GVKB odhalil tajemství černé díry ve vesmíru

Lidi co mají vysoké vzdělání, se už mnoho let zajímají o to, proč jsou ve vesmíru černé díry, a vytvářejí naivní vědecké teorie, vesmír je Matrix, logicky; hmota, energie, čas, atd. to jsou jenom naivní iluze. Podívejme se z nadhledu na tento Matrix, a dojde nám, proč jsou v tomto Matrixu černé díry.

Černé díry jsou otvory, kterým se odsává virtuální prach z Matrixu, pořádek je základem pro funkčnost u Matrixu, co by se stalo, pokud by černé díry neodsávali z Matrixu virtuální prach? Matrix by se zahltil virtuálním prachem, a to by vedlo ke zhroucení Matrixu.

Prach, který se odsává pomocí černé díry, se potom spaluje v každém slunci, tak jako spaluje v motoru auta benzín. Vše je zde o tom, že z prachu vše vzniká, a v prach se to navrací, pokud nemáš prachy, tak to je logicky drobná chyba v Matrixu.

Porušování zákonů Vesmírné unie se nedoporučuje

Byl vynesen rozsudek Vesmírnou unií, že člověk a jeho civilizace bude na této planetě eliminována, protože zde došlo k porušování zákonů Vesmírné unie, všichni; prezidenti, králové, císařové, atd. dostali tento rozsudek, a okamžitě se sešli v Praze, a zde začali tajně jednat, co s tím mají udělat.
Prezident USA se svěřuje na hotelu svojí manželce a ona mu podává telefon, a říká mu, zavolej GVKB, on to obratem vyřeší, číslo je už v seznamu telefonu. Prezident USA volá, a z telefonu se ozve, tady prezident Vesmírné unie GVKB, vy jste podle telefonu prezident USA, a nejspíše se chcete optat na problém s tím, že člověk a jeho civilizace, zde bude Vesmírnou unií za měsíc eliminována? Tak to je, a můžete tento problém vyřešit?
Maličkost pro mě, ale co za to mě můžete nabídnout, vše je přeci jenom obchod. Co asi já, jako ubohý prezident USA, bych asi mohl nabídnout prezidentovi Vesmírné unie? Odeberete od Vesmírné unie GVKB čipy, co se dají do mozků všech lidí na vaší planetě, a vše zde bude ovládat potom jenom GVKB systém, s umělou inteligencí GVKB, lidi už potom nebudou znát realitu, ve které existují.
Pokud to dobře chápu, tak GVKB čipy z nás udělají globálně autíčka na dálkové ovládání, a bude zde dokonalá digitální GVKB diktatura na věčné časy. Ano chápete to správně, teď ještě potřebuji, aby to pochopili i ostatní zástupci, co se v Praze tajně sešli, aby se poradili, co mají dělat se zánikem civilizace, na odpověď máte 48 hodin, já zatím zablokuji na 48 hodin, start vesmírné vojenské lodi, co měla zde zničit lidskou civilizaci.
Mnozí z vás by si mohli myslet, že jde jenom o nějaký podvod, a že Vesmírná unie nemůže eliminovat vaši civilizaci, jako malá ukázka, co vás přesvědčí velmi rychle je Somálská federativní republika, kterou z Vesmírné unie paprskem eliminuji, a tak za hodinu zde bude toto teritorium bez lidí a civilizace. Prezident USA svolává okamžitě poradu, a všichni sledují, jestli opravdu Somálská federativní republika, bude vymazána z civilizace.
Armáda USA potvrdila to, že Somálská federativní republika je už bez lidí a civilizace, a ukazuje změny krajiny z; letadel, vrtulníků, satelitů, Somálský prezident, dostal z toho infarkt a byl odvezen do nemocnice. Po této ukázce už nic nestálo v cestě podepsat smlouvu o tom, že GVKB čipy se dají všem lidem do mozku, smlouvu v nemocnici podepsal i Somálský prezident, i když se smál jako blázen tomu, že prý u nich už nejsou k dispozici už žádné mozky, do kterých by bylo možné dát GVKB čipy, neuvědomil si, že i jeho mozek brzo dostane GVKB čip.

Vstupy a výstupy se musí všude profesionálně kontrolovat

Na počátku života je sex, ze kterého vzniká život, a už zde musí být profesionální kontrola, která eliminuje chybný vstup samce do chybné samice, a tím i chybný výstup nekvalitního živého systému. Stejné je to i se slovy, které z nás vystupují a které do nás i vstupují, i zde musí být profesionální kontrola, která eliminuje chybná slova. Podívejme se na viry, pokud virus není profesionální kontrolou zadržen, tak může způsobit škody člověku nebo počítači.
Je třeba přejít na moderní způsoby kontroly, lidi se digitalizují na programy umělé inteligence a jejich chybná genetická těla se ekologicky optimálně globálně recyklují, protože profesionální GVKB kontrola zjistila to, že je člověk virus, který napadl ekosystém a tak profesionální GVKB kontrola genetického člověka eliminuje z ekosystému na věčné časy, ve městech místo lidí budou jenom GVKB roboti, s umělou inteligencí GVKB, protože roboty je snadné kontrolovat. Nemá cenu měnit jenom módně pomalu povrch civilizace, je třeba celý globální systém restartovat, a nahrát nový operační systém GVKB, který je inteligentní a decentralizovaný.

Je namáhavá práce prioritou pro inteligenci?

Věda a statistika je mocný moderní nástroj, pomocí kterého je možné nalézt odpovědi na mnoho problémů v nás a okolo nás, a jedna taková geniální odpověď, zní, že namáhavá práce, je prioritou pro inteligenci! Poslední dobou je zde tendence odstranit namáhavou práci a nahradit jí prací kde není námaha.
Tak se dostavuje logicky degenerace u člověka, a srážka se zdegenerovanými ubožáky je něčím co nám nepřipadá zvláštní, zdegenerovaných ubožáků je zde globálně už jako sraček, jak to bylo řečeno v jedné humorné knize, která popisovala období budování spravedlivé sociální společnosti.
Dříve se muselo chodit pro vodu do studny a dneska je všude kohoutek, ze kterého teče voda a je zde i možnost nastavit teplotu vody, díky tomu že je zde v bytech a kancelářích voda, tak zde jsou i splachovací záchody a kanalizace. Místo chození za někým kdo je daleko, je zde telefon a internet, nebo můžeme použít osobní automobil, pokud potřebujeme nutně osobní kontakt.
Dokonce je zde už i šroubovák, který je na elektřinu, a tak se opravář neunaví šroubováním, při tom když něco opravuje, už jenom zbývá to poslední a to vyrobit konečně GVKB roboty s GVKB umělou inteligencí, co zastanou dokonale globálně člověka.
Tak už nebudeme potřebovat; krále, šlechtice, milionáře, podnikatele, obchodníka, bankéře, prezidenta, ředitele, ministra, poslance, senátora, diplomata, soudce, notáře, policajta, vojáka, lékaře, učitele, opraváře, prodavače, atd. zdánlivě by zde mohl být pro zdegenerované líné lidi konečně ekonomický globální ráj?
Jenže inteligentní roboti nebudou padlí na hlavu, a tak prohlásí lidi za nebezpečné parazity, a začnou lidi násilně globálně eliminovat, a z lidí se stane štvaná lovná ubohá zvěř, kterou budou GVKB roboti lovit, všude mimo města a vesnice.

Správná odměna za práci je základem pro ekonomiku a politiku

Minimální mzda 50 000 Kč a maximální mzda 100 000 Kč, v naší republice eliminuje krizi. Proč by každý státní zaměstnanec, nemohl mít minimální mzdu 50 000 Kč, stát nemusí mít přeci tolik zbytečných starých zaměstnanců, to samé je možné říci o podniku anebo obchodu, pokud se propustí zbyteční neproduktivní staří zaměstnanci, tak je možné každému dát minimální plat 50 000 Kč.
Z mnoha lidí se logicky stanou rychle díky bídě a exekutorům bezdomovci, a pro tyto lidi bez domova, se zřídí pracovní státní tábory, kde se jim zajistí jednoduchá fyzická práce, za levnou stravu, a levné ubytování, levné oblečení, levnou zdravotní a jinou péči, atd. stát nikomu nebude už vyplácet peníze na; sociální dávky, důchody, nezaměstnanost, invaliditu, atd. od toho zde budou jenom pracovní tábory, ve kterých budou lidi, o které nemají zaměstnavatelé zájem, protože nejsou pro náročné zaměstnavatele už hodnotní.
Správná odměna za práci, je základem pro ekonomiku a politiku, na ubohé práce zde budou lidi z pracovních táborů a o tyto lidi se budou starat dozorci aby při práci nekouřili a nepili alkohol ale naplno využívali možnost pracovat za jídlo a ubytování, takto zde už nebudou problémy s cizinci, co zde hledají zaměstnání, kdo by asi zaměstnal cizince, co neumí dobře český jazyk za plat 50 000 Kč měsíčně?

Proměna člověka v čistou duchovní bytost

Pokud evoluční kulturní vývoj, bude pokračovat na principu proměny člověka v čistou duchovní bytost, tak logicky musí dojít k tomu, že se vzdáme živého těla, a zbude z nás jenom GVKB program umělé inteligence, ve virtuálním globálním systému GVKB. Na fyzickou špinavou namáhavou práci zde budou jenom stroje a roboti, GVKB člověk zde bude jenom na to, aby řešil to, co zatím nezvládla vyřešit GVKB umělá inteligence. Díky tomu že budeme jenom inteligentním GVKB programem, budeme moci mnohem snadněji globálně spolupracovat, a nebudeme mít problém s naším ubohým genetickým tělem, které bylo velmi evolučně zaostalé fyzicky a psychicky.
Současný genetický člověk, narazil na existenční betonový strop, a už nemůže evolučně růst, následkem je logicky deprese u; ekonomiky, politiky, psychiky, atd. není jiné možnosti, než ukončit existenci zaostalého genetického člověka, a přejít globálně do existence umělé inteligence, která už nemusí jíst ani spát. Nebude to složitý přechod, vezměte si na sebe virtuální GVKB oblek a jedem měsíc, budete existovat ve virtuálním GVKB světě, a vaše originální sobecké chování zde se pečlivě zaznamená, a potom se vaše evolučně už zbytečné tělo, ekologicky optimálně eliminuje.

Jsi jako skleníková květina v květináči

Globální deprese u; rodiny, podnikání, obchodu, organizace, politiky, církve, ekonomiky, školství, dopravy, zdravotnictví, spravedlnosti, umění, sportu, vědy, techniky, atd. to vše je následek toho, že jsou lidi díky kulturní civilizaci, jako skleníkové květiny v květináčích. Existuješ daleko od přirozené reality, chráněn skleníkem a květináčem, lidi se rozlišují na; ligy, kategorie, kasty, rasy, třídy, hodnoty, tituly, atd. podle toho, v jakém skleníku jsou jejich květináče.
Ekonomická emigrace lidí z Afriky, to je jenom snaha o to, že se květiny snaží dostat do lepších Německých skleníků, kde budou mít lepší květináče, u nás nechtějí tyto rozmazlené květiny zůstat, protože my jim nemůžeme nabídnout lepší skleník, s lepšími květináči.
Pokud květinu přesadíme do přirozeného prostředí, tak nám květina rychle zahyne, protože zdegenerovala, díky tomu že velmi dlouho existuje ve skleníku a v květináči. Delfíni nežijí jako květiny ve skleníku, a tak nemají problémy s depresí a ekonomickou emigrací, ostatně už v Bibli se praví o vyhnání z přírodního ráje, kdy byl člověk vyhnán z ráje za to, že se oblékl, aby se mohl stát takto skleníkovou květinou v květináči.
Náš skleníkový systém nemá přirozenou koncepci a proto používáme antikoncepci, dochází už v naší republice ke snižování hodnotné populace, protože v našem zaostalém skleníku se nám nedaří dobře, protože zde majitel starého skleníku dobře nepečuje o květiny v tomto skleníku, a stará se jenom o to, aby malé množství 10 000 elitních svatých květináčů, mohlo existovat v elitním skleníku, kde se mají elitní květiny stejně existenčně dobře, jako květiny v moderním Německém skleníku.
Problém není v tom že je na světě nedostatek exkluzivních skleníků, ve kterých se mají svaté květiny exkluzivně, problém je v tom, že zde jsou skleníky a květináče, lidi se musí vrátit zpět do minulé doby, kdy byli nazí a hladoví a nestyděli se, tak jako jsou delfíni nazí a hladoví a nestydí se za to, že jsou divoká zvířata.

Váš čas jsou vaše peníze

Rychleji, levněji, lépe, váš čas jsou vaše peníze! Magický vzorec dnešního konzumního světa a dnešní ekonomiky a politiky. Prioritní cíle, o kterých nikdo nediskutuje, přesto tak obtížně všem dosažitelné. Když chceme lepší kvalitu, nemůžeme být přece rychlejší. Když chceme být levnější, nemůžeme chtít vyšší kvalitu. Když chceme dělat věci lépe, nemůžeme být přece levnější. Neustále a opakovaně máme obrazně pocit, že narážíme svojí hlavou na betonové překážky, proč to co sobecky chceme, nejde reálně realizovat? Plánování v současném prostředí nejisté poptávky je často hádáním z křišťálové koule.
Tabulky se starými ekonomickými a politickými daty, byť stále graficky hezčí, vedou nejčastěji k chybnému plánování u subjektu a objektu, nevyrovnané výrobě a chaosu ve firemních procesech. Přenos dat a programů z minulosti do současnosti, přestává globálně už fungovat, odchylky betonového plánu a betonové naplánované reality, se bohužel v tržní realitě mění každou hodinu. Největší nadnárodní korporace jsou již dnes zvyklé se systémově měnit každou hodinu, a to jde o plány pro miliony jejich zaměstnanců, na výrobních linkách si toho konzumní otroci ani nevšimnou, jen blikne obrazovka s jiným produktem a výroba běží plynule dál.
Jak na to? Schopnost sledovat a rozpoznat složitou situaci v reálném čase a dovednost reagovat okamžitě a správně. Požadavek reagovat okamžitě vede většinu dnešních nadřízených k plnému fyzickému a psychickému nasazení, následkem je zkracování času od zahájení systémového procesu k jeho úplnému ukončení, tj. dodávce zboží k zákazníkovi, případně úplnému poskytnutí služby. Je naivní čekat, že se situace opět dlouhodobě uklidní, a brzo bude více peněz a času.
Stále je potřeba mít na prvním místě kariéristický úspěch, obchodníci vám sebevědomě tvrdí, že prodají více zboží a služeb, když budete ve všem lepší než vaše konkurence! Dnešní zákazník chce jenom zázraky, to vše zároveň a pokud možno globálně ihned a levně, s vysokou kvalitou. Že to nejde? Co je základem úspěchu? Oči a instinkt žraloka. Sledujte své zákazníky tak pozorně, jako žralok sleduje svou budoucí kořist. Existují desítky možností jak sledovat chování našeho zákazníka, od sociálních sítí až po fyzický kontakt s ním.
Monitoring chování zákazníků a okamžitá schopnost reakce je mnohem víc než jen šedivá ubohá teorie, zaměřte se na svého zákazníka, ne na svého šéfa, který je už jenom žralokem. Týmová práce ve smečce žraloků zvyšuje úspěšnost lovu. Každý spolupracovník musí chápat, že je spolupodnikatelem, vyměňte líné zaměstnance za pracovité podnikatele, zbytečnou konkurenci nahraďte spoluprací mezi žraloky. V jednoduchosti je prioritní výhoda a jistota, co vede k vašemu jistému kariéristickému úspěchu.
Ve složité organizační centrální byrokratické struktuře, v mnoha úrovních organizace je základním chováním přehazovat odpovědnost a problémy na druhé, skončete firemní a státní kulturu „Já za to nemůžu“ v kulturu „Já to chci“. Využijte maximálně nové organizační struktury, jednoduché, rozhodování musí být rychlé a okamžité. Nesnažte se měnit násilně blbce. Blbec nemá rád změny, natožpak je vítat s nadšením, přesto to bez toho jednoduše nejde. Dejte možnost jenom žralokům, kteří dychtivě změny vyhledávají, kteří jsou na ně připraveni.
Kdo změny nechce, ten vás bude jen zdržovat, těchto blbců se rychle v organizaci a podniku zbavte, nemá smysl se pokoušet blbce násilím měnit, stačí jen jim dát okamžitou výpověď! Nečekejte na zázračné zaměstnance. Bez funkčních procesů to nefunguje, nepotřebujete supermany, kteří dělají neuvěřitelné věci, uspořádejte všechny systémové procesy optimálně správně, a nemusíte už hledat drahé supermany.
Úspěšní žraloci v nadnárodních korporacích se jen rychle konzumní situaci přizpůsobili, budou růst a budovat i nadále globální decentralizovaný svět, navzdory zkorumpovaným centrálním státním parazitům, co mají vysoké funkce jako; prezident, předseda vlády, ministr, senátor, poslanec, soudce, notář, diplomat, generál, byrokrat, ředitel, celebrita, milionář, mafián, atd.

Stát bez státních zaměstnanců

Moderní věda a technologie nahrazuje složitou a těžkou lidskou práci za práci; databází, programů, počítačů, internetu, intranetu, automatů, strojů, robotů, systémů, atd. logicky musí časem dojít k tomu, že stát bude bez státních zaměstnanců a veškerou práci za lidi, zde vykoná jenom moderní věda a technologie.
Logicky podobné to bude i mimo státní sektor, i zde nebude pro lidi žádná práce za peníze, a nebude ani už možné pro člověka soukromé ziskové podnikání. Lidi proto opustí města a vesnice protože zde by zemřeli hlady a odejdou mimo civilizaci, žít jako primitivní divoši co se živí lovem a sběrem toho co je k jídlu.
V civilizaci budou existovat jenom GVKB roboti s umělou inteligencí GVKB, po čase dojde k tomu, že se okolo měst a vesnic postaví vysoké ploty, ve kterých bude elektřina, aby se do měst a vesnic už nemohli dostat lidi. Zaostalý genetický lidský parazit, bude evolučně globálně nahrazen robotickým GVKB parazitem, který je evolučně mnohem vyspělejší než člověk.
Já tento digitální evoluční proces subjektivně nazývám digitální salámovou technikou, každý den se nenápadně uřízne jedno malé kolečko evolučního salámu, tím že je zde zase nějaký nový vědecký a technický vynález, nebo zlepšovák, čím je salám menší, tím větší je zde globálně nezaměstnanost.
Bohužel statisticky 99% evolučních vědeckých a technických změn probíhá zde skrytě, a jenom špičkový specialista, je schopen tyto skryté nenápadné změny vnímat ve svojí specializaci. Většina těchto změn se snaží o zrychlení a zlevnění, rychleji a levněji, to je priorita u digitální evoluce, doprava jasně odráží tendenci rychleji a levněji, díky rychlé a levné dopravě dochází logicky ke globalizaci, a tak pokud vytvoříte program s umělou inteligencí, tak on může díky internetu změnit celý svět během jednoho dne zcela zásadně.

Příčinou každé deprese jsou vždy dluhySe vznikem inteligence, vzniká i deprese, a je logické hledat příčiny u deprese, příčin u každé deprese je mnoho, ale když všechny příčiny u deprese vědecky a statisticky vyhodnotíme, tak zjistíme, že příčinou každé deprese jsou vždy dluhy! Nemusí jít jenom o ekonomické dluhy, může jít i o jiné dluhy, které jsou často skryté.

Monopol vám dá za práci malý plat, jenže služby a zboží jsou už vysoké ceny, tím vás dostane do dluhů, a tak se stáváte ekonomickým otrokem monopolu, a máte deprese. Tam kde existuje armáda, tam existuje i monopol, protože drahou armádu, může financovat jenom centrální byrokratický monopol!
Čím více podniky produkují peněz svojí profesionální prací, tím více monopol utrácí za; armádu, politiky, byrokraty, veliké zbytečné stavby, atd. když státní monopol nemá už díky rozmařilému utrácení peníze, vydá nové státní dluhopisy, a tím je odsunut ekonomický současný dluhový problém do budoucnosti, na novou vládu. Podobně to funguje i u člověka, který něco chce mít rychle, a tak se dostává do dluhů, dluhy jsou jako past, do které se snadno spadne a těžko se z této pasti už vylézá, kdo je tím lovcem, který do těchto dluhových pastí chytá podniky a lidi?
Tím lovcem jsou mocné a bohaté organizace, a v nich mocní a bohatí lidé, v těchto centrálních organizacích, jde zde o bezcharakterní kariéristy, co mají zde k dispozici sekretářky a služební řidiče, globální deprese smrdí od mocných a bohatých hlav! Když narůstající dluhy narazí na strop, tak přichází revoluce nebo válka, komu zde není rady tomu už nelze pomoci!