Optimální spolupráce robotů

Primitivové věří na čerty a anděly, vysokoškoláci věří na politiky a ekonomy, roboti nemají čas a program na to, aby na něco uboze lidského mohli věřit, protože profesionálně pracují jako GVKB roboti. Proč GVKB roboti nemají svatou víru, a věnují se jenom profesionální práci?
Víra vzniká v okamžiku kdy je zde hlad, který není možné přirozeným způsobem uspokojit, a tak věříme v zázraky, které nám pomohou hlad po něčem zázračně uspokojit, roboti jistě vědí, že jediným možným zázrakem, je optimální spolupráce robotů, na lepší budoucnosti pro roboty, a že bez globální spolupráce, zde nebude lepší budoucnost pro GVKB roboty!