže k dokonalosti, proto žijí většinou i delší dobu než samci. Šachová hra má jasná pevná pravidla která se musí dodržovat a nesmí se podvádět, podobné je to i u každého sportu, kde jsou specialisté co kontrolují dodržování pravidel, proč se mnoho lidí a organizací snaží porušovat pravidla, i když vědí že za to mohou být potrestáni? Příčinou je evoluce, která se snaží o změny tím, že poruší zavedená pravidla, a tak může dojít k tomu že nové nahradí staré.
Jan Hus porušil svatá pravidla a byl za to upálen na hranici, v dnešní době už za porušení svatých pravidel lidi neupalujeme na hranici, ale zavíráme je do vězení, nebo do psychiatrické nemocnice. Problémem jsou cizinci co nedodržují místní svatá pravidla a tak jsou jako jinověrci napichováni místními obyvateli na kůly. Logicky se mnoho problémů eliminovalo pokud by se vše globálně sjednotilo už bychom nemuseli jinověrce napichovat na kůly ani bychom nemuseli spolu válčit o teritoria byl by zde jeden GVKB globální konzumní svět s jednou GVKB měnou a jednou svatou GVKB kulturou a jedním globálním GVKB jazykem.
Lidi by se globálně; naskenovali, optimalizovali, recyklovali na potravinový substrát, místo lidí by ve městech a na vesnicích byli jenom GVKB roboti s umělou inteligencí GVKB, tyto GVKB roboty by vyráběli GVKB roboti v GVKB továrnách. Člověka bychom mohli spatřit v globálním vědeckému muzeu, kde by byla socha nahého člověka, samce a samice z umělé GVKB hmoty, v soše by byla zabudována umělá GVKB inteligence a robotické GVKB ovládání, aby ta socha nebyla tak nudná, a roboti se mohli před sochou vyfotografovat, pomocí mobilních GVKB tabletů, co by měli na dlouhé skládací tyčce, aby mohli fotky z GVKB muzea, odeslat okamžitě na GVKB sociální síť.  

Proč je zde velká ekonomická emigrace?

Jak je to logicky možné, že stejná profesionální práce, je různě na světě ekonomicky ohodnocená? Obrazně je každý zaměstnanec květináčem, o který se stará mocná a bohatá elita, o některé květináče se elita stará málo, o jiné se zase stará mnoho, sobecký květináč se proto snaží o ekonomickou emigraci tam, kde se bude o něj elita lépe starat.
Následkem je uzavřený systém pomocí; kasty, třídy, kategorie, morálky, hesla, hranic, ideologie, jazyka, předpisů, zákonů, povolení, atd. nejde o nový problém, ale o problém starý už mnoho tisíciletí, a je nemožné určit čas, kdy se začala konzumní civilizace uzavírat a proměňovat ve veliké konzumní vězení, ze kterého nešlo existenčně utéci.
Každé uzavřené vězení má ekonomické zdroje, které může rozdělit správně nebo chybně, většinou se existenční zdroje rozdělují chybně, a pokud se to někdo odváží kritizovat, tak je za tu drzost potrestán ekonomicky, nebo je izolován dlouhodobě za mřížemi, aby zde byl pod neustálým dohledem, v minulosti zde bylo pro tyto drzé provinilce, připraveno mučení a veřejná poprava.
Krysy poznají že se ekonomická Islámská loď potápí, a tak loď rychle opouštějí, a my hovoříme o tom že je zde veliká ekonomická emigrace z Afriky do EU, a krysám co věří v Islám se nelíbí to, že jsou v Islámském Turecku, kde se mají existenčně zle, a tak na malých gumových člunech utíkají z Turecka, a přitom se mnoho člunů potopí, a tak mnoho Islámských krys zbytečně zemře. Posílat ekonomickou pomoc do Afriky je chybou, je třeba použít v Africe insekticidy, co zabrání tomu, aby se mohli Islámské krysy rychle rozmnožovat.

