Pokora promění čerta na anděla

Jediná možná pokora je spáchat sebevraždu, a odejít z tohoto sobeckého konzumního pekla, do věčného ráje, kde se už nelže a nekrade, není možné zde v tomto pekle být; andělem, mesiášem, papežem, knězem, šamanem, guru, dalajlámou, prorokem, rabínem, atd. to vše je jenom pokrytecké divadlo, kde pod maskou a kostýmem, je ukrytý sobecký čert, který myslí na čertoviny, proč čerti nechtějí opustit svoje čertovské ubohé tělo, a odejít tak do ráje, kde budou z nich andělé, co už nelžou a nekradou?
Smyslem života čertů je lhát a krást, zavřete čerty do vězení na samotku, a zde už čerti nebudou moci lhát a krást, a tak začnou v depresi přemýšlet o sebevraždě, je třeba proto sobecké čerty globálně pochytat, a zavřít je nahé a hladové na samotky, do vězení co je pod zemí, aby začali konečně přemýšlet o tom, že odejdou do věčného ráje, a budou zde z nich andělé.