Války odhalují to že jsme sobecká zvířata

Vše je zde pokrytecké divadlo, ve kterém si čerti hrají na anděly, když je zde válka tak je divadlo nahrazeno peklem a čerti myslí a jednají už jako čerti, jak vlastně dochází k tomu, že si čerti přestanou hrát na anděly a začnou se chovat jako čerti? Příčinou je hlad po tom co čerti milují a potřebují, všimněme si toho, že jinak se chová zvíře které je hladové nebo sexuálně nadržené a jinak se chová zvíře které je sexuálně nasycené a je i nasycené potravou.
Pokud bude zkoumat lidi s velikou agresivitou, zjistíte to, že jsou hladoví po tom, co milují a potřebují, proto jsou i agresivní. Klasické chléb a hry, jasně ukazuje už velmi starou lidskou zkušenost o tom, že lid se vzbouří, pokud bude dlouho hladový. Obrazně se moderní člověk podobá pokojové květině, která je v květináči a potřebuje už větší květináč, ale majitel nechce květině poskytnout větší květináč, protože má mnoho květin a málo prostoru v bytě.