Pomoci lze jen tomu kdo si nechá poradit

Vážení přítomní diplomatičtí zástupci mnoha národů, jak všichni víte, sešli jsme se zde tajně, proto že voda v oceánu neustále stoupá a tento fakt nelze utajit a lidi od nás naivně očekávají, že najdeme nějaké zázračné řešení krize. Obrazně je to jako by někdo otevřel neviditelný veliký kohoutek s vodou a tak do oceánu začala přitékat voda a každý den stoupne voda v oceánu o přibližně jeden metr.
Záhadou je že nelze zjistit odkud se ta voda bere, neví to; vláda, armáda, zpravodajské služby, vědci, technici, celebrity, atd. multimédia si z toho pochopitelně udělali zlatý důl, a ukazují škodolibě lidem jak se zaplavují města a veliké národy, logicky nastává stěhování národů, do míst které jsou položené vysoko nad mořskou hladinou.
Vzpomínám si jak před několika roky jsme řešili problém s nedostatkem podzemí vody, nutné pro zemědělství a lidi, dneska je zde opačný problém, kdy nevíme co s nadbytkem vody na světě, ideální by byla nějaká nová zázračná vědecká technologie, která by dokázala odčerpat vodu z oceánu jinam, ale to je utopie.
Otázkou je kdy se ten kohoutek s tekoucí vodou zavře, pokud se vůbec někdy zavře? Na monitorech můžete sledovat předpovědi zaplavování naší planety pomocí virtuální reality, jak všichni z vás vědí tak voda stoupla za rok o 365 metrů k dnešnímu dni!
Podle mě je to obrazně veliká chyba v Matrixu, jediné co lze dělat je přestěhovat vše hodnotné na místa co jsou velmi vysoko nad mořskou hladinou, taky zde jsou mediální názory o rychlé osídlení vesmíru, to je ale při dnešním stavu vědy a techniky utopie!
Nastávají problémy se zásobováním, protože globálně mnoho továren a skladů je pod vodou, dále dochází k; fanatismu, rasismu, terorismu, revolucím, sebevraždám, atd. situace je obrazně podobná světové válce, kdy naším globálním nepřítelem je stoupající voda.
Pokud vím tak v roce 2016, GVKB na internetu přesně popisoval současnou situaci, ale tehdy jej nikdo nebral vážně! Dneska je rok 2117 tedy jsme měli dlouhých sto let na to, se na potopu světa optimálně připravit, a podle mě sto let je dost dlouhá doba, proč jsme tu příležitost jako idioti promarnili? Podle mě příčinou byla naše lenost a pyšnost, a jak se lidově říká, komu není rady, tomu už ani není pomoci.

Vše je zde v depresi díky špíně

Čistota, je pro nás existenčně prioritní. Vše je zde v depresi díky špíně v nás a okolo nás, vědecky a statisticky se zjistilo to, že špína je parazitem, který má za následek depresi u; politiky, náboženství, spravedlnosti, funkčnosti, morálky, ekonomiky, podnikání, obchodu, školství, zdravotnictví, dopravy, cenzury, umění, psychiky, kvality, atd.

Základem čistoty je voda, která odplaví špínu, a proto k nám už brzo dorazí z vesmírné unie GVKB nákladní lodi s dobrou vodou, a dojde ke zvednutí hladiny v oceánu o dva kilometry. Mnozí mohou namítnout že s tímto radikálním řešením nesouhlasí, mají ale smůlu, termín odvolání proti rozhodnutí Vesmírné unie už vypršel, lidí je na světě už jako much, a tak není žádná škoda že se veliké množství lidí utopí, a že zanikne mnoho špinavých kultur a civilizací.

Dobře jsou na tom národy, které mají vysoké hory s výškou větší než dva kilometry, proč člověk nepochopil to, že čistota je existenčně prioritní, a že ten kdo se evolučně nepolepší, bude utopen? Produkování špíny se stalo pro elitu tvrdou drogou, čím více špíny, tím více měla elita moci a peněz! Mnozí namítnou, že měl člověk dostat několik století čas na to aby se polepšil.

Ten čas člověk dostal, bylo zde i mnoho varování, ale člověk byl slepý a hluchý! Veliké množství vody bude mít logicky za následek stabilizaci teploty na zemi, dojde ke zmenšení zdrojů potravy, počasí bude bez slunce a bude neustále jenom celoročně pršet, ovzduší bude vysoce vlhké, budou zde i neustálé bouřky s hromy a blesky.

Voda bude v oceánu bez znečištění, a na povrchu bude mnoho planktonu, který bude jistým zdrojem potravy pro býložravé ryby. Malé množství lidí co přežije potopu světa, bude mít problémy s kvalitní potravou, velikým problémem bude používání ohně, protože bude pořád pršet a mokré dřevo špatně hoří, všude bude mnoho hadů a myší, protože jednoduché formy života, jsou mnohem adaptabilnější na změny než je člověk, nejčastějším jídlem lidí budou vaření hadi, ovšem i hadi budou zabíjet mnoho lidi, bude to válka mezi hady a člověkem, po mnoho tisíciletí.

Vyplatí se ušetřit na nákupu notebooku?

Vzhledově vypadá levný notebook podobně jako drahý notebook a tak to svádí ke koupi levného notebooku, u levných notebooků se šetří, kde se dá, následkem je logicky výrobek který je pomalý a nespolehlivý, nejčastěji u levných notebooků odcházejí základní desky, pokud je notebook po záruce a odejde vám základní deska, tak vám cena opravy zkazí na dlouho náladu!
Pokud máte známého, co pracuje v reklamacích na notebooky, tak on vám potvrdí to, že levné notebooky mají veliké množství reklamací v záruce, a je jedno, o jakou značku se jedná, protože dneska se většina notebooků vyrábí jenom v Číně, ze stejných součástek, a stejnou výrobní metodou.
Nejvíce trpí notebooky v okamžiku zapnutí, pokud jsou ve studeném vlhkém prostředí, to je pro levné notebooky přímo jistý rozsudek technické smrti. Lépe jsou na tom tablety, protože jsou utěsněné a nedostane se do nich vlhkost a prach, tabletu nevadí časté zapínání, protože zde jde o zcela jiný systém.
Existují i extrémně odolné notebooky pro vojáky a dobrodruhy, ovšem ceny těchto dokonalých notebooků jsou veliké, a tak se vyrábí v malém množství. Problémem notebooků jsou drahé opravy, které trvají dlouho, někde se levné notebooky nevyplatí už opravovat, a solidní prodejce vám dá místo rozbitého notebooku nový notebook a rozbitý notebook odešle výrobci, nebo jej recykluje.
Osobně bych vám doporučil si notebook nekupovat a koupit si raději součástky a sestavit si z nich počítač, pokud si na sestavu počítače netroufáte, tak kvalitní prodejce součástek vám rád ze součástek počítač sestaví za malý poplatek.
Do módy se dneska dostávají malé počítače, které je možné přišroubovat zezadu na monitor, a tím vám nevadí na stole kabely a počítač na stole nezabírá místo. Poslední novinkou je super miniaturní počítač, veliký jako mobilní telefon, který má minimální spotřebu elektřiny a je tichý, pokud nehrajete na počítači hry, bude vám tento počítač vyhovovat.

Lidem nejvíce vadí lidi

Když jsme globálně vyhodnotili statisticky psychické nemoci lidí, co jsou v psychiatrické nemocnici, tak jsme zjistili to, že lidem nejvíce vadí lidi, což mě připomíná klasický výrok, člověk, člověku, vlkem. Rozebírali jsme to dlouho se specialisty a nakonec jsme se shodli na tom, že příčinou je přelidnění a degenerace.

Člověk myslí a jedná podle existenční situace, ve které se dlouhodobě nachází, a pokud je tato existenční situace pro člověka nepříjemná, tak na to člověk reaguje agresivně. Ve snaze ušetřit peníze a čas, jsou lidi násilně uvrhováni dlouhodobě do nepříjemné existenční situace, a lidi na to reagují agresivně, a tak končí ve vězení, nebo v psychiatrické nemocnici.

Lidově se tento problém nazývá zahnání psa do kouta, pes zahnaný klackem do kouta, se stává agresivní, protože se bojí o holý život. Jsou na světě bohužel továrny, ve kterých museli pod okna nainstalovat pevné sítě, protože zde často docházelo k tomu, že někdo vyskočil z okna, aby spáchal v depresi sebevraždu. V minulosti se nesměli sebevrazi zase pochovávat na hřbitově, aby se tak lidi odradili od páchání sebevraždy, díky zoufalé existenční situaci, ve vězení vám většinou odeberou pásek a kravatu, aby zde nedošlo k sebevraždě!

Ovšem to vše nic není proti plynovým komorám v koncentračních táborech, kde se vyvraždilo mnoho miliónů ubožáků, bez řádného soudu. Paradoxní je státní smutek, když zemře prezident nebo jiná celebrita, každý člověk zde má jinou hodnotu, někdo je zde bohem a jiný je zde volem! Pokud přijde nemocný člověk do psychiatrické nemocnice, tak je zde léčen pomocí návykových drog.

Drogy z člověka udělají tupého hlupáka bez geniální inteligence, nebylo by už lepším řešením dát lidem do hlavy GVKB čipy, co by zablokovali mozku probuzení a existenční realitu člověka by řídili jenom čipy s umělou inteligencí a ze všech lidí by se takto stali autíčka na dálkové ovládání, kdy by veškeré lidstvo ovládal, centrální mozek lidstva (GVKB).

Kdy se lidi začnou stěhovat do vesmíru?

Kam se ztratili lidi z civilizace? Proč se pořád rozčilovat se zaměstnanci, když je možné lidi nahradit roboty, co budou pracovat jako roboti, a nebudou chtít peníze a výhody. Mnozí říkají, že jejich práce je složitá natolik že ji nemůže robot zvládnout ani za dvacet let, jak je to objektivně s tím že začnou roboti brát lidem zaměstnání ve velkém?

Zatím se roboti používají na takové práce, které jim vyhovují díky tomu že se opakují a roboti se nemusí fyzicky neustále pohybovat z místa na místo, jde většinou o průmysl kde se vyrábí automobily a elektronika. Příchod robotů bych přirovnal ke studiu na škole, roboti složí zkoušky a postoupí do další úrovně studia a získají zde více možností se uplatnit na pracovním trhu.

V současnosti jsou obrazně roboti na střední škole v prvním ročníku střední školy asi jako člověk ve věku 16 let. Otázkou je jak dlouho bude robotům trvat to než dostanou vysokoškolský diplom, a tak nahradí bez problémů globálně všechny lidi co v civilizaci dneska pracují?

Nemám křišťálovou zázračnou kouli, ani zázračný stroj času, abych mohl jistě říci, že dejme tomu v roce 2100 zde už budou na trhu GVKB roboti co dokážou nahradit každého vysokoškolsky vzdělaného člověka a tak zde bude na světě pro lidi 100% nezaměstnanost. Kam se ztratili lidi z pozemské civilizace?

Když byla v civilizaci 100% nezaměstnanost tak lidi odešli z civilizace do míst kde není civilizace, není to zase nic nového, co by zde už dříve nebylo, jistě zde bude možnost přepravy na jinou planetu ve vesmíru, kde dosud není ještě civilizace, roboti postaví veliké rychlé vesmírné lodě a lidi se vydají do vesmíru osidlovat cizí planety a budovat zde pro sebe civilizaci.

Možná že kdysi velmi dávno, jsme museli opustit naši rodnou planetu, protože na naší planetě díky robotům nebyla už pro nás práce, a tak jsme se jako ekonomičtí přistěhovalci usadili na této modré planetě a zase se historie bohužel opakuje!

Já jsem cesta k psychickému zdraví

Většina lidi myslí na malé problémy, jenom minimum lidí myslí na veliké problémy, a v současnosti je největším problémem špína v nás a okolo nás. Je to jako u počítače, kdy špína počítač zpomaluje, a někdy díky špíně můžeme i přijít o informace nebo peníze. Podívejme se třeba na to, když lidi mluví, jejich řeč je plná informační špíny, logicky následkem je to, že každý má na uších sluchátka, aby nemusel poslouchat druhé.

Myslíme na to, co milujeme a potřebujeme, nebo myslíme na pomstu pomocí vandalismu, myšlení to je namáhavá duševní práce, jde o to, aby nám tato duševní práce přinesla ekonomický trvalý užitek, a nebyla to zbytečná duševní práce, která nás jenom okrade o čas a peníze.

Pokud někdo myslí nejvíce na hlouposti, je to logicky hlupák, a mnohdy může být tím hlupákem i; profesor, ředitel, ministr, celebrita, milionář, atd. škola zapomněla naučit žáky tomu, jak myslet optimálně, a jak si vyčistit hlavu od zbytečných myšlenek.

Vše zde jsou sobecké vztahy, a základem je čistota u všech vztahů, jak očistit vztahy od špíny, o tom je cesta k psychickému zdraví, a tím i k životu, který má pro nás smysl. Většinou je zde snaha porušovat pravidla, a dělat z druhých hlupáky a chudáky, jak odhalit všechny parazity, v nás a okolo nás. Z díla se pozná tvůrce, nekoukejte na slova a tituly, koukejte na hodnoty, jaké za člověkem nebo organizací zůstávají.