Místo dávek a podpor nám dejte práci

Je třeba zrušit jako zaměstnavatele podniky a organizace, a je správné udělat jediným zaměstnavatelem jenom stát, stát může pronajímat zaměstnance podnikům a organizacím za tržní EU ceny, a pokud nebudou zaměstnanci spokojení s organizací, nebo podnikem, tak stát odmítne poskytovat zaměstnance, a tím podnik nebo organizace zanikne.
Nelze dopustit, aby se sobecky jednalo se zaměstnancem, jako by to byl jenom galejník, který se vyždímá a odkopne. Nebude možné už vyžadovat od zaměstnanců přesčasy a ty se jim potom nezaplatí, nebo nezajistit zaměstnancům sociální zázemí, nutné pro vykonávání práce. Budou zde přísné státní kontroly na zaměstnavatele jaké pracovní podmínky vytvářejí pro zaměstnance, a budou zde vysoké pokuty, za porušování státních norem. 

U tohoto článku nemůžete přidávat komentáře.