Je možné vydělat peníze bez práce?

Je to možné základem je se dokonale utajit, aby nikdo nevěděl o vás to, že jste sobecké klíště, které parazituje sobecky na ekonomice a politice, parazitující klíšťata nejsou u lidí populární a je snaha je násilně eliminovat. Základem pro utajení je používat profesionální specializované kaskadéry, co vás všude na veřejnosti zastupují, a nasazují za vás svoje tělo a svoji inteligenci, za výhody a jistoty co jim poskytujete.
Podívejte se na utajení Boha, které je dokonalé, a tak jej nikdo z lidí nikdy nikde nespatřil, a nikdo s ním nikdy ani osobně nemluvil, přesto Bůh zde vše má pod kontrolou a může si dělat, co chce, protože je v dokonalém utajení, a tím je ochráněn před problémy a konkurenty.
Kam proudí z naší malé republiky všechny peníze, které zde těžce vyděláváme? Všechny peníze od nás proudí k sobeckým klíšťatům, co se globálně dobře utajili a nikdo neví to, jak oni zde parazitují a na kom vlastně zde sobecky parazitují. Uvědomte si to, že politici a podnikatelé to jsou jenom kaskadéři, co jsou snadno nahraditelní, nemyslete si, že lidi si volí svého zástupce.
Zástupcem lidí se stává ten, koho si vybere parazitující dobře utajené klíště, lidi jsou jenom stádo, se kterým se snadno manipuluje pomocí peněz a dezinformací. Každý kdo zde pro dopravu používá soukromé letadlo a má svojí ochranku, ten je zde parazitujícím klíštětem, parazitující klíšťata se rozdělují na kategorie, podle toho jak jsou veliká, klíšťata první kategorie jsou obrazně jako tygři a klíšťata třetí kategorie jsou jako kočky.