Jsou v Africe jenom opice?

Je třeba z Afriky udělat přírodní rezervaci. Pošleme do Afriky vojenské GVKB roboty aby zde eliminovali lidi a postavili zde monitorovací systémy které zabrání lidem přístup do Afriky, ponecháme na věčné časy Afriku jako přírodní rezervaci.
Přestěhujeme do Afriky všechna divoká zvířata a všechny druhy stromů a rostlin, vše zde budou mít pod kontrolou GVKB roboti, aby zde nevnikali žádné problémy s lidským sobectvím. Lidi si budou moci prohlížet Afriku jenom pomocí virtuálních systémů, napojených na internet.
Zdánlivě se to může jevit jako veliké plýtvání obrovskou plochou, kde by mohli žít lidé, jenže je třeba myslel na budoucnost a zanechat budoucím pokolením krásnou přírodu, kterou člověk neničí svým sobectvím. Lidi s bílou pletí budou moci Afriku opustit, a navrátit se tam kde žijí lidé s bílou pletí.
Místo lidí budou v Africe jenom opice, tolik jsme ubližovali ekosystému, že musíme nějak ekosystému konečně ukázat to, že nejsme jenom sobečtí parazité, a že se vzdáme celého velikého kontinentu, jenom proto, abychom zde měli místo, kam se jednou budeme moci vrátit, až pomocí sobecké civilizace zničíme ostatní kontinenty.