Proč se k nám trvale nepřistěhují z ciziny jenom milionáři?

Jádro problému s přistěhovalci je v tom, že se k nám chtějí přistěhovat jenom ekonomičtí ubožáci, a logicky z nich nemůžeme mít žádný ekonomický užitek, oni zde nikdy nebudou utrácet svoje miliony za služby a zboží. Každé město na světě lze ohodnotit stejným známkováním jako ve škole jsou města kde je mnoho milionářů protože tato města dostala známku 1 a jsou města, kde nejsou žádní milionáři protože tato města dostala známku 5, statistiky snadno každé město mohou oznámkovat.
  1. San Francisco
  2. Paříž
  3. Berlín
  4. Praha
  5. Havana

U tohoto článku nemůžete přidávat komentáře.