Veliké může beztrestně páchat veliké zlo

Vyroste zde to, co má ideální dlouhodobé podmínky pro růst, a to co vyroste, to zde i vládne svému okolí, podmínky pro růst, se mění podle situace, a tak se mění mocenská centra v nás, a okolo nás, je třeba poznat základy a kořeny, protože to co nemá zde základy a kořeny, to je zde jenom dočasně, a hraje si to jenom na to, co zde ve skutečnosti není.
Podívejme se na to, kdo má skutečný zisk, z veliké podepsané smlouvy, ten zde všemu vládne, náš svět je o smlouvách, mezi lidmi a mezi organizacemi, vždy zde byla sobecká snaha o to, mít z nějaké smlouvy výhody a jistoty, a udělat vše pro to, aby nevýhodná smlouva šla obtížně zrušit.
Veliké může beztrestně páchat veliké zlo, (plynové nacistické komory, ve kterých zemřeli miliony židů) protože na veliké ryby, zde nejsou sítě, pokud jsi zde malou rybou, tak budeš neustále trestán za bezvýznamné maličkosti, aby někdo mohl ukázat to, že on je zde tvůj mocný svatý pán. Podívejme se na to, kde se staví moderní průmysl a moderní obchod, jde o místa, kde bydlí mnoho mocných a bohatých lidí, tam kde bydlí jenom bezmocní a chudí lidé, tam se moderní průmysl nestaví.
Proto se zhroutil logicky každý socialistický sociální systém, v socialistickém sociálním systému nejsou mocní a bohatí lidé, a tak se tam nestaví ani moderní průmysl! Svět potřebuje veliké ryby, co zde budou beztrestně globálně páchat veliké zlo, jenom tak se eliminuje deprese u; ekonomiky, politiky, podnikání, obchodu, morálky, rodiny, psychiky, atd.