Je to zde na hovno protože každý zde dělá hovno

Život je evoluční experiment co skončí smrtí, zázrakem je to co je nedosažitelné v realitě jako třeba nesmrtelnost, úspěch získá ten, kdo poruší pravidla a vyhne se chytře potrestání za porušení pravidel. Žijeme ve světě pravidel, která se chytře porušují, podívejme se třeba na spravedlnost, lidově se říká, že jenom ve smrti je zde spravedlnost, protože zemřít musí chudí i bohatí, smrt nejde uplatit ani zastrašit, vše co lze uplatit nebo zastrašit, to zde nemůže být spravedlivé!
Tak jako se země točí okolo slunce tak se zde i ekonomika točí okolo dluhů a smluv, základem parazitování zde jsou nevýhodné smlouvy, které musíte podepsat, pokud zde chcete žít jako konzumní otrok, paraziti první kategorie, jako upíři ekonomicky vysávají parazity páté kategorie, a dělají z nich sociální ubožáky, od parazitů nemůžete očekávat nic jiného než parazitování, dobrota je zde přeci jenom žebrota! Druhá světová válka, ukázala v nahotě lidem to, že konzumní člověk je zde pro parazity první kategorie, jenom statistické číslo s nulovou hodnotou!