Proč je všude deprese?

Všude je ubožáků jako sraček, a tak jsou ubohé sračky v depresi, která je; ekonomická, sociální, politická, náboženská, psychická, programová, atd. hodnotu má zde jenom to co je vzácné a potřebné, pokud zde konzumní ubožák není vzácný a potřebný, tak se z něj stává ubohá ekonomická sračka, která je zde na jenom hovno, a následkem je logicky deprese. Není zde snaha depresi globálně vyléčit, je zde snaha prodávat ubožákům v depresi léky a drogy, které je v depresi udrží po celý život, z deprese se stal zlatý důl pro ty, co depresi léčí, a mají tak zde moc a bohatství.
Výhody a jistoty jsou to co každý mocný a bohatý parazit zde miluje a potřebuje, jenže vše je duální, a tak pokud někdo má zde výhody a jistoty, tak automaticky tím způsobuje to, že mnoho ubožáků zde má díky němu, nevýhody a nejistoty. Všimněme si toho, že tam kde je člověk ještě divoký, protože žije v souladu s přírodou, tam člověk nemá depresi, protože divokých lidí zde není jako sraček, a tak u divokých lidí ani nejsou mocní a bohatí lidé, co by mohli na ostatních sobecky parazitovat. Čím méně je tedy člověk divoký, tím více má i deprese z toho, že je zde jenom ubohou sračkou.

U tohoto článku nemůžete přidávat komentáře